Det bästa sättet att säkra markeringar: låsa eller införa

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Med Revu kan du antingen låsa eller införa markeringar för att förhindra att de flyttas eller ändras av misstag. Men hur vet man vilket alternativ som är bäst, och varför?

Svaret beror på vad du vill uppnå. Försöker du göra markeringarna till en permanent del av dokumentets innehåll, som aldrig kan redigeras? Eller vill du bara se till att markeringarna inte oavsiktligt kan ändras eller raderas?

För att hjälpa dig att bestämma vilket alternativ du ska använda och när, går vi först igenom skillnaderna mellan funktionerna Lås och Inför och deras respektive fördelar.

Lås

Den främsta fördelen med att låsa en markering är att metoden är flexibel: det går att låsa och låsa upp enskilda markeringar när som helst. Du kan låsa en markering antingen genom att högerklicka på markeringen och välja Lås eller via kolumnen Lås i markeringslistan. Medan en markering är låst går det inte att ändra eller radera den – men vissa funktioner, som statusändringar, svar, export och kopiering är fortfarande tillgängliga. Markeringar kan låsas en och en eller som grupp.

Om du vill veta mer om hur du låser markeringar kan du läsa Skapa och redigera markeringar

Inför

När markeringar införs gör Revu dem till en del av PDF-filens innehållslager. Därefter går det inte att ändra eller redigera markeringarna, och de visas inte längre i markeringslistan. 

Även om du kan högerklicka på en enskild markering och införa den, går det inte att återställa enskilda markeringar. Återställning av införda markeringar påverkar samtliga markeringar på en sida.

Om du vill veta mer om att införa och återställa markeringar kan du läsa avsnittet Införa markeringar.

Processer som förhindrar att markeringar återställs

Om du aktiverar alternativet Tillåt återskapande av markeringar i dialogrutan Inför markeringar kan du visserligen återskapa markeringarna, men de funktioner som beskrivs nedan gör att innehållet ändras, och införda markeringar kan därför inte återställas.

 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Radera innehåll
 • Klipp ut innehåll
 • Minska filstorlek
 • Tillämpa bortredigeringar
 • Färgbearbetning
  Om du använder Revu 21 måste du ha en prenumeration på Core eller Complete för att komma åt Färgbearbetning.För information om funktionerna i olika Revu 21-prenumerationer kan du klicka här.
 • Reparera PDF

Om du tänker använda någon av ovannämnda processer i ditt dokument rekommenderas du att först återställa markeringarna. Då har du fortfarande möjlighet att redigera dem efteråt.

Införda formulärfält kan aldrig återställas.

Rekommendationer

Baserat på fördelarna med och skillnaderna mellan funktionerna Lås och Inför kan du tänka på följande när du ska välja ett arbetsflöde för att hantera dina markeringar.

 • Lås markeringarna om du fortfarande arbetar med dokumentet. Låsta markeringar kan fortfarande exporteras och kopieras. Du kan också fortfarande göra vissa ändringar, till exempel svara på markeringarna eller ändra deras status. Att hela tiden införa och återställa markeringar är mer tidskrävande och riskabelt.
 • Vissa processer och funktioner kan permanent förhindra att markeringarna återställs efter att ett dokument har införts. Se Processer som förhindrar att markeringar återställs för mer information.
 • När du är redo att införa dina markeringar sparar du en kopia av PDF-filen och gör införingen i kopian. På så sätt har du alltid kvar den ursprungliga, ej införda versionen om du behöver återgå till den.
 • Som allmän regel gäller att om du vill förhindra att tredje part raderar eller ändrar dina markeringar bör du införa dem direkt innan du skickar dokumentet, och se till att alternativet Tillåt återskapande av markeringar är inaktiverat i menyn Återställ markeringar. Se avsnittet Införa markeringar för mer information.
  Om du vill ha ännu större säkerhet, och spåra vem som har gjort vad, kan du ladda upp filen till en Bluebeam Studio-session. Det förhindrar också att andra användare återställer markeringarna i filen.
 • Inför markeringar och kommentarer för att säkerställa att de visas i PDF-läsare och mobilappar som bara visar PDF-innehåll. Annars visas inte de markeringar och kommentarer som ingår.
 • Om dina markeringar innehåller funktioner som du vill ska fungera i Revu för iPad eller Vu för iPad måste du införa dem innan du överför dem till enheten. Du kan läsa mer om hur du inför markeringar i Definiera en funktion.
 • Om du vill kunna söka efter text i markeringar ska du införa dem i dokumentet. Som standard går det inte att söka efter text i markeringar.

