Rotera PDF-filer: Rotera sidor eller Rotera vy

Gäller för:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Du kan rotera en sida med hjälp av antingen Rotera vy eller Rotera sidor. Med Rotera vy ändras din nuvarande vy av PDF-filen tillfälligt, medan Rotera sidor gör att dokumentets orientering ändras permanent.

Rotera vy

Med Rotera vy ändras PDF-filens sätt att visas i Revu tillfälligt, utan att innehållet i filen ändras. Det betyder att även om sidan och eventuella befintliga markeringar ser ut att vara roterade definieras inte någon ny ”överkant” för sidan. Om du roterar PDF-vyn medsols med 90 grader kommer alltså sidans överkant att roteras åt höger.

Det innebär att när du skapar nya markeringar verkar de rotera eftersom de matchar sidans nya riktning.

  • Gå till Visa > Rotera vy och välj sedan antingen Rotera medsols (Ctrl+Skift+Plus) eller Rotera motsols (Ctrl+Skift+Minus).

Rotera sidor

Rotera sidor roterar permanent sidorna och definierar en ny överkant för dem. Detta roterar även befintliga markeringar, men nya markeringar placeras enligt sidornas nya överkant.

  • Gå till Dokument > Rotera sidor (Ctrl+Skift+R).

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

PDF-hantering

Related Articles