Konfigurera Revu till ett 1:1-förhållande till papper

Gäller för:

 • Alla versioner av Revu

Du har kanske lagt märke till att dokument på din skärm inte visas i ”verklig” storlek även om zoominställningen är 100 %. I den här artikeln förklarar vi hur du kalibrerar Revu så att PDF:en på skärmen har samma storlek som den skulle ha på det utskrivna papperet.

Det här behöver du

 • Något att mäta med, till exempel en linjal eller ett måttband.
 • En miniräknare.

Kalibrera skärmskalan i Revu

Kalibreringen görs genom att du mäter storleken på skärmlinjalerna i Revu. Det här gör att du kan beräkna aktuell upplösning för din skärm i pixlar per tum (ppi) och ange den i inställningen Upplösning i Bluebeam Revu-inställningarna:

 1. Öppna en PDF i Revu.
 2. Aktivera skärmlinjalerna genom att klicka på Visa > Linjaler eller med Ctrl+R.
 3. Ställ in zoomnivån på 100 % genom att klicka på Visa > Verklig storlek eller trycka på Ctrl+8.
  Linjalerna är i verklig storlek enbart på den här zoomnivån.
 4. Använd en linjal eller ett måttband för att hitta det ”Uppmätta avståndet” från nollmarkeringen till en annan punkt på Revu-linjalen. Till exempel 8 tum eller 200 mm, vilket vi kallar för ”Revu-linjalens avstånd”.
 5. Klicka på Revu > Inställningar eller tryck på Ctrl+K.
 6. I dialogrutan Inställningar väljer du Avancerat > 2D-rendering och letar efter inställningen Upplösning längre ner på sidan.
  Om det är första gången kalibreringen utförs kommer standardupplösningen för systemet, 96 ppi, att väljas. Om en anpassad kalibrering har angetts tidigare är alternativet Anpassad redan aktiverat, med ett anpassat upplösningsvärde i rutan ppi.
 7. Klicka på Anpassad och ange resultatet av följande formel i fältet Anpassad ppi:

(Avstånd Revu-linjal ÷ uppmätt avstånd) x aktuell upplösning (ppi)

Exempel:
(Avstånd Revu-linjal ÷ uppmätt avstånd)Xaktuell upplösning (ppi)=ny anpassad ppi
(8 tum ÷ 8,25 tum)X96=93,09
(200 mm ÷ 216 mm)X96=88,89

Det anpassade värdet kan inte anges lägre än 50 pixlar per tum, vilket innebär att kalibrering av vissa stora skärmar inte är möjlig. Nedan hittar du de största skärmarna som kan konfigureras, baserat på upplösning.

 • Standard-HD (1 920 × 1 080): 44 tum eller 112 cm
 • WQHD eller QHD (2 560 × 1 440): 58 tum eller 147 cm
 • 4K eller UHD (3 840 × 2 160): 88 tum eller 224 cm

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Mätning

Om du får det här felet är det troligt att ditt certifikat, eller något av de mellanliggande certifikaten i certifikatkedjan, har återkallats. Detta inträffar oftast när utfärdaren har gett ut en senare version av det ursprungliga certifikatet.

Related Articles