Installera SharePoint-integrationsappen

Denna artikel gäller:

 • Revu 20.1 och senare

Om den nya SharePoint-integrationen

Bluebeam har introducerat en ny SharePoint-integration som gör det möjligt att öppna PDF-filer direkt i Revu från alla moderna webbläsare. För att det ska gå att använda integrationen måste en app installeras på SharePoint-webbplatsen som ger alternativet Öppna i Revu när en PDF-fil väljs. Appen är tillgänglig som SharePoint-tillägg av typen .sppkg eller .app.

Jämförelse mellan SharePoint-tillägg av typen .sppkg och .app

För att hjälpa dig att avgöra vilket alternativ som passar bäst för dig visas skillnaderna mellan SharePoint-tillägg av typen .sppkg och typen .app i tabellen nedan. SharePoint-tillägg av typen .sppkg rekommenderas om det inte är så att den aktuella SharePoint-installationen inte uppfyller kraven.

SharePoint-tillägg av typen .sppkg

 • Stöds i lokala installationer av SharePoint 2019 eller senare, däribland SharePoint Online (Office 365).
 • Kräver att SharePoint-webbplatsen använder modern upplevelse (Modern UI).
 • Har stöd för val av en eller flera filer, och att öppna flera filer samtidigt i Revu.
 • Distribueras i en fil som heter Bluebeam.OpenRevuExtension.sppkg
 • När funktionen Öppna i Revu används stannar webbläsaren kvar på samma sida och Revu öppnas.
 • Är byggt med det nyare SharePoint Framework (SPFX).

SharePoint-tillägg av typen .app

 • Stöds i SharePoint 2013 eller senare, däribland SharePoint Online (Office 365).
 • Har stöd för klassiska SharePoint och modern upplevelse (Modern UI).
 • Har stöd för att öppna en fil i taget i Revu (det går inte att välja flera samtidigt).
 • Distribueras i en fil som heter Bluebeam.OpenRevuAddIn.app
 • När funktionen Öppna i Revu används visas användaren tillfälligt landningssidan Öppna i Revu . När filen har skickats till Revu återställs den tidigare SharePoint-vyn.
 • Byggt med en äldre metod för att skapa SharePoint-appar.

Klientkrav

För att kunna använda SharePoint-integrationen måste användaren installera Revu 20.1 eller senare. Integrationen stöds i alla moderna webbläsare som Edge, Chrome och Firefox.

Installationsprogrammet för Revu distribuerar en anpassad protokollhanterare i klientregistret som ansvarar för att vidarebefordra begäran från webbläsaren till Revu. Om denna registernyckel skadas kan Bluebeam Revu avinstalleras och installeras om för att återskapa hanteraren.

Installera SharePoint-integrationsappen

Den här processen kräver behörighet på hög nivå för SharePoint-servern och måste utföras av din SharePoint-administratör.

Appen ska installeras antingen som SharePoint-tillägg av typen .sppkg eller SharePoint-tillägg av typen .app – installera inte båda. Du kan ladda ner paketfilerna för appen från distributionspaketet för företag

För detaljerade installationsanvisningar, välj din version av SharePoint nedan:

För att SharePoint-integrationen ska kunna distribueras måste du också aktivera det offentliga innehållsleveransnätverket (CDN) på klientnivå. Detaljerade anvisningar för detta finns i SharePoint-instruktionerna online.

Efter installationen

När ändringen på SharePoint-webbplatsen har spridits visas knappen Öppna i Revu i kommandofältet när en PDF-fil väljs i dokumentlistan. Samma alternativ finns tillgängliga i snabbmenyn när du högerklickar på en PDF-fil. När du har installerat SharePoint-appen kan du läsa Använda SharePoint-integrationen i Revu för att lära dig hur du använder den.

Om du efter att ha installerat appen högerklickar på en SharePoint-fil men inte ser alternativet Öppna i Revu kan du tömma din webbläsares cacheminne och försöka öppna filen igen.

Eftersom appen är separat från Revu behöver SharePoint inte uppdateras varje gång en ny version av Revu distribueras, såvida inte någon önskad funktion har lagts till i den nyare versionen av appen.

Konfiguration

Instruktioner

Revu 20

Studio Enterprise

Integrationer och plugin-program

Distribution

Installation

Bluebeam har introducerat en ny SharePoint-integration som gör det möjligt att öppna PDF-filer direkt i Revu från alla moderna webbläsare. För att det ska gå att använda integrationen måste en app installeras på SharePoint-webbplatsen som ger alternativet Öppna i Revu när en PDF-fil väljs. Lär dig hur du installerar appen här.

Revu 20

Instruktioner

Distribution

Konfiguration

Du kan byta Studio-region till en region utanför USA vid behov.

Related Articles