Längd- och polylängdmått visas inte med rätt enheter

Denna artikel gäller:

 • Revu 20.2 och senare

Problem

Skalan för din ritning är inställd på meter, men dina längdmått eller polylängdmått  visas i millimeter.

Det här orsakas av en funktionsuppdatering i Revu 20.2 som gör att det går att ställa in oberoende enheter för längd- och polylängdmått utan att skapa vyportar. Om du till exempel ställer in sidskalan på meter visas längd- och polylängdmått som standard i millimeter. Se lösningen nedan för att ändra tillbaka måtten till de enheter som du föredrar.

Lösning

Ställ in dina föredragna enheter för längd- och polylängdmått.

 1. Öppna panelen Mätningar  (Alt+U) och välj ett verktyg:
  1. Längdmått (Skift+Alt+L)
  2. Polylängd (Skift+Alt+Q)
 2.  Under Egenskaper för längdmått klickar du på listrutan Längdmått och väljer önskad enhet.

  1. Du kan också göra detta i verktygsfältet för Egenskaper längst upp.
 3. Öppna panelen Egenskaper (Alt+P).
 4. Skrolla längst ner och välj Ange som standard.

Alla framtida längd- och polylängdmått kommer nu att visas i dina valda enheter.

Uppdatera flera mätningsmarkeringar

Lösningen ovan påverkar bara framtida mätningar, men du kan också batchuppdatera flera befintliga mått samtidigt.

 1. Välj de markeringar som du vill uppdatera.
  För tips om hur du väljer markeringar, se Redigera markeringar.
 2. Gå till verktygsfältet för Egenskaper längst upp och välj önskade enheter.

Revu 20

Felsökning

Markera

Studio

Mätning

Bluebeam Stapler kan också användas för att konfigurera en uppsättning konverteringar, där varje konvertering kallas ett ”jobb”. Du kan lägga till flera jobb till Stapler och konvertera alla samtidigt. Den här funktionen är användbar när du vill konvertera många filer automatiskt.

Related Articles