Utskriftsproblem – det går långsamt, eller så skrivs dokumenten inte ut som de ska

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

När du skickar vissa PDF:er till en fysisk skrivare skrivs inte dokumenten ut korrekt, eller så fördröjs utskriftsprocessen och tar ovanligt lång tid.

Orsak

När du skriver ut en fil skapar Windows GDI-processen PostScript (PS)-filer som skickas till en fysisk skrivare. Skrivaren konverterar de här filerna till sidinnehåll för utskrift.Under konverteringsprocessen delas teckensnitt och andra utskriftselement upp i datapunkter som representerar bågar, kurvor, genomskinligheter osv. och skickas till skrivaren. Ju mer PostScript-data filerna har, desto längre tid tar det att skriva ut dem. Om din fil innehåller många ord eller komplexa grafiska data som sammanslagning av linjer, genomskinlighet och skrafferingsmönster tar det längre tid att skriva ut din fil.

Lösning

Det finns några saker som du kan göra för att lösa problemet:

Använd en PCL-skrivardrivrutin om du inte redan gör det

PCL 6-drivrutiner hjälper kompatibla skrivare att översätta GDI till PCL 6 snabbare än att konvertera PostScript-data, eftersom PCL 6-kommandon har utformats för att noggrant matcha Microsoft Windows GDI-kommandon.Om det redan finns en PCL 6-drivrutin installerad på datorn för skrivaren följer du stegen nedan för att välja den.
 1. Starta utskriftsprocessen i Revu genom att gå till Arkiv > Skriv ut (Ctrl+P) .
 2. Välj PCL 6-versionen av din skrivare från listrutan Namn längst upp i dialogrutan Skriv ut.
  Om du inte ser drivrutinen i listan kontrollerar du tillverkarens webbplats för att se om det finns en PCL 6-drivrutin tillgänglig för din skrivare.
 3. Klicka på Skriv ut.

Skriv ut som bild

Om problemet kvarstår eller om du redan använder en PCL 6-drivrutin kan du normalt åtgärda den här typen av utskriftsproblem genom att gå in på Inställningarna för Avancerad utskrift och välja Bild från listrutan Utskriftsmotor.Om du gör det här skickas dokumentet till skrivaren som en bild istället för en kombination av olika delar.Så här ändrar du inställningen:
 1. Starta utskriftsprocessen i Revu genom att gå till Arkiv > Skriv ut  eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+P.
 2. Klicka på knappen Avancerat längst ner till vänster.Dialogrutan Avancerad utskrift öppnas.
 3. Välj Bild från listrutan Utskriftsmotor och klicka på OK för att stänga dialogrutan Avancerad utskrift.
 4. Klicka på Skriv ut.

Skriva ut från Revu (32-bitar)

Troligtvis så kör du för närvarande Revu i 64-bitarsläge. Men om dina skrivardrivrutiner är 32-bitars kan du uppleva problem med att skriva ut i 64-bitarsprogram som Revu. Därför erbjuder Revu ett 32-bitarsläge som gör att skrivare med 32-bitarsdrivrutiner fungerar som de ska.Så här kör du Revu i 32-bitar:
 1. I Windows 10 klickar du på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Revu [din version] (32-bitars).
  • För Revu 20 väljer du till exempel Bluebeam Revu 20 (32-bitars)
 2. När Revu öppnas testar du att skriva ut som du brukar.
Om din skrivare är relativt ny bör du kunna hitta 64-bitarsdrivrutiner för din skrivare på tillverkarens webbplats. Om tillverkaren endast erbjuder 32-bitarsdrivrutiner måste du använda Revu i 32-bitarsläge för att skriva ut.

Felsökning

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Skriva ut

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Skriva ut

När du utför beräkningar av resursbehov i Revu kan du använda anpassade kolumner för att göra dina arbetsflöden mer effektiva. Särskilt valkolumner och formelkolumner kan göra dina markeringar mer dynamiska och flexibla.

Related Articles