Kritiskt fel när Revu öppnas

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå till andra versioner:

Problem

Ett meddelande om ett kritiskt fel visas när Revu startas, och programmet öppnas inte.

Lösning

Det här kritiska felet kan uppstå av en rad skäl. För att ta reda på orsaken kan du följa de här stegen för att skicka in dina loggfiler till Bluebeam och öppna ett supportärende:

 1. Öppna filutforskaren (Win+E).
 2. Klistra in följande i adressfältet: C:\Users\<ditt användarnamn här>\AppData\Local\Bluebeam\Revu\20\Logs och byt ut användarnamnet.
  Om du inte ser mappen med loggar kan det hända att mappen AppData är dold. Instruktioner för att visa dolda filer finns i den här artikeln.
 3. Tryck på Ctrl+A för att välja alla Revu-loggar.
 4. Högerklicka och välj Skicka till > Komprimerad (zippad) mapp. Det skapas en .zip-fil med dina Revu-loggar.
 5. Bifoga manuellt filen Logs.zip till ett e-postmeddelande adresserat till support.se@bluebeam.com.
 6. I e-postmeddelandets brödtext skriver du så mycket information som möjligt om problemet, samt dina kontaktuppgifter. Klicka sedan på Skicka.E-postmeddelandet skickas till Bluebeams tekniska support och att ett supportärende öppnas.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018

Problem

Ett meddelande om ett kritiskt fel visas när Revu startas, och programmet öppnas inte.

Lösning

Det här kritiska felet kan uppstå av en rad skäl. För att ta reda på orsaken kan du följa de här stegen för att skicka in dina loggfiler till Bluebeam och öppna ett supportärende:
 1. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator.
 2. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
 3. Gå till fliken Revu och klicka på Skicka loggar till support.

  Ett e-postmeddelande med en .zip-fil som innehåller Revu-loggfilerna öppnas.

 4. Skriv så mycket som möjligt om problemet, samt dina kontaktuppgifter, i e-postmeddelandets brödtext och klicka på Skicka. E-postmeddelandet skickas till Bluebeams tekniska support och att ett supportärende öppnas.
Om meddelandet inte öppnas klickar du på Utforska loggmapp på fliken Revu och bifogar filen Logs.zip manuellt till ett e-postmeddelande adresserat till support.se@bluebeam.com. I meddelandet skriver du så mycket som möjligt om problemet, samt dina kontaktuppgifter.

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Felsökning

Felmeddelande

Related Articles