Uppdatera Revu

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
Gå till andra versioner:
Anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser sparas när du uppdaterar Revu. När den nya versionen av Revu installeras så kopieras dina inställningar och filer automatiskt till lämpliga platser.

Uppdatera inifrån Revu

Det snabbaste och enklaste sättet är att uppdatera med installationsprogrammet som finns i appen. Revu kontrollerar vilken version du har installerad och leder dig snabbt genom installationsprocessen.
Undvik installationskonflikter genom att kontrollera att du har sparat allt arbete och stängt alla öppna program. Det kan hända att Windows måste startas om efter uppdateringen.
 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar visas dialogrutan Uppdatera Revu med viktig information om den senaste versionen.
 3. Klicka på Ladda ner. När nerladdningen är klar visas dialogrutan Redo att uppdatera.
 4. Klicka på Installera och följ anvisningarna på skärmen om att spara ditt arbete och stänga alla program som körs (om det behövs).
 5. Därefter visas dialogrutan InstallShield. Klicka på Installera.
 6. Klicka på Slutför när installationen är klar.
Din kopia av Revu är nu uppdaterad.

Ladda ner uppdateringsfilen direkt

Om du vill uppdatera Revu manuellt går du till Nerladdningscenter och väljer den uppdateringsfil som gäller för din version av Revu.Vi rekommenderar att du använder Sök efter uppdateringar (se ovan) för att uppdatera om du har möjlighet. Då är du säker på att uppdateringsfilen alltid matchar din version av Revu.

Installera Revu för första gången

Om du installerar Revu för första gången ska du ladda ner hela installationen för Revu från Nerladdningscentret. Se till att du laddar ner den version av Revu som matchar det som står på ditt licenscertifikat. Om du distribuerar Revu till flera datorer, se sidan Företagsdistribution för ytterligare information och länkar till företagsuppdateringarna.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018
Anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser sparas när du uppdaterar Revu. När den nya versionen av Revu installeras så kopieras dina inställningar och filer automatiskt till lämpliga platser.

Hur uppdaterar jag Revu?

Det snabbaste och enklaste sättet är att uppdatera från Revu. Revu kontrollerar vilken version du har installerad och visar en länk till rätt uppdateringsfil.
Undvik installationskonflikter genom att kontrollera att du har sparat allt arbete och stängt alla öppna program. Det kan hända att Windows måste startas om efter uppdateringen.
 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Hjälp > Sök efter uppdateringar.
 3. Klicka på knappen Uppdatera till 2018.6.
 4. En dialogruta visas där du ombeds ladda ner uppdateringsfilen. Välj en lämplig plats och klicka på OK.
 5. Stäng Revu.
 6. Gå till platsen du valde i Utforskaren i Windows och dubbelklicka på uppdateringsfilen.
 7. Följ anvisningarna för att installera uppdateringen.

Kan jag ladda ner uppdateringsfilen direkt?

En enda uppdateringsfil används för Revu Standard, CAD och eXtreme, samt 64- och 32-bitarsversionen av Windows. Klicka på knappen nedan för att ladda ner uppdateringen:2018.6 Uppdatering

Hur installerar jag Revu för första gången?

Om du installerar Revu för första gången ska du ladda ner hela installationen för Revu 2018. Om du distribuerar Revu till flera datorer, se sidan Företagsdistribution för ytterligare information och länkar till företagsuppdateringarna.
Revu 2017 och äldre

Sammanfattning

Förbättringar i uppdateringsprocessen för Revu
Processen för att uppdatera Revu har ändrats. Läs den här artikeln noga för att se till att du laddar ner rätt installationsfil.

Hur uppdaterar jag Revu?

Uppdateringsprocessen har effektiviserats i Revu 2017. Istället för att använda hela installationen används bara en mycket mindre fil. Uppdateringen är 92 % mindre än den fullständiga installationen så det går avsevärt snabbare att uppdatera din programvara.Anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser sparas när du uppdaterar Revu. När den nya versionen av Revu installeras så kopieras dina inställningar och filer automatiskt till lämpliga platser.Det snabbaste och enklaste sättet att ladda ner rätt fil är att klicka på Hjälp > Produktuppdateringar product-updates-32x32i Revu. En länk till den fil som avser den installerade programversionen visas.
Undvik installationskonflikter genom att kontrollera att du har sparat allt arbete och stängt alla öppna program. Det kan hända att Windows måste startas om efter uppdateringen.
 1. Öppna Revu.
 2. Klicka på Hjälp > Produktuppdateringarproduct-updates-32x32.
 3. Klicka på knappen Uppdatera.
 4. Klicka på Spara och välj en lämplig plats för att spara uppdateringen.
 5. Stäng Revu när nerladdningen är klar.
 6. Öppna Windows Explorer, gå till platsen där du sparat uppdateringsfilen och öppna den.
 7. Följ anvisningarna för att installera uppdateringen.

Hur installerar jag Revu för första gången?

Om du installerar Revu för första gången ska du ladda ner hela installationen för Revu 2017.

Kan jag fortfarande ladda ner filen direkt?

Ja, du har fortfarande möjlighet att ladda ner filerna direkt, men vi rekommenderar att du uppdaterar via Produktuppdateringar i Revu för att se till att du får rätt fil. product-updates-32x32 Vilken fil du behöver beror på vilken version av Revu du har installerad.
 • Om du har Revu 2017.x kan du installera uppdateringen.
 • Om du har Revu 2016 eller tidigare behöver du hela installationen.
En enda uppdateringsfil används för Revu Standard, CAD och eXtreme, samt 64- och 32-bitarsversionen av Windows. Klicka på länken nedan för att ladda ner uppdateringen:

Revu 2017.x – uppdatering

Uppdateringen kan endast installeras på Revu 2017.x. Om du uppgraderar från tidigare versioner måste du ladda ner hela installationen.

Hela installationen av Revu 2017

Om du har Revu 2016 eller tidigare, eller om du vill genomföra en ny installation, klickar du på en av knapparna nedan för att ladda ner installationsprogrammet för den Revu-programvara som anges på licenscertifikatet.

Revu Standard

Revu CAD

Revu eXtreme

Om du uppdaterar Bluebeam Vu laddar du ner hela installationsfilen från sidan Nerladdningar och uppdateringar.
 

Företagsdistribution

Om du distribuerar Revu till flera datorer, se sidan Företagsinstallation för ytterligare information och länkar till företagsuppdateringarna.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Konfiguration

Konfiguration

Stämplar kan skickas via e-post, lagras i ett nätverk eller skickas till andra användare som vilken annan fil som helst.

Related Articles