Så här förbättrar du mängdavtagningar med Mängdlänk

Den här artikeln gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
 • Microsoft Excel (2010 och senare)

Gå till andra versioner:

Lägg snabbt till mätsummor med Mängdlänk

Med verktyget Mängdlänk kan du skapa exakta anbudsberäkningar och förbättra materialberäkningar genom att överföra mätsummor från en lokal PDF till ett Excel-ark i realtid. Om en PDF innehåller flera olika typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och skapa detaljerade beräkningar mycket snabbare.

Med Revu 20 och äldre måste du ha Revu eXtreme för att få tillgång till Mängdlänk. Om du använder Revu 21 behöver du ha en Complete-prenumerationsplan för den här funktionen.

Ange anpassade filter för ditt projekt

Standardfiltren i Revu är Ämne, Etikett, Färg, Författare och Lager. Men vad händer om du vill använda ett filter som inte finns i listan? Om du till exempel ska göra ett anbudsförslag för ett betongprojekt vore det ju bra om PSI-styrka fanns med som filteralternativ. Med Revu kan du skapa en kolumn i markeringslistan och sedan använda den som ett anpassat filter med Mängdlänk.

Innan du fortsätter dubbelkollar du att du har aktiverat Mängdlänk via Bluebeam-pluginprogrammet.

Ställ in Mängdlänk i Excel

Följ de här stegen för att ställa in Mängdlänk i Excel och lägga till mätsummor:

 1. Öppna den Excel-fil du vill länka.
 2. Högerklicka i en cell och gå till Mängdlänk > Skapa.
 3. I dialogrutan klickar du på Lägg till för att välja en eller flera PDF-filer som källa.
 4. Klicka på OK för att lägga till filen/filerna.
 5. Från dialogrutan Skapa länk går du till Totalt och väljer en mätningstyp (t.ex. längd, area, volym) från listrutan. Använd de följande listrutorna för att lägga till fler filter för måttet Totalt.

Skapa en anpassad kolumn i Markeringslistan

Eftersom Mängdlänk-filter baseras på befintliga kolumner i markeringslistan kan du skapa ett anpassat filter genom att lägga till en ny kolumn i Revu. Följ stegen nedan för att ta reda på hur du gör:

 1. Öppna din käll-PDF i Revu.
 2. Gå till markeringslistan och välj Kolumner > Hantera kolumner.
 3. Gå till fliken Anpassade kolumner och klicka på Lägg till.
 4. I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn för din anpassade kolumn. Detta blir filteretiketten i Excel.
 5. Under Typ väljer du måttyp för din nya kolumn och klickar sedan på OK för att återgå till dialogrutan Hantera kolumner.
 6. Klicka på OK. Den nya kolumnen visas nu i Markeringslistan.
 7. Spara (Ctrl+S) dina ändringar för att göra dem till en del av din käll-PDF.

Använd det anpassade filtret i Excel

När du har skapat en anpassad kolumn i Revu följer du de här stegen för att använda den som filter för Mängdlänk.

 1. Öppna den länkade Excel-filen.
 2. Högerklicka i en cell och gå till Mängdlänk > Skapa.
 3. Från dialogrutan Skapa länk väljer du Totalt för mätningar.
 4. I nästa listruta väljer du ditt anpassade filter och klickar på OK. Mätsumman visas i den valda cellen.

Redigera filter

Måtten kan ändras i realtid i Excel, men dina filtreringskriterier måste ändras manuellt. Gör det genom att högerklicka på en länkad cell och välja Mängdlänk  > Hantera. Klicka för att markera namnet på en cell och klicka sedan på Redigera. Här kan du ändra filtret för valfri länkad cell eller ta bort länken helt.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Lägg snabbt till mätsummor med Mängdlänk

Med verktyget Mängdlänk kan du skapa exakta anbudsberäkningar och förbättra materialberäkningar genom att överföra mätsummor från en lokal PDF till ett Excel-ark i realtid. Om en PDF innehåller flera olika typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och skapa detaljerade beräkningar mycket snabbare.

