Använd Mängdlänken för bättre mängdberäkningar

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20 eXtreme
 • Revu 2019 eXtreme
 • Revu 2018 eXtreme
 • Microsoft® Excel® (2010 och senare)

Lägg snabbt till mätsummor med Mängdlänken

Verktyget Mängdlänk hjälper dig att göra exakta anbudsberäkningar och bättre beräkningar av resursbehov genom att överföra mätsummor från en lokal PDF-fil till ett Excel-blad i realtid. Om en PDF-fil innehåller flera olika typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och göra detaljerade beräkningar mycket snabbare.

Ställ in anpassade filter för ditt projekt

Standardfiltren i Revu är Ämne, Etikett, Färg, Författare och Lager. Men vad händer om du vill använda ett filter som inte finns i listan? Om du till exempel ska göra ett anbudsförslag för ett betongprojekt vore det ju bra om PSI-styrka fanns med som filteralternativ. Med Revu kan du skapa en kolumn i markeringslistan och använda den som anpassat filter med Mängdlänken.

Innan du fortsätter bör du kontrollera att du har aktiverat Mängdlänken via Bluebeams pluginprogram.

Ställ in Mängdlänken i Excel

Följ de här stegen för att ställa in Mängdlänken i Excel och lägga till mätsummor:

 1. Öppna den Excel-fil som du vill länka till.
 2. Högerklicka på en cell och gå till to Mängdlänk > Skapa .
 3. I dialogrutan klickar du på Lägg till för att välja en eller flera PDF-filer att använda som källa.
 4. Klicka på OK för att lägga till filen/filerna.
 5. I dialogrutan Skapa länk går du till Totalt och väljer en måttyp (t.ex. längd, area eller volym) i listrutan. Använd de listrutor som följer för att lägga till fler filter för den aktuella totalsumman.

Skapa en anpassad kolumn i markeringslistan

Eftersom Mängdlänk-filter är baserade på befintliga kolumner i markeringslistan kan du skapa ett anpassat filter genom att lägga till en ny kolumn i Revu. Följ stegen nedan för att ta reda på hur du gör:

 1. Öppna din käll-PDF i Revu.
 2. Gå till Markeringslista och välj Kolumner > Hantera kolumner.
 3. Gå till fliken Anpassade kolumner och klicka på Lägg till.
 4. I dialogrutan Lägg till kolumn skriver du in ett namn för din anpassade kolumn. Namnet blir filteretiketten i Excel.
 5. Under Typ väljer du måttypen för din nya kolumn och klickar sedan på OK för att gå tillbaka till dialogrutan Hantera kolumner.
 6. Klicka på OK. Din nya kolumn bör nu visas i markeringslistan .
 7. Spara (Ctrl+S) dina ändringar för att tillämpa dem i din käll-PDF.

Använd det anpassade filtret i Excel

När du har skapat en anpassad kolumn i Revu följer du de här stegen för att använda den som ett filter för Mängdlänk:

 1. Öppna den länkade Excel-filen.
 2. Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk > Skapa .
 3. I dialogrutan Skapa länk väljer du Totalt för ett mått.
 4. I nästa listruta väljer du ditt anpassade filter och klickar på OK. Mätsumman visas i den valda cellen.

Redigera filter

Måtten kan ändras i Excel i realtid, men dina filtreringskriterier måste ändras manuellt. Det gör du genom att högerklicka på en länkad cell och välja Mängdlänk > Hantera . Klicka för att markera namnet på en cell och klicka sedan på Redigera. Här kan du ändra filtret för valfri länkad cell, eller ta bort länken helt och hållet.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Med Revu kan du skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och även dela anpassade verktygssatser med andra användare. Kom igång med de här stegen.

Related Articles