Hur man skapar tillfälliga vågar i Revu

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Sedan Revu 2019 har växlingen Använd inbäddad skala tagits bort, och standardbeteendet är att alltid använda den inbäddade sidskalan. I vissa fall går det dock att ställa in en tillfällig skala för en PDF-fil:

 • Om du använder Revu i visningsläge.
 • Om du arbetar med en fil i en Studio-session.
 • Om du arbetar med en fil som inte har checkats ut i ett Studio-projekt.
 • Om PDF-filen är skrivskyddad eller skrivskyddad med grundläggande markeringsbehörighet.

I de här fallen kan en tillfällig skala tillämpas, så att mått med en annan skala kan placeras ut samtidigt som dokumentet behåller sin ursprungliga sidskala.

Använda en tillfällig skala


En tillfällig skala skapas på samma sätt som en verklig sidskala. Skillnaden är att när du ställer in en tillfällig skala visas meddelandet Dokumentets sidskala är skyddad. Det innebär att när dokumentet stängs raderas den tillfälliga skalan, och dokumentet återgår till sin ursprungliga skala.

Så här ställer du in en tillfällig skala för ett skyddat dokument:

 1. Öppna panelen Mätningar (Alt+U).
 2. I avsnittet Sidskala under meddelandet Dokumentets sidskala är skyddad skapar du en förinställd eller anpassad skala. Du kan också klicka på knappen Kalibrera för att generera en tillfällig skala baserat på avståndet mellan två punkter.

När en tillfällig skala har ställts in kommer de mått som du placerar ut efteråt att följa den skalan. Det är bara mätningar som görs av den person som skapade den tillfälliga skalan som påverkas av den tillfälliga skalan. Andra användares mått visas fortfarande enligt den faktiska sidskalan.

Ta bort en tillfällig skala


Tillfälliga skalor raderas visserligen när ett dokument stängs, men markeringar med mått i den tillfälliga skalan ändras inte tillbaka till den ursprungliga skalan. Om du vill ändra tillbaka skalan för befintliga mått till den verkliga sidskalan kan du använda knappen Kalibrera om i panelen Mätningar (Alt+U). Då ändras skalan för alla dina markeringar till den aktuella sidskalan. Observera att även markeringar som placerades ut innan den tillfälliga skalan skapades kalibreras om.

Exportera ett dokument med en tillfällig skala


PDF-filer som laddas upp till en Studio-session är skyddade dokument, så det är möjligt att skapa en tillfällig skala i en session. När PDF-filen har tagits bort ur sessionen och sparats på din enhet är den dock inte längre ett skyddat dokument som kan innehålla en tillfällig skala. I den här situationen kommer eventuella mått som placerades ut i PDF-filen medan den låg i sessionen även fortsättningsvis att visas enligt den tillfälliga skala som de hade då. Om ett mått flyttas till en annan plats i PDF-filen kalibreras det dock om enligt den verkliga sidskalan. Du ser måttets värde ändras omedelbart i PDF-filen och i markeringslistan.

Vyportar


Tillfälliga skalor kan bara ställas in för skyddade dokument som ingår i någon av ovanstående kategorier. Om du arbetar med ett oskyddat dokument kan du skapa en vyport för att ställa in en skala som skiljer sig från resten av dokumentet.

Så här skapar du en vyport:

 1. Öppna panelen Mätningar (Alt+U).
 2. Klicka på + i avsnittet Vyportar.
 3. Klicka och dra runt önskat område.
 4. Namnge vyporten och välj mellan att använda en förinställd eller en anpassad skala.

Du ser nu en blå vyport i din PDF. Alla mått som skapas inom den följer den skala som du har ställt in.

Instruktioner

Revu 2019

Mätning

Revu 20

Lär dig hur du ställer in en tillfällig skala, och vad du ska göra när du är klar med den.

Related Articles