Tips för att markera och välja text

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Problem

Verktygen Markera och Välj text väljer text som du inte vill ha.

Om dina markeringar är ogenomskinliga och döljer ritningen eller texten kan du läsa den här artikeln.

Orsak

Text i PDF-dokument sparas som enskilda rader, snarare än block eller stycken. Det innebär att om du drar markören nedåt för att välja flera textrader kan även text på sidans andra sida väljas.

Lösning

Det finns några olika sätt att välja och markera rätt text.Vilket sätt som passar dig bäst beror på situationen.Om du inte kan markera texten i ditt dokument kan det hända att det är en bild av en text snarare än återgiven text. Kör OCR i dokumentet för att göra texten valbar. 

Verktyget Markera fungerar på två olika sätt.Om verktyget Markera identifierar text ändras markören till en I-balk och fäster vid texten.Om markören inte befinner sig över text är den en penna och du kan rita på fri hand – precis som med verktyget Penna.

Klicka och dra

Om du håller Ctrl nedtryckt medan du använder verktyget Välj text inaktiveras funktionen Snap mot text så att du kan rita en rektangel runt den text som du vill välja.

 1. Gå till Redigera > PDF-innehåll > Välj text (Skift+T) eller klicka på knappen Välj text i navigeringsfältet.
 2. Håll Ctrl nedtryckt och klicka och dra för att rita en rektangel runt texten. Den valda texten markeras tillfälligt med blått.
 3. Högerklicka på den valda texten och klicka på Markera vald text.
Inställningen Kopiera vald text in i Textmarkeringar på fliken Markeringar i Inställningar för verktyg gör att all markerad text visas i kolumnen Kommentarer i markeringslistan.På så sätt kan du granska markerade meningar i ett dokument en och en.

Rita en markering på fri hand

Du kan aktivera frihandsläget för verktyget Markera manuellt genom att hålla ner Ctrl.Det inaktiverar funktionen Snap mot text så att du kan rita en markering på fri hand över text (på samma sätt som med verktyget Penna).

 1. Klicka på Verktyg > Markering > Markera (H).
 2. Håll Ctrl nedtryckt och rita en linje över den text som du vill markera. Rita en rät linje genom att hålla både Ctrl och Skift nedtryckta.
Inställningen Kopiera markerad text till markeringskommentar på fliken Markeringar i Inställningar för verktyg fungerar endast när text har valts i läget Snap mot text. Därför visas inte text som har markerats fritt i kolumnen Kommentarer i markeringslistan.

Instruktioner

Revu 2019

Markering

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Problem

Verktygen Markera och Välj text väljer text som du inte vill välja.

Varför händer detta?

Text i PDF-dokument sparas som enskilda rader, snarare än block eller stycken. Det innebär att om du drar markören nedåt för att välja flera textrader kan även text på sidans andra sida väljas.

Lösning

Här är ett par alternativa metoder som du kan använda för att välja och markera rätt text. Metoderna skiljer sig något åt, och kan vara användbara i olika situationer.
Verktyget Markera fungerar på två olika sätt.Om verktyget Markera identifierar text ändras markören till en I-balk och fäster vid texten.Om markören inte befinner sig över text är den en penna och du kan rita på fri hand – precis som med verktyget Penna .

Använda verktyget Välj text och snabbmenyn

Om du håller Ctrl-tangenten nedtryckt medan du använder verktyget Välj text inaktiveras funktionen Snap mot text så att du kan rita en rektangel runt den text som du vill markera.
 1. Gå till Redigera > Välj > Välj text (Skift+T) eller klicka på knappen Välj text i navigeringsfältet.
 2. Håll Ctrl nedtryckt och klicka och dra för att rita en rektangel runt texten. Den valda texten markeras tillfälligt med blått.
 3. Högerklicka på den valda texten och klicka på Markera vald text.
Inställningen Kopiera markerad text till markeringskommentar gör att all markerad text visas i kolumnen Kommentarer i markeringslistan .På så sätt kan du granska markerade meningar i ett dokument en och en.

Använda frihandsmarkering

Du kan aktivera pennläget för verktyget Markera manuellt genom att hålla Ctrl nedtryckt. Då inaktiveras funktionen Snap mot text så att du kan rita en markering på fri hand.
 1. Klicka på Markering > Penna > Markera (H).
 2. Håll Ctrl nedtryckt och rita en linje över den text som du vill markera. Rita en rät linje genom att hålla både Ctrl och Skift nedtryckta.
Inställningen Kopiera markerad text till markeringskommentar fungerar endast när text har valts i läget Snap mot text. Därför visas inte text som har markerats på fri hand i kolumnen Kommentarer i markeringslistan.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Markering

Verktygen Markera och Välj text väljer text som du inte vill ha.

Related Articles