Så här skapar du PDF-mallar

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Så här använder du en befintlig mall

Med hjälp av en mall kan du snabbt skapa PDF-filer med statisk formatering, så att du kan lägga till information senare. En mall kan utgå från en tom PDF eller en PDF som är skapad i ett annat program. Gör så här för att använda en befintlig mall i Revu:

 1. Gå till Arkiv > Ny PDF.
 2. I dialogrutan Ny väljer du ett alternativ i listrutan Mall.
  Om du vill skapa en tom PDF med anpassad storlek väljer du din sidas storlek nedanför listrutan Mall.
 3. Klicka på OK så öppnas den nya PDF-filen i Revu.

Så här importerar du en mall

Om du får en PDF-mall via e-post eller behöver komma åt en på en delad enhet kan du enkelt ladda upp den till din egen instans av Revu. Gör så här:

 1. Gå till Arkiv > Ny PDF från mall… > Importera mall.
 2. I filutforskaren går du till den mapp där PDF-mallen är sparad.
 3. Välj filen och klicka på Öppna.

PDF-mallen öppnas inte automatiskt i Revu, men den visas i listrutan när du går till Arkiv > Ny PDF från mall…

Så här skapar du en anpassad mall

Revu innehåller ett antal användningsklara standardmallar, men du kan också skapa egna från befintliga PDF-filer eller genom att anpassa de befintliga mallarna.

 1. Lägg till eventuella markeringar i PDF-filen som du vill ha med i mallen.
 2. Om du använder Revu eXtreme lägger du till eventuella formulärfält eller redigerbara textrutor.
  Även om Revu eXtreme krävs för att skapa formulärfält, kan du använda vilken utgåva av Revu som helst för att fylla i dem.
 3. För att se till att din mall inte kan redigeras när den används måste du införa markeringarna i PDF-filen. Gå till Dokument > Inför. Dialogrutan Inför markeringar visas.
 4. Kontrollera att Alla markeringar är valt.
  Alternativ för införing
 5. Välj Tillåt återskapande av markeringar (återställ markeringar) om du vill kunna redigera mallen i framtiden.
 6. Klicka på Inför.
 7. Gå sedan till panelen Filegenskaper och uppdatera titeln. Det är den som kommer att visas i listrutan Mall (inte filnamnet).
  Ändra filens titel
 8. För att spara din mall för framtida användning går du till Arkiv > Ny PDF från mall… > Spara som mall.
 9. Skriv in ett filnamn i filutforskarens dialogruta och klicka på Spara.

Mallen kommer nu att visas i listrutan när du skapar en ny PDF från en mall.

Ny PDF från mall

Du hittar mer information om hur du sparar och skapar titelblocksmallar för skissarbetsflöden i Revu i den här artikeln.

Med hjälp av en mall kan du snabbt skapa PDF-filer med statisk formatering, så att du kan lägga till information senare.

Related Articles