Så här skriver du ut PDF-filer i rätt skala från AutoCAD

Gäller för:

 • Revu 21 och tidigare

Problem

PDF-filen har inte rätt skala när du skriver ut ritningen eller dokumentet.

Lösning

Kontrollera Revu, skrivaren och Bluebeam-pluginprogrammet för att se till att dina inställningar stämmer.

Stäng av sidskalning:

 1. I Revu väljer du Arkiv > Skriv ut.
 2. I listrutan Sidskalning väljer du Ingen.

Kontrollera skrivar- eller plotterdrivrutinens inställningar för skala

 1. I det program som du skriver ut från öppnar du fönstret Skriv ut och väljer knappen Egenskaper för att se skrivardrivrutinens inställningar.
 2. Titta efter alternativet Skala eller Förminska till att passa i skrivardrivrutinens inställningar.
 3. Om alternativet Förminska till att passa är aktiverat inaktiverar du det så att skrivaren skriver ut i full skala. Layouten skiljer sig åt mellan olika skrivardrivrutiner, så det kan hända att inställningen heter något annat eller finns någon annanstans i skrivardrivrutinens dialogruta.

Justera plottningsskalan vid användning av pluginprogrammet för AutoCAD

För Revu 21 måste du ha någon av prenumerationsplanerna Core och Complete för att använda Bluebeam-pluginprogrammen. För Revu 20 eller tidigare måste du ha en licens för CAD- eller eXtreme-utgåvan.
 1. Gå till fliken Output (Utdata) i AutoCAD.
 2. I avsnittet Bluebeam väljer du Change Settings (Ändra inställningar).
 3. Gå till fliken Page Setup (Sidinställningar).
 4. Välj Custom (Anpassat) eller Global (Globalt) i listan Page Setup (Sidinställningar) för att aktivera dessa inställningar.
 5. Välj rätt alternativ under Paper Size (Pappersstorlek).
 6. Under Plot Scale (Plottningsskala) väljer du 1:1 i listrutan Scale (Skala).
Om Native (Ursprunglig) (AutoCAD) är valt i listan Page Setup (Sidinställningar) använder Bluebeam inställningarna från AutoCAD:s alternativ för sidinställningar.

Instruktioner

Revu 2018

Integrationer och plugin-program

Skriva ut

Revu 20

Lär dig hur du åtgärdar en PDF som har fel skala när du har skrivit ut den.

Related Articles