Så här använder du lager för att organisera information

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Använd lager för att organisera markeringar

Du kan skapa lager i en PDF för att skilja mellan teammedlemmar, kunskapsområden (konstruktion, mekanik, el osv.), revisioner eller något annat som hjälper dig att organisera information genom separata lager. De två vanligaste användningsområdena för lager är:

 • Att skilja på och organisera information för olika kunskapsområden.
 • Att använda lager som ett slip sheet, där revisioner sparas i olika lager på samma sida istället för att skapa en ny fil för varje revision.

Skapa ett lager

 1. Öppna panelen Lager.
 2. Välj Lägg till nytt lager och välj Lägg till innan, Lägg till efter eller Lägg till underordnat i listrutan för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager.
  Om du väljer Lägg till underordnat skapas ett nytt lager under det valda lagret.På så sätt kan du gruppera lager, vilket är användbart för att både organisera och redigera i bulk (t.ex.aktivera eller avaktivera synligheten för en grupp lager).
 3. Ange ett namn på det nya lagret och välj OK.

Ett lager kan ställas in som aktuellt markeringslager, så att alla markeringar automatiskt tilldelas till det lagret när de skapas.

Ställ in markeringslagret

 1. Öppna panelen Lager.
 2. Högerklicka på ett befintligt lager och välj Markeringslager.
 3. Om dialogrutan Markeringslager visas väljer du OK.

Skapa en versionshistorik med lager

Du kan också skapa en versionshistorik med lager genom att endast använda det reviderade området i en PDF i stället för hela bladet. Med Revu kan du välja ett område i dokumentet som ett nytt lager och lägga till en bakgrundsfärg när du skapar ett nytt lager från en befintlig PDF-sida. Det är enklare att se ändringar när du bara använder ett visst område och lägger till en bakgrundsfärg.

Lägg till ett lager från en befintlig sida och lägg till en bakgrundsfärg:

 1. Öppna en PDF i Revu och gå till panelen Lager.
 2. Välj Lägg till lager från sida och välj sedan Lägg till innan, Lägg till efter eller Lägg till underordnat i listrutan för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager.
 3. I dialogrutan Öppna väljer du den reviderade PDF-filen och klickar på Öppna.
 4. I dialogrutan Lägg till lager väljer du Skapa nytt och anger ett namn på det reviderade lagret.
 5. Välj Bakgrund och välj en färg.
 6. Klicka på Välj del.
 7. Klicka och dra en rektangel runt det område som du vill ha med i det reviderade lagret.
 8. Välj OK. Klicka sedan på OK igen.

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

PDF-hantering

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Från och med Revu 10 lades möjligheten att skapa och redigera PDF-lager till. Det har funnits stöd för lager i Revu länge, men möjligheten att skapa och redigera lager öppnar nya möjligheter att organisera och samordna informationen i PDF-filer. Lager kan snabbt visas eller döljas, så att du kan filtrera mängden information på sidan för att fokusera på den aktuella uppgiften. Vi har upptäckt att Bluebeam-användare använder lager på två olika sätt. Det ena sättet är att skilja på och organisera information för olika kunskapsområden, och det andra är att använda lager som en slip sheet-metod där revisioner sparas som lager på samma sida istället för att skapa en ny fil för varje revision.

Använda lager för att organisera markeringar

Du kan skapa lager i en PDF för att skilja mellan teammedlemmar, kunskapsområden (konstruktion, mekanik, el osv.), revisioner eller något annat som hjälper dig att organisera informationen genom markeringar i olika lager.

Så här skapar du ett lager:

 1. Öppna fliken Lager lager (tryck på Alt+Y).
 2. Klicka på knappen Lägg till nytt lager lager-skapa och skriv namnet.

Ett lager kan ställas in som aktuellt markeringslager, så att alla markeringar automatiskt tilldelas till det lagret när de skapas.

Ange ett markeringslager:

 1. Öppna fliken Lager lager .
 2. Högerklicka på lagrets namn och klicka på Markeringslager.
 3. Upprepa för att avaktivera eller välja ett annat markeringslager.

Bilden nedan visar fliken Lager med lager skapade för olika kunskapsområden och lagret Mechanical [Mekanik] inställt som markeringslager .

Skapa en versionshistorik med lager

Ett sätt att använda lager är att skapa en versionshistorik genom att endast använda den reviderade delen av den nya PDF-filen i stället för hela sidan. Med Revu kan du välja ett område av dokumentet att lägga till som ett lager, och även lägga till en bakgrundsfärg, när ett nytt lager skapas från en befintlig PDF-sida. Genom att du bara använder det området och lägger till en bakgrundsfärg blir det enkelt att se var någonstans på ritningen som ändringen finns.

Gör så här för att lägga till ett lager från en befintlig sida och lägga till en bakgrundsfärg:

 1. Öppna den befintliga PDF-filen.
 2. Klicka på Lägg till lager från sida lager-lägg till.
 3. Om det behövs klickar du på knappen Lägg till.
 4. Välj den nya PDF-filen och klicka på Öppna.
 5. Klicka på Skapa nytt och skriv sedan Revision 1 som namn på det nya lagret.
 6. Klicka på knappen Bakgrundsfärg och klicka sedan på gult.
 7. Klicka på Välj del.
 8. Rita en rektangel över det område som du vill ska ingå i det nya lagret.
 9. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Bilden nedan visar hur en ny revision av köket har lagts till som Revision 1 med en gul bakgrundsfärg.

De här två exemplen är bara början.Det finns många sätt att använda lager för att förbättra ditt arbetsflöde.Var kreativ och upptäck olika sätt att jobba med lager i Revu för att bli effektivare.

 

 

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

PDF-hantering

Lär dig hur du använder lager i Revu för att organisera information efter kunskapsområde eller skapa en revisionshistorik för dina ritningar.

Related Articles