Vanliga frågor om Studio

Denna artikel gäller:

 • Alla versioner av Revu

Gå till andra versioner:

covid-19, arbeta hemifrån, jobba hemifrån

Frågor

 1. Måste jag ha ett BBID för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 2. Vad behöver jag för att starta en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 3. Vad behöver jag för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 4. Vilket är det högsta antalet deltagare som kan delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 5. Vilken är den största filstorleken för Studio-sessioner eller Studio-projekt?
 6. Vilken är den största storleken på markeringarna som kan läggas till i en PDF i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 7. Hur lägger jag till och tar bort PDF-filer från en aktiv session eller ett aktivt projekt?
 8. Hur länge förblir en Studio-session eller ett Studio-projekt aktivt på servern?
 9. När får användare meddelanden om att en session håller på att gå ut?
 10. Vilken funktion har kryssrutan E-postaviseringar?
 11. Vad innebär det att slutföra en session?
 12. Vad är studio.bluebeam.com?
 13. Varför kan jag inte logga in i Studio?
 14. Vårt företags nätverkspolicyer förhindrar åtkomst till externa tjänster som Studio. Hur blockerar jag användare från att komma åt det?

Måste jag ha ett Bluebeam ID (BBID) för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

Ja, ett BBID kan skapas både i Revu och på bluebeam.com.

Vad behöver jag för att starta en Studio-session eller ett Studio-projekt?

 • En licensierad version eller en fullständig provversion av Revu, Revu för iPad eller Vu för iPad.
 • En giltig e-postadress så att du kan skapa ditt BBID.
 • En bredbandsanslutning till internet.

Som värd startar du sessioner eller projekt, lägger till dokument, bjuder in deltagare och anger säkerhetsnivåer och behörigheter (som möjligheten att spara eller skriva ut PDF-filer). Du är den enda som kan generera en rapport över aktiviteten under Historik, eller avsluta sessionen. Om du använder Revu för iPad ska du gå till sidan Revu för iPad för att se Starta en Studio-session och Revu Hjälpguide för iPad. Värden behöver inte befinna sig i den aktiva sessionen eller projektet när inbjudna deltagare loggar in och lägger till markeringar.

Vad behöver jag för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

 • En installation av Revu, Revu för iPad eller Vu för iPad.
 • Även om du inte har köpt Revu kan du använda Revu i visningsläge eller Vu för iPad för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt som du har blivit inbjuden till.
 • En giltig e-postadress så att du kan skapa ditt BBID.
  Du behöver det här kontot för att värden ska kunna ge dig rätt att delta i en session eller ett projekt och så att andra deltagare kan identifiera dig.
 • En bredbandsanslutning till internet så att du kan ansluta till Studio-servern.
  Beroende på ditt företags nätverkspolicyer kan du behöva öppna portar i brandväggen eller proxyservern om du inte kan ansluta till Studio-servern.

Om du använder Revu för Windows hittar du mer information om att delta i Studio-sessioner och Studio-projekt i Revu Hjälp.

Vilket är det högsta antalet deltagare som kan delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

Studio-sessioner har plats för upp till 500 deltagare, men du kan bjuda in ett obegränsat antal personer till ett Studio-projekt.

Vilken är den största filstorleken för Studio-sessioner eller Studio-projekt?

Upp till 5 000 PDF-dokument kan laddas upp i en session och varje PDF-fil kan ha en storlek på upp till 1 GB. Det finns dock inga mängd- eller storleksbegränsningar för projekt.

Vilken är den största storleken på markeringarna som kan läggas till i en PDF i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

I en session kan varje markering vara upp till 10 MB, men det finns ingen begränsning för markeringsstorlekar i Studio-projekt.

Hur lägger jag till och tar bort PDF-filer från en aktiv session eller ett aktivt projekt?

Generellt sett är det bara värdar som kan lägga till eller ta bort PDF-filer. Värden kan ge andra användare behörighet att ladda upp och hantera filer. Revu-användare hittar anvisningar för hur de lägger till och tar bort dokument i Studio-sessioner och Studio-projekt i Revu Hjälp.

Hur länge förblir en Studio-session eller ett Studio-projekt aktivt på servern?

För Studio-sessioner händer följande om de inte används:

 • Efter 80 dagar får värden ett e-postmeddelande som anger att sessionen kommer att arkiveras.
 • Efter 90 dagar arkiveras sessionen.
 • Efter 170 dagar får värden ytterligare ett e-postmeddelande som anger att sessionen kommer att raderas.
 • Efter 180 dagar raderas sessionen permanent. Den kan inte återställas efter detta.
Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg ska du kolla i skräppostmappen och se till att studio@bluebeamops.com finns på listan över godkända avsändare.

