Så här återställer du borttagna Studio-sessionsdokument

Gäller för:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018
Från och med den 28 juni 2023 har stödet för Revu 2019 och tidigare nått livscykelns slut. Har du problem med att komma åt Studio? Klicka här för att läsa mer.

En sessionsvärd kan återställa borttagna sessionsdokument från Studio-portalen. Sessionen måste vara aktiv för att det ska gå att komma åt återställda dokument. Läs den här artikeln om du behöver återaktivera en inaktiv eller avslutad session. Om du behöver återställa ett borttaget Studio-projekt eller en projektfil kan du klicka här.

Innan du kan återställa sessionsdokumenten måste du logga ut från Studio och gå till inloggningssidan för rätt Studio-serverkonto.
  1. Logga in med ditt Bluebeam ID (BBID).
    Studio Prime-användare måste byta till Classic Mode (klassiskt läge) innan de fortsätter. För att göra det väljer du e-postadressen längst upp i det högra hörnet av Studio Prime-portalen. Välj sedan Classic Mode (Klassiskt läge) i rullgardinsmenyn.
  2. I Mina sessioner väljer du den session som innehåller det dokument som du vill återställa.
  3. Gå till fliken Dokument och leta upp PDF-filens namn eller dokument-ID. Det dokument som du vill återställa bör ha statusen Borttaget.
  4. Välj Recover (Återskapa). Dokumentets status ändras till Active (Aktivt).
  5. Öppna Revu och logga in i Studio.

Ditt återställda dokument är nu aktivt och visas under Dokument för din session.

Instruktioner

Revu 2019

Studio

Revu 20

Lär dig hur en sessionsvärd kan återställa borttagna sessionsdokument från Studio-portalen.

Related Articles