Hur man använder beräkningsfält i Revu eXtreme

Gäller för:

 • Revu eXtreme

I Revu eXtreme kan du skapa formulärfält som har stöd för enkla beräkningsformler. I den här artikeln går vi igenom hur du lägger till beräkningsfält för att automatisera dina PDF-formulär.

Lägg till beräkningsfält i formulär

I panelen Formuläregenskaper är egenskapen Beräkna för ett formulärfält som standard inställd på Värdet beräknas inte. Du kan ändra den här egenskapen till Beräkningsfält för att generera summor (+), produkter (x), genomsnitt, minimivärden och maxvärden från information som skrivs in i formuläret.

En vanlig beräkning är antal x pris = totalsumma. Gör så här för att lägga till dessa fält i ditt formulär.

 1. Öppna en ny PDF eller ett befintligt formulär i Revu.
 2. Gå till Verktyg > Formulär > Textruta.
 3. Klicka och dra en textruta i ditt PDF-formulär.
 4. Upprepa steg 2 och 3 för att skapa sammanlagt tre textrutor.
 5. I panelen Formulär (Alt+Q) ändrar du namnet på den första textrutan (Text1) till Antal.
  Du kan också högerklicka på den första textrutan och välja Egenskaper för att ändra namnet i panelen Egenskaper för formulärfält.
 6. Ändra namnet på den andra textrutan (Text2) till Pris.
 7. Ändra namnet på den tredje textrutan (Text3) till Totalsumma.
  Formulärtextrutor
 8. Högerklicka i fältet Totalsumma i PDF-formuläret.
 9. Välj Egenskaper.
 10. I panelen Egenskaper för formulärfält bläddrar du ner till Beräkna.
 11. Välj Beräkningsfält i den första rullgardinsmenyn.
 12. Välj produkt (x) i den andra rullgardinsmenyn.
  Beräkningsfält i formulär
 13. Klicka på Välj.
 14. Välj både Antal och Pris.
  Välj formulärfält
 15. Klicka på OK.

Nu beräknas värdet för Totalsumma automatiskt när numeriska värden anges i formulärfälten Antal och Pris. Mer information om att använda avancerade formler, JavaScript och/eller skript för dina beräkningsfält i formulär finns i den här artikeln.  

Lär dig hur du arbetar med beräkningsfält i Revu eXtreme.

Related Articles