Instruktioner

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markering

Redigera dokument

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Med Revu kan du antingen låsa eller införa markeringar för att förhindra att de flyttas eller ändras av misstag. Men hur vet man vilket alternativ som är bäst, och varför?

Svaret beror på vad du vill uppnå. Försöker du göra markeringarna till en permanent del av dokumentets innehåll, som aldrig kan redigeras? Eller vill du bara se till att markeringarna inte oavsiktligt kan ändras eller raderas?

För att hjälpa dig att bestämma vilket alternativ du ska använda och när, går vi först igenom skillnaderna mellan funktionerna Lås och Inför och deras respektive fördelar.


Lås

Den främsta fördelen med att låsa en markering är att metoden är flexibel: det går att låsa och låsa upp enskilda markeringar när som helst. Du kan låsa en markering antingen genom att högerklicka på markeringen och välja Lås eller genom kolumnen Lås i markeringslistan. Medan en markering är låst går det inte att ändra eller radera den – men vissa funktioner, som statusändringar, svar, export och kopiering är fortfarande tillgängliga. Markeringar kan låsas en och en eller som grupp.

Om du vill veta mer om hur du låser dina markeringar kan du läsa avsnittet Markeringslistan (Revu Hjälp).


Inför

När markeringar införs gör Revu dem till en del av PDF-filens innehållslager. Därefter går det inte att ändra eller redigera markeringar och de visas inte längre i markeringslistan.

Även om du kan högerklicka på en enskild markering och införa den, går det inte att återställa enskilda markeringar. Återställning av införda markeringar påverkar samtliga markeringar på en sida.

Om du vill veta mer om att införa och återställa markeringar kan du läsa avsnittet Införa markeringar (Revu Hjälp).


Processer som förhindrar att markeringar återställs

Om du aktiverar alternativet Tillåt återskapande av markeringar i dialogrutan Inför markeringar kan du visserligen återskapa markeringarna, men de funktioner som beskrivs nedan gör att innehållet ändras, och införda markeringar kan därför inte återställas.

 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Radera innehåll
 • Klipp ut innehåll
 • Reparera sidinnehåll
 • Minska filstorleken
 • Tillämpa bortredigeringar
 • Färgbearbetning

Om du tänker använda någon av ovannämnda processer i ditt dokument rekommenderas du att först återställa markeringarna. Då har du fortfarande möjlighet att redigera dem efteråt.

Införda formulärfält kan aldrig återställas.

Rekommendationer

Baserat på fördelarna med och skillnaderna mellan funktionerna Lås och Inför rekommenderar vi att du tänker på följande när du ska välja ett arbetsflöde för att hantera dina markeringar.

 1. Lås markeringarna om du fortfarande arbetar med dokumentet. Låsta markeringar kan fortfarande exporteras och kopieras. Du kan också fortfarande göra vissa ändringar, till exempel svara på markeringarna eller ändra deras status. Att hela tiden införa och återställa markeringar är mer tidskrävande och riskabelt.
 2. Tänk alltid på att vissa processer och funktioner kan förhindra att markeringarna återställs efter att ett dokument har införts.Se Processer som förhindrar att markeringar återställs för mer information.
 3. När du är redo att införa dina markeringar sparar du en kopia av PDF-filen och gör införingen i kopian. På så sätt har du alltid kvar den ursprungliga, ej införda versionen om du behöver återgå till den.
 4. Som allmän regel gäller att om du vill förhindra att tredje part raderar eller ändrar dina markeringar bör du införa dem direkt innan du skickar dokumentet, och se till att alternativet Tillåt återskapande av markeringar är avaktiverat i menyn Återställ markeringar.Se avsnittet Införa markeringar (Revu Hjälp) för mer information.
  Om du vill ha ännu större säkerhet, och spåra vem som har gjort vad, kan du ladda upp filen till en Bluebeam Studio-session.Det förhindrar också att andra användare återställer markeringarna i filen.
 5. Inför markeringar och kommentarer för att säkerställa att de visas i PDF-läsare och mobilappar som bara visar PDF-innehåll. Annars visas inte de markeringar och kommentarer som ingår.
 6. Om dina markeringar innehåller funktioner som du vill ska fungera i Revu för iPad eller Vu för iPad måste du införa dem innan du överför dem till enheten.Du kan läsa mer om hur du inför markeringar i Definiera en funktion (Revu Hjälp).


 

 

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Markering

Säkerhet

Med Revu kan du antingen låsa eller införa markeringar för att förhindra att de flyttas eller ändras av misstag. Men hur vet man vilket alternativ som är bäst, och varför?

Related Articles