Använd filterlistan för att granska dina markeringar

Denna artikel gäller:
 • Revu 20

Filterlistan

Figur 1. En vy av filterlistan i Revu.

Med den nya filterlistan är det enklare än någonsin att filtrera markeringar i Revu. Du kan skapa egna, anpassade filter eller välja bland en rad olika dynamiska filter baserade på ditt dokument.

Allmänna funktioner och navigering

 • Aktivera filterlistan genom att gå till Markeringslistan och väljaFilterlista. Filterlistan är markerad i orange när den är aktiv. Du kan stänga av och sätta på filterlistan när som helst genom att klicka på dess ikon.
 • När filterlistan är aktiv ser du filterraden längst upp i markeringslistan. Om du klickar på en kolumnrubrik i den här raden visas dynamiska filter som hör till kolumnnamnet nedanför, till exempel Ämne eller Datum. Varje kolumn är inställd på Alla som standard.
  Figur 2. Filterraden visas längst upp i markeringslistan när filterlistan är aktiv. Klicka på en rubrik för fler alternativ.
 • Du kan rensa specifika filter genom att klicka på en kolumnrubrik i filterraden och välja Rensa alla längst ner i listan.
 • Till höger om filterlistan hittar du Sparade filter . Här kan du lägga till och välja bland anpassade filter som du har skapat. Du kan också rensa alla aktiva filter genom att välja Rensa alla längst upp i dialogrutan.

Använda filterlistan

En av filterlistans mest praktiska egenskaper är att den kan användas för att snabbt tillämpa en rad olika filter på ditt dokument. Låt säga att du till exempel har fått ett uppdaterat dokument med flera olika slags markeringar. Du är dock bara intresserad av de ändringar inom golvläggning och VVS som har gjorts under den senaste veckan.Så här filtrerar du snabbt fram dessa specifika markeringar:

 1. Öppna ett dokument med markeringar i Revu.
  För att hänga med bättre i exemplet kan du ladda ner Filterlista_exempel. Du måste inte ha filen för att förstå följande exempel, men det kan hända att andra markeringsfilter används i ditt dokument.
 2. Gå till markeringslistan och välj Filterlista (längst upp till höger i markeringslistan). Filterraden visas.
 3. Klicka på den grå cellen ovanför kolumnen Ämne i filterraden (filtret är inställt på Alla som standard). En lista över ämnen baserat på de markeringar som finns i ditt dokument visas.
 4. Välj två markeringsämnen som finns i ditt dokument, till exempel Golvläggning och VVS. När båda ämnena är valda är de markerade i orange. Stäng listan genom att klicka utanför den (eller trycka på ESC).
 5. Klicka sedan på den grå cellen ovanför kolumnen Datum. En lista över datum visas.
 6. Välj Senaste 7 dagarna och stäng sedan listan genom att klicka utanför den (eller trycka på ESC).
  Figur 3. Med filterlistan kan du tillämpa en rad filter för att visa specifika markeringar. I det här exemplet ska vi filtrera listan så att den bara visar markeringar inom golvläggning och VVS som har gjorts de senaste sju dagarna.

Spara ett anpassat filter

Med funktionen Sparade filter  kan du använda egna filter på vilket dokument som helst när som helst, utan att behöva återskapa filtren varje gång du behöver dem. I samma exempel som ovan, låt säga att du vill behålla filtren Ämne och Datum, men också lägga till ytterligare ett filter som endast visar väntande objekt och utesluter stängda eller slutförda objekt. När vi har filtrerat bort dessa kommer vi att ha kvar väntande markeringar för golvläggning och VVS som har gjorts de senaste sju dagarna. Vi kan sedan spara det här filtret och använda det i vårt vanliga arbetsflöde.Gör så här:

 1. Upprepa steg 1–6 ovan om du inte har kvar det filtret.
 2. Klicka sedan på cellen ovanför kolumnen Status i filterraden och välj Anpassat. Rutan Anpassat filter visas.
  Figur 4. Dialogrutan Anpassat filter.
 3. Under Välj en filtreringsregel väljer du inte lika med. Under Välj ett filtreringsvärde väljer du Stängd.
 4. Välj ELLER för att lägga till ytterligare ett villkor. Enskilda villkor kan ändras eller raderas utan att resten av formeln påverkas.
  Figur 5. Dialogrutan Anpassat filter med enskilda villkor.
 5. Under Välj en filtreringsregel väljer du är lika med. Under Välj ett filtreringsvärde väljer du Väntar.
 6. Välj Verkställ. Filtret är nu aktivt.
 7. Spara filtret genom att välja Sparade filter  och skriva in ett namn på filtret i namnrutan för Sparade filter. Klicka på bocken för att lägga till filtret till dina sparade filter.
  Figur 6. Skriv in ett filternamn och spara det i filterlistan genom att klicka på bocken.

Ditt filter har nu sparats och kan användas när som helst genom att aktivera filterlistan och välja filtret under Sparade filter.

Revu 20

Revu 20

Instruktioner

Markera

Related Articles