För Studio-projekt

 • Studio-projekt markeras aldrig för arkivering eller radering och kan bara raderas av projektägaren eller en användare med behörigheten Full kontroll.
 • Om ett Studio-projekt raderas av projektägaren kan det återställas i upp till 120 dagar. Efter 120 dagar raderas projektet permanent från servern. Om du vill återställa ett borttaget Studio-projekt ber vi att du kontaktar oss inom den angivna tidsperioden för att vara säker på att projektet går att återställa.

När får användare meddelanden om att en session håller på att gå ut?

Om du skapar en Studio-session med ett utgångsdatum skickas utgångsaviseringar vid följande intervall fram till utgångsdatumet:

 • 7 dagar innan
 • 2 dagar innan
 • 24 timmar innan

Ett e-postmeddelande om att sessionen har avslutats skickas när sessionen går ut och en avisering om att sessionen har förnyats skickas om den förnyas (öppnas på nytt).

Vilken funktion har kryssrutan E-postaviseringar?

När du startar en ny session i Studio ser du en kryssruta för e-postaviseringar i alternativen för Starta Studio-session. När det här alternativet är aktiverat skickas en daglig sammanfattning av sessionsaktiviteten via e-post till sessionsvärden, samt aviseringar när värden inte är aktiv i sessionen. I Studio-projekt kan du hantera meddelanden och aviseringar genom att högerklicka på Studio-projektet i Studio-panelen och sedan på Hantera meddelanden i snabbmenyn.

Du kan läsa mer om att hantera Studio-aviseringar i Meddelanden och aviseringar i Studio.

Vad innebär det att slutföra en session?

Genom att välja att slutföra sessionen avslutar värden sessionen och laddar ned dokumenten från Studio-servern. Arkiverade kopior av filerna lagras dock i systemet i 120 dagar innan de raderas permanent. Dialogrutan Slutför session ger värden möjlighet att skapa en sessionsrapport och välja att spara eller ignorera dokumenten.

Vad är bluebeamstudio.se?

Det här är webbportalen för Studio, där du kan:

 • hantera din profil
 • ändra lösenord och e-postadress kopplade till Studio
 • visa en lista över Studio-sessioner som du har skapat
 • visa en deltagarlista för varje session
 • visa en dokumentlista för varje session
 • återställa raderade dokument
 • tilldela om ägarskapet för en session.

Observera att det här gränssnittet endast är tillgängligt på engelska.

Varför kan jag inte logga in i Studio?

Du kanske inte har validerat ditt BBID-konto. En användare kan inte logga in i systemet om e-postadressen inte har validerats inom en vecka från det att kontot skapades.

Vårt företags nätverkspolicyer förhindrar åtkomst till externa tjänster som Studio. Hur blockerar jag användare från att komma åt det?

Du kan stänga de portar i din brandvägg eller proxyserver som krävs för Studio-anslutningar. Värdarna och portnumren är:

 • *.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443
Revu känner av proxyer, så se till att kryssrutan Tvinga proxyanvändning i Inställningar för Revu Studio inte är markerad.

En annan sak som kan vara bra att veta är att IT-administratörer kan konfigurera en vitlista för Studio-servern och sedan distribuera registerinställningarna till relevanta datorer inom organisationen. Kontakta Bluebeams support för mer information och anvisningar.

 


Mer information

Ställ in behörigheter för Studio-projekt – Ta reda på hur du konfigurerar komplexa behörighetsstrukturer för projektdeltagare. Videor om Studio-arbetsflöden – Lär dig använda Studio av Bluebeams utbildningsteam. Studio (Revu Hjälp) – Läs djupgående information om allt som rör Studio. Revu för iPad – Besök vår supportsida för iPad som innehåller vanliga frågor och videoguider om ämnen som att starta en Studio-session, delta i sessioner, arbeta med projekt med mera. Revu Hjälpguide för iPad – Läs vår omfattande PDF-guide som tar upp funktionerna i Revu för iPad. Hjälpguide för Vu för iPad – En omfattande PDF-guide som beskriver funktionerna i Vu för iPad.

Instruktioner

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Studio

Komma igång

 

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Studio

Komma igång

Det snabbaste och enklaste sättet är att uppdatera med installationsprogrammet som finns i appen. Revu kontrollerar vilken version du har installerad och leder dig snabbt genom installationsprocessen.

Related Articles