Fel: Det gick inte att ladda ner SharePoint-dokumentet (Sökvägen, filnamnet eller både sökvägen och filnamnet som har angetts innehåller för många tecken) …

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå till andra versioner:

En nyligen genomförd SharePoint-uppdatering har gjort det möjligt att höja gränsen för antal tecken i filsökvägar, men Revu är för närvarande inte kompatibelt med filsökvägar som är längre än 260 tecken.

Problem

När du försöker komma åt en SharePoint-fil inom Bluebeam Revu visas följande meddelande:

Det gick inte att ladda ner SharePoint-dokumentet. (Sökvägen, filnamnet eller både sökvägen och filnamnet som har angetts innehåller för många tecken. Det fullständigt kvalificerade namnet måste innehålla färre än 260 tecken och katalognamnet måste innehålla färre än 248 tecken.)

Orsak

Revu stöder för närvarande högst 260 tecken i filsökvägar, vilka består av mappsökvägen plus filnamnet. När en SharePoint-värdbaserad PDF öppnas i Revu kopieras filen till mappen SharePoint Drafts på din dator. Innan Revu kan söka efter den mappsökväg där dokumentet finns måste programmet först gå till:

C:Users{ditt-användarnamn}DocumentsSharePoint Drafts

Därför får du ett felmeddelande om mappsökvägen ovan, plus ditt dokuments filnamn är längre än 260 tecken. Om du vill veta mer om platsnamn, mappnamn och filnamn i SharePoint kan du besöka Microsofts webbplats.

Lösning

Se till att den fullständiga filsökvägen inte överstiger 260 tecken med hjälp av någon av följande metoder:

 • Förkorta filnamnet.
 • Förkorta mappsökvägen.
 • Flytta filen till en mapp som ligger högre upp i mappstrukturen.

Integrationer och pluginprogram

Felsökning

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Felmeddelande

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

När du öppnar SharePoint-filer får du ett felmeddelande om att filnamnet är för långt.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu


Problem

En nyligen genomförd SharePoint-uppdatering har gjort det möjligt att höja gränsen för antal tecken i filsökvägar, men Revu är för närvarande inte kompatibelt med filsökvägar som är längre än 260 tecken.

Du försöker komma åt en SharePoint-fil i Bluebeam Revu och följande meddelande visas:

Det gick inte att ladda ner SharePoint-dokumentet. (Sökvägen, filnamnet eller både sökvägen och filnamnet som har angetts innehåller för många tecken. Det fullständigt kvalificerade namnet måste innehålla färre än 260 tecken och katalognamnet måste innehålla färre än 248 tecken.)

Varför händer det här?

SharePoint använder samma regler för filnamn och mappsökvägar som operativsystemet Windows, vilket innebär att det finns en begränsning på 260 tecken för den kombinerade längden av filnamnet och den fullständiga filsökvägen. De 260 tecknen består av högst 248 tecken för filsökvägen plus det antal tecken som används i filnamnet. Det omfattar enhetsbeteckning eller servernamn, kolon, omvända snedstreck, mellanslag, mappnamn, filnamn, filtillägg, den punkt som visas före tillägget och ytterligare ett dolt tecken.

När du öppnar en SharePoint-värdbaserad PDF i Revu kopieras filen och dess överordnade mappstruktur till en mapp på din hårddisk som heter SharePoint Drafts och som ligger i din Windows-användarprofil. Det betyder att Revu måste gå till C:Users{ditt-användarnamn}DocumentsSharePoint Drafts innan programmet kan söka efter den mappsökväg där det aktuella dokumentet finns. Det ger ett högre antal tecken eftersom det också omfattar sökvägen från C-enhetens (C:) rot till mappen SharePoint Drafts så som förklaras i följande exempel.

Det är bara mappstrukturen och det dokument som du kommer åt som kopieras till din lokala hårddisk. Alla mappar är tomma, utom den sista mappen som bara innehåller de dokument som du har öppnat eller checkat ut.

Kontrollera siffrorna

Vi tittar närmare på ett exempel där en användare med Windows-inloggningsnamnet jdavis öppnar en PDF från SharePoint med namnet E101 Sheet Set Plan.pdf. Filens plats i SharePoint-katalogen är spvmZZtest library 1Valley College ProjectSheets…Electrical. Låt oss anta att det totala antalet tecken för den här mappsökvägen, inklusive servernamnet (spvmZZ), är 232 tecken. När du lägger till antalet tecken i filnamnet E101 Sheet Set Plan.pdfblir den sammanlagda summan 255 för sökvägen till SharePoint-mappen plus filnamnet.

När filen öppnas eller checkas ut kopieras dokumentet och alla mappar i mappsökvägen till C:UsersjdavisDocumentsSharePoint Drafts, som är 44 tecken långt. Det ökar längden på mappsökvägen och filnamnet tillsammans till 299 tecken, vilket överskrider den gräns som Windows har infört med 39 tecken.

Se ytterligare information från Microsoft om användning av specialtecken i plats-, mapp- och filnamn i SharePoint.

Lösning

För att lösa problemet kan du överväga att flytta mappen SharePoint Drafts till roten av din C:-enhet genom att återställa Plats för serverutkast under Spara i vänsterpanelen i dialogrutan Alternativ i Microsoft Word.

Så här återställer du platsen för serverutkast:

 1. Öppna Revu och kontrollera att du har checkat in alla dina SharePoint-filer, eller åtminstone avbrutit eventuella utcheckningar.
 2. Stäng Revu.
 3. Öppna Microsoft Word och klicka på Arkiv > Alternativ.
 4. Välj Spara i listan till vänster.
 5. Gå till avsnittet Alternativ för offlineredigering av filer från dokumenthanteringsservern och ändra Plats för serverutkast till C:SharePoint Drafts.
 6. Klicka på OK.

Nu kommer SharePoint att använda den här versionen av mappen SharePoint Drafts.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Felmeddelande

Integrationer och pluginprogram

Det här problemet orsakas av en begränsning av antalet tecken, som kan minskas genom att flytta en mapp till en viss plats.

Related Articles