Fel: ”Häftaren har stött på en filtyp som inte stöds”

Gäller för:

 • Alla versioner av Revu

Problem

Följande felmeddelande visas när du försöker öppna en fil i Bluebeam Stapler:

Stapler har stött på en filtyp som inte stöds Kontrollera inställningarna för att kontrollera om nödvändig konverterare inte har avaktiverats.

Orsak

Filen du försöker öppna är inte en PDF och/eller aktuell konverterare finns inte installerad för den. Följande filtyper stöds inte av Revu:

 • .zip
 • .dwg
 • .doc(x)
 • .xlsx
 • .rvt
 • .csv

Lösning

Endast PDF-filer kan öppnas och redigeras i Revu. Om du försöker öppna en annan filtyp än PDF öppnas Stapler (som är Bluebeams program för PDF-konvertering) automatiskt för att försöka konvertera filen.

För att filkonverteringen ska lyckas måste filen vara konverterbar, och du måste ha den aktuella konverteraren installerad. Bluebeam Stapler kan konvertera följande filtyper:

 • Bildfiler (.jpg, .png etc.)
 • Word (kräver Microsoft Word® samt Bluebeams plugin-program för Office)
 • Excel (kräver Microsoft Excel® samt Bluebeams plugin-program för Office)
 • PowerPoint (kräver Microsoft PowerPoint® samt Bluebeams plugin-program för Office)
 • MIME (kräver Microsoft Outlook® samt Bluebeams plugin-program för Office)
 • AutoCAD® (kräver AutoCAD eller programmet DWG TruevView® samt Bluebeams plugin-program för AutoCAD)
 • Revit® (kräver Revit samt Bluebeams plugin-program för Revit)
 • SolidWorks® (kräver SolidWorks samt Bluebeams plugin-program för SolidWorks)
 • Navisworks® (kräver Navisworks samt Bluebeams plugin-program för Navisworks)
 • Sketchup Pro® (kräver Sketchup Pro samt Bluebeams plugin-program för Sketchup Pro)
När du försöker konvertera någon av ovanstående filtyper måste du först ha det aktuella källprogrammet och plugin-programmet installerat.

Om du använder Revu CAD eller eXtreme kan du installera nödvändiga pluginprogram genom Bluebeam Kontrollpanel. Se Installera det senaste Bluebeam-pluginprogrammet för ditt CAD-program för mer information.

Related Articles