Använda det dynamiska verktygsfältet för egenskaper

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019

Verktygsfältet för egenskaper

I Revu kan du enkelt redigera och anpassa dina markeringar med hjälp av Verktygsfältet för egenskaper. Verktygsfältet är dynamiskt på så sätt att det visar en anpassad uppsättning egenskaper baserat på den valda markeringstypen. Att använda verktygsfältet för egenskaper förenklar ditt arbetsflöde genom att dina vanligaste markeringsegenskaper förblir synliga.

dynamiskt verktygsfält för egenskaper revu 20
Figur 1. Verktygsfältet för egenskaper visas längst upp i programmet, strax under menyraden.

Allmänna funktioner

 • När en viss markering är vald visas ett urval av de mest användbara egenskaperna för den markeringen i verktygsfältet för egenskaper. På bilden ovan ser vi hur verktygsfältet för egenskaper visar markeringsegenskaper för ett areamått.
 • Om en PDF-fil är aktiv men inte har några valda markeringar visas grundläggande information om dokumentet i verktygsfältet för egenskaper, till exempel dess namn och antalet sidor. Du kan också lägga till nya sidor i ditt dokument, eller tilldela egenskaper som titel, författare och ämne, genom ikonen Visa dokumentegenskaper .
  Figur 2. Dokumentegenskaper som titel och författare kan tilldelas i verktygsfältet.
 • Om inga flikar är aktiva är verktygsfältet för egenskaper tomt.

Få ut mesta möjliga av verktygsfältet för egenskaper

Följande är bara några exempel på olika sätt att nyttja verktygsfältet för egenskaper maximalt.

Flera markeringar

När du väljer flera markeringar expanderas verktygsfältet för egenskaper till att omfatta egenskaperna för varje vald markeringstyp. Om du ändrar en egenskap som finns för flera av de valda markeringstyperna så ändras den egenskapen för samtliga. Det är praktiskt när du har flera markeringar i samma kategori eller med samma ägare och vill tillämpa ändringar på alla.Följande exempel visar hur du kan redigera en molnmarkering (C) och en bildtextmarkering (Q) samtidigt med hjälp av verktygsfältet för egenskaper. Fyllning, opacitet och ämne för dessa markeringar ska ändras så att det framgår att de har med elektricitet att göra.

 1. Håll Skift nedtryckt och välj önskade markeringar. Du kan också välja flera markeringar i markeringslistan genom att hålla Skift nedtryckt och välja önskade rader. När markeringarna har valts expanderas verktygsfältet för egenskaper så att det visar egenskaperna för de aktuella markeringarna.
 2. Klicka på Fyllning i verktygsfältet för egenskaper och välj önskad färg.
 3. Klicka på pilarna för Fyllningsopacitet för att öka eller minska markeringarnas opacitet. En opacitet på omkring 30–40 % ger en bra balans mellan bildtextens synlighet och dess läsbarhet.
 4. Klicka på Markeringar längst till vänster i verktygsfältet för egenskaper. En listruta öppnas.
 5. Under Ämne anger du Elektricitet.
  Figur 3. Anpassa dina markeringar snabbt genom att göra val i verktygsfältet för egenskaper.

Mätsummor

I Revu 2019 flyttades alternativet Mätsummor från panelen Mätningar till Verktygsfältet för egenskaper. Summorna visas automatiskt när du väljer en markering av typen areamått. Du kan enkelt justera egenskaper som måttenhet och mätvärden direkt i Verktygsfältet för egenskaper. Du kan till och med ta loss Mätsummor från Verktygsfältet för egenskaper och skapa en ny panel för bättre synlighet.För att illustrera det här antar vi att du har lagt till mått i din ritning med Dynamisk fyllning, och vill veta den sammanlagda arean för fyra kontorsutrymmen där det ska läggas golv. I det här exemplet vill du också byta måttenhet.

 1. Håll Skift nedtryckt och välj önskade markeringar. Du kan också välja flera markeringar i markeringslistan genom att hålla Skift nedtryckt och välja önskade rader. När markeringarna har valts expanderas verktygsfältet för egenskaper så att det visar egenskaperna för de aktuella markeringarna.
  Figur 4. Välj flera markeringar för att redigera alla samtidigt.
 2. Totalsummorna för de valda markeringarna visas automatiskt. Klicka på Summor för att öppna egenskapen och se alla dina mätvärden. Om du klickar på Ta loss skapas en panel som du kan flytta till önskad plats på skärmen genom att klicka och dra.
  Figur 5. Summor visas när mätningsmarkeringar väljs.
 3. I verktygsfältet för egenskaper klickar du på Enheter och sedan på Areamått för att visa enhetsmåtten.
  Figur 6. Ändra dina måttenheter i listrutan Enheter.
 4. Välj önskade måttenheter. Under Mätsummor visas nu areamått för de måttenheter som du har valt.
  Om måttenheter ändras genom verktygsfältet för egenskaper ändras de endast för valda markeringar. Övriga areamarkeringar förblir oförändrade. Du kan ändra tillbaka enheterna när som helst genom att välja markeringarna igen och välja önskad måttenhet.

Tack vare det dynamiska verktygsfältet för egenskaper behöver du nu inte längre söka efter dina markeringars egenskaper. Allt du behöver för att börja redigera dina markeringar är direkt synligt. Läs mer om markeringar och deras egenskaper för att fortsätta att få ut så mycket som möjligt av verktygsfältet för egenskaper.

 

Revu 2019

Revu 20

Instruktioner

Related Articles