Enkla sätt att hantera markeringsval

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Att välja markeringar i Revu är smidigt och enkelt och du kan snabbt anpassa dig efter arbetsflödet och öka din produktivitet om du lär dig de olika sätten att markera och avmarkera markeringar.

Inställningar för surfplatta Lasso
Grundläggande markering Enskild markering
Markera alla Markeringslista
Avmarkera alla Primära markeringar
Rektangel  


Inställningar för surfplatta

Om du använder en Windows®-surfplatta ska du kontrollera att du har lagt till knapparna Skift och Escape till ett av dina verktygsfält innan du fortsätter. Med hjälp av dessa knappar kan du använda många av följande genvägar även om du inte har något tangentbord.

Revu växlar automatiskt till Helskärm (F11) när programmet installeras på en Windows-surfplatta. Därifrån ser du knappen Escape på arbetsytan.

Gör så här för att snabbt komma åt Skift -knappen:

 1. Gå till Verktyg > Verktygsfält > Anpassa.
 2. Välj Alla i kategorierna i listrutemenyn.
 3. Välj Helskärm i listan över Verktygsfält.
 4. Välj Skift i listan över Kommandon och klicka på pilen för att lägga till knappen i verktygsfältet. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra placeringen i verktygsfältet. Gör samma sak för knappen Escape
 5. Klicka på OK för att spara ändringarna.
Se Anpassa Revu – verktygsfält för mer information.

Grunderna

Det är lätt att välja en enda markering genom att klicka på den. Men om markeringen saknar fyllningsfärg eller skrafferingsmönster går den bara att välja genom att du klickar på dess kant och inte på det utrymme som den innesluter. (En fyllningsfärg behandlas som en del av markeringen). Om markeringen går att välja ändras markören till en svart pil, vilket visas i videon nedan.

Välj alla markeringar

Använd Ctrl+A för att välja alla markeringar. Var medveten om att den här åtgärden även väljer markeringar över flera sidor.

Avmarkera alla markeringar

Det finns två sätt att avmarkera alla markeringar: antingen klickar du på ett utrymme utanför de valda markeringarna eller så trycker du på Escape .

Rektangel

Du kan använda verktyget Välj (V) för att rita en rektangel som väljer flera markeringar samtidigt. Vad som väljs beror på i vilken riktning rektangeln ritas. Om du ritar från vänster till höger väljs alla markeringar som finns inom rektangeln, och om du ritar från höger till vänster väljs allt som korsas av rektangeln plus allt som ligger inom den.

Om du använder verktyget Panorera (Skift+V) kan du snabbt rita en rektangel utan att byta till verktyget Välj  genom att hålla Skift nedtryckt och dra på normalt sätt.

Lasso

Lassoverktyget är ett verktyg som du kanske känner igen från andra program. Med verktyget kan du göra en egen anpassad markering.

Till skillnad från många liknande verktyg följer Lasso en streckad linje från den punkt där du började rita till din markör och stängs automatiskt när du släpper musknappen.

Så här använder du Lasso :

 1. Gå till Redigera > Lasso (Skift+O).
 2. Rita önskad form för att välja markeringarna. Alla markeringar som är inom formen eller som korsar den väljs.

Du kan även göra lassoval med höger musknapp (eller penna) när ett skrivverktyg (penna eller markeringsverktyg) används. Gör så här för att aktivera funktionen:

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 2. Gå till Fönster > Surfplatta i dialogrutan Inställningar.
 3. Markera kryssrutan Aktivera högerklickslasso vid pennanteckning.

Välja flera markeringar, en i taget

Du kan även välja flera markeringar genom att använda genvägen Skift+klick för var och en. Om du får med en markering som du inte vill ha använder du Skift+klick på markeringen igen för att ta bort valet.

Skift+klick kan användas tillsammans med någon av de markeringsmetoder som anges här för att lägga till eller ta bort enskilda markeringar från ett urval.

Den här genvägen passar utmärkt om det inte fungerar tillräckligt bra att välja med en rektangel eller fritt format. Exempel:

 • De markeringar som du vill redigera ligger inte i närheten av varandra.
 • Du behöver utesluta vissa markeringar inom ett område.
 • Det går snabbare att peka och klicka på markeringar än att rita ett urval.
 • Du valde flera markeringar med en annan metod men upptäckte att du behöver lägga till ytterligare en eller två till urvalet.
 • Du valde fel markeringar av misstag.

Markeringslista

Längst ner i Revu-gränssnittet finns Markeringslistan. Den innehåller en lista över alla markeringar i ett dokument, samt verktyg för mer detaljerad information och sortering. Om du vill visa markeringslistan klickar du bara på ikonen för markeringslistan längst ner i vänstra hörnet av gränssnittet. Klicka på ikonen igen om du vill dölja markeringslistan.

När du väljer en markering i den här listan markeras och väljs den på sidan. Det här fungerar även omvänt: om du väljer en markering på sidan väljs och markeras motsvarande post i markeringslistan.

Att välja från markeringslistan är oerhört användbart om du arbetar med ett rörigt dokument. Använd funktionerna Sortera, Filtrera, Sök och Kolumner för att snabbt begränsa listan och hitta det du söker.

Du kan läsa mer om Markeringslistan i Revu Hjälp-manualen.

Det finns ett par valmetoder för Markeringslistan. Den första är Ctrl+klick, som möjliggör enskilda val av flera på varandra följande eller åtskilda markeringar i listan. Om du behöver ta bort enskilda val kan du göra det genom att klicka på en markering med Ctrl+klick igen.

Med den andra metoden kan du välja en grupp på varandra följande markeringar genom att klicka på den första markeringen, sedan hålla ned Skift och klicka på den sista markeringen. Då väljs de markeringar som du klickade på och allt däremellan.
<!– –>

Välja den primära markeringen

Har du lagt märke till att kontrollpunkterna på dina markeringar ibland har olika färger? De här färgerna har faktiskt olika betydelser. Gula kontrollpunkter betecknar primära markeringar, medan gröna kontrollpunkter betecknar en sekundär markering.

Jämförelse av primär och sekundär

Enkelt uttryckt fungerar den primära markeringen som en referenspunkt, vilken är viktig för vissa funktioner i Revu. Justeringsverktyg anpassas till exempel efter den primära markeringen.

Det finns några saker att tänka på vid arbete med primära markeringar:

 • Om du väljer flera markeringar blir den första den primära markeringen som standard.
 • Ändra en primär markering genom att klicka på en markering med gröna kontrollpunkter. Då kan du använda vilken valmetod som helst tillsammans med verktygsfältet Justering eller Markeringslistan.
 • Du kan även ändra den primära markeringen genom att högerklicka, vilket har fördelen att snabbmenyn Justering öppnas för enkel åtkomst.

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 21

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Är du intresserad av att lära dig mer om en specifik funktion i Revu? Utforska vår videolista för att hitta det verktyg eller den funktion som uppfyller dina behov.

Related Articles