Så här delar du stämplar

Denna artikel gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Stämplar är avsedda att efterlikna traditionella gummistämplar på pappersdokument. När de har placerats i en PDF är de statiska och kan inte redigeras. Stämplar kan skickas via e-post, lagras i ett nätverk eller skickas till andra användare som vilken annan fil som helst.

Stämplar med filändelsen .brx stöds inte längre från Revu 2018 och senare. I versionen Revu 2019.1.20 och senare konverteras BRX-stämplar däremot automatiskt till PDF-stämplar. Gå till nedladdningscentret för att uppdatera din programvara.

Importera stämplar

Så här lägger du till en stämpel till den lokala Stämpel-mappen:

 • Gå till Verktyg > Stämpel  > Importera stämpel.

Så här använder du en stämpel på en delad nätverksplats:

 • Gå till Verktyg > Stämpel  > Ändra stämpelmapp .

Exportera stämplar

Gör så här för att exportera en stämpel:

 • Öppna Utforskaren i Windows och gå till mappen Stämplar (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps). Därifrån kan du skicka önskad PDF per e-post eller ladda upp den till en delad nätverksenhet eller något annat fildelningssystem.
  Om du inte använder Revu 20 byter du ut ”20” i filsökvägen mot den version som du använder (t.ex. \Bluebeam Revu\2019\Stamps).

Om mappen ProgramData inte är synlig måste du visa den via ditt Windows-operativsystem. Följande steg gäller för Windows 10 och senare:

 1. Välj knappen Start och skriv Utforskaren.
 2. Välj Alternativ för Utforskaren i sökresultaten.
 3. Gå till fliken Visa.
 4. Gå till Avancerade inställningar och välj Visa dolda filer, mappar och enheter.
 5. Välj Verkställ och sedan OK.

För tidigare Windows-versioner, se Visa dolda filer.

Läs mer.

Utöver stämplar kan du anpassa profiler och verktygssatser i Revu så att de passar dina behov.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Stämplar är avsedda att efterlikna traditionella gummistämplar på pappersdokument. När de har placerats i en PDF är de statiska och kan inte redigeras.

Stämplar kan skickas via e-post, lagras i ett nätverk eller skickas till andra användare som vilken annan fil som helst. Även om Revu numera skapar PDF-stämplar som standard, stöds filformatet .btxfortfarande.

Lägg till en stämpel i den lokala stämpelmappen genom att gå till Markering > Stämpel > Importera stämpel.

Lägg till en stämpel från en delad nätverksplats genom att gå till Markering > Stämpel > Ändra mapp för stämplar.

Gå till stämpelmappen (C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2016\Stamps\) från Utforskaren i Windows för att exportera en stämpel.Från den mappen kan du sedan antingen skicka önskad .pdf-eller .btx-filper e-post eller ladda upp den till en delad nätverksenhet eller något annat filhanteringssystem.

Se avsnittet Stämplar i hjälpguiden för Revu för mer information.

Gå ännu längre med Revu-distributioner

Bluebeam Revu erbjuder även användbara verktyg för IT-administratörer som behöver distribuera de här anpassningarna till flera användare i sin organisation. Verktygen förklaras i Revu-handledningen för företagsinstallation, Revu 20 Deployment Guide, och i Administrationshandbok för Revu 20.

Instruktioner

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markera

Gränssnitt och navigering

Stämplar kan skickas via e-post, lagras i ett nätverk eller skickas till andra användare som vilken annan fil som helst.

 

Related Articles