Ange anpassade filter för ditt projekt

Standardfiltren i Revu är Ämne, Etikett, Färg, Författare och Lager. Men vad händer om du vill använda ett filter som inte finns i listan? Om du till exempel ska göra ett anbudsförslag för ett betongprojekt vore det ju bra om PSI-styrka fanns med som filteralternativ. Med Revu kan du skapa en kolumn i markeringslistan och sedan använda den som ett anpassat filter med Mängdlänk.

Innan du fortsätter dubbelkollar du att du har aktiverat Mängdlänk via Bluebeam-pluginprogrammet.

Ställ in Mängdlänk i Excel

Följ de här stegen för att ställa in Mängdlänk i Excel och lägga till mätsummor:

 1. Öppna den Excel-fil du vill länka.
 2. Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk Bluebeam Revu-ikon > Skapa Ikon för Skapa mängdlänk.
 3. I dialogrutan klickar du på Lägg till för att välja en eller flera PDF-filer som källa.
 4. Klicka på OK för att lägga till filen/filerna.
 5. Från dialogrutan Skapa länk går du till Totalt och väljer en mätningstyp (t.ex. längd, area, volym) från listrutan. Använd de följande listrutorna för att lägga till fler filter för måttet Totalt.

Skapa en anpassad kolumn i Markeringslistan

Eftersom Mängdlänk-filter baseras på befintliga kolumner i markeringslistan kan du skapa ett anpassat filter genom att lägga till en ny kolumn i Revu. Följ stegen nedan för att ta reda på hur du gör:

 1. Öppna din käll-PDF i Revu Grå ikon för Revu eXtreme.
 2. Expandera Markeringslistan Röd ikon för markeringslista i Revu och välj kugghjulssymbolen bredvid Kolumner Ikon för Revu-kolumner.
 3. Gå till fliken Anpassade kolumner och klicka på Lägg till.
 4. I dialogrutan Lägg till kolumn anger du ett namn för din anpassade kolumn. Detta blir filteretiketten i Excel.
 5. Under Typ väljer du måttyp för din nya kolumn och klickar sedan på OK för att återgå till dialogrutan Hantera kolumner.
 6. Klicka på OK. Den nya kolumnen visas nu i Markeringslistan Röd ikon för markeringslista i Revu.
 7. Spara (Ctrl+S) dina ändringar för att göra dem till en del av din käll-PDF.

Använd det anpassade filtret i Excel

När du har skapat en anpassad kolumn i Revu följer du de här stegen för att använda den som filter för Mängdlänk.

 1. Öppna den länkade Excel-filen.
 2. Högerklicka på en cell och gå till Mängdlänk Bluebeam Revu-ikonSkapa Ikon för Skapa mängdlänk.
 3. Från dialogrutan Skapa länk väljer du Totalt för mätningar.
 4. I nästa listruta väljer du ditt anpassade filter och klickar på OK. Mätsumman visas i den valda cellen.

Redigera filter

Måtten kan ändras i realtid i Excel, men dina filtreringskriterier måste ändras manuellt. Gör det genom att högerklicka på en länkad cell och välja Mängdlänk Bluebeam Revu-ikon > Hantera. Klicka för att markera namnet på en cell och klicka sedan på Redigera. Här kan du ändra filtret för valfri länkad cell eller ta bort länken helt.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Integrationer och plugin-program

Med verktyget Mängdlänk kan du skapa exakta anbudsberäkningar och förbättra materialberäkningar genom att överföra mätsummor från en lokal PDF till ett Excel-ark i realtid. Om en PDF innehåller flera olika typer av mätsummor kan du använda filter för att överföra de summor du behöver och skapa detaljerade beräkningar mycket snabbare.

Related Articles