Ställa in mappbehörigheter för Studio-projekt

Gäller för:

 • Revu 20

Gå till andra versioner:

Inställningar för projektbehörigheter

Har du inte varit värd för Studio-projekt tidigare? Här kommer en översikt över de behörighetsinställningar som du kan komma åt när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare. Öppna dialogrutan för projektinställningar genom att klicka på Inställningar i Studio-fönstret när du har slutfört de här uppgifterna. Där hittar du följande flikar:

Allmänt

På den här fliken visas allmän information om projektet, som projektnamn (som du kan ändra), projekt-ID, antal filer och mappar samt projektets totala storlek. Här kan du också hantera meddelanden och varningar för olika projektaktiviteter samt dokumentens delade länkar.

Användaråtkomst

På fliken Användaråtkomst kan du lägga till enskilda användare och användargrupper samt ge eller neka dem åtkomst inom Studio-projektet. Om Begränsa användare är aktiverat måste en användare läggas till i listan med alternativet Åtkomst inställt på Tillåt för att kunna komma åt projektet. Om Begränsa användare inte är aktiverat är projektet öppet för alla användare utom de på listan vars åtkomst är inställd på Neka.

Att lägga till en användare eller användargrupp på fliken Användaråtkomst är en separat process som skiljer sig från att bjuda in användare till projektet.

Fliken Behörigheter

I Revu 20 kan behörigheter ställas in för enskilda användare eller användargrupper. Behörigheterna kan ställas in innan användarna går med i projektet, eller till och med innan de skapar ett Studio-konto.

Här kan du styra vilka administrativa uppgifter deltagarna får utföra inom projektet. Som standard innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper. Den används för att styra aktiviteterna för alla Studio-användare som släpps in i projektet enligt inställningarna på fliken Användaråtkomst. Men du kan också skapa ytterligare grupper.

Det kan till exempel vara användbart när en värd vill ha någon till hjälp med att hantera projektet. Då kan värden lägga till användaren i listan över användare/grupper, markera användaren och sedan välja en behörighetsinställning (Tillåt eller Neka) i listrutan för var och en av de tillämpade behörigheterna.

Användare eller grupper som tilldelas behörigheten Full kontroll får fullständig kontroll över flikarna Användaråtkomst, Behörigheter och Mappbehörigheter, liksom möjligheten att radera projektet. Eftersom det är värden som äger projektet och alla grupper som han eller hon har skapat kan administratörer dock inte blockera eller ta bort värden från projektet, eller redigera värdens grupper.

Mappbehörigheter

På fliken Mappbehörigheter kan du ställa in användar- och gruppbehörigheter för alla mappar och undermappar i ett Studio-projekt. Precis som på fliken Behörigheter innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper och som används för att styra mappbehörigheterna för samtliga Studio-användare.

Stegen för att lägga till användare och grupper och ange deras respektive behörighetsuppsättningar fungerar på samma sätt som på fliken Behörigheter. Lägg till varje användare och/eller grupp och välj sedan en behörighetsinställning i listrutan för varje mapp i den lista över tillämpade behörigheter som du vill ändra.

Tillgängliga mappbehörigheter visas i listan nedan. Du hittar mer information om dessa i hjälpguiden för Revu 2019.

 • Ärv från överordnad (standard)
 • Dold
 • Läs
 • Läs/skriv
 • Läs/skriv/ta bort
Dessa behörigheter gäller inte för värden eller projektadministratörerna.

Behörighetshierarkier

Kom ihåg att Studio använder behörighetshierarkier för att fastställa förhållandet mellan behörighetsuppsättningar och de behörighetsinställningar som har tilldelats till användare och grupper:

 • Behörigheter som tilldelas till gruppen Alla är mest restriktiva, eftersom de är inställda på Neka för alla tillämpade behörigheter.
 • Individuella användarbehörigheter har företräde framför gruppbehörigheter.
 • Om en användare ingår i två olika grupper med motstridiga behörighetsuppsättningar hämtas användarens åtkomst och rättigheter från den mest restriktiva av de två.

Läs mer

Du hittar mer ingående information i hjälpmanualen för Revu under Definiera åtkomst och behörigheter för Studio-projekt.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2019 och 2018

Den här artikeln ger en översikt över funktionerna för mappbehörigheter i Studio-projekt i Revu. Du hittar mer ingående information i hjälpmanualen för Revu under Definiera åtkomst och behörigheter för Studio-projekt.

Inställningar för projektbehörigheter

Har du inte varit värd för Studio-projekt tidigare? Här kommer en översikt över de behörighetsinställningar som du kan komma åt när du har startat ett projekt, lagt till dina filer och bjudit in användare.

Öppna dialogrutan för projektinställningar genom att klicka på Inställningar i Studio-fönstret när du har slutfört de här uppgifterna. Där hittar du följande flikar:

Allmänt

På den här fliken visas allmän information om projektet, som projektnamn (som du kan ändra), projekt-ID, antal filer och mappar samt projektets totala storlek. Här kan du också hantera meddelanden och varningar för olika projektaktiviteter samt dokumentens delade länkar.

Användaråtkomst

På fliken Användaråtkomst kan du lägga till enskilda användare och användargrupper samt ge eller neka dem åtkomst inom Studio-projektet.

Nya Studio-användare måste logga in på Studio minst en gång innan de kan läggas till i en Studio-grupp.

Om Begränsa användare är aktiverat måste en användare läggas till i listan med alternativet Åtkomst inställt på Tillåt för att kunna komma åt projektet. Om Begränsa användare inte är aktiverat är projektet öppet för alla användare utom de på listan vars åtkomst är inställd på Neka.

Att lägga till en användare eller användargrupp på fliken Användaråtkomst är en separat process som skiljer sig från att bjuda in användare till projektet.

Fliken Behörigheter

Här kan du styra vilka administrativa uppgifter deltagarna får utföra inom projektet. Som standard innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper. Den används för att styra aktiviteterna för alla Studio-användare som släpps in i projektet enligt inställningarna på fliken Användaråtkomst. Men du kan också skapa ytterligare grupper.

Det kan till exempel vara användbart när en värd vill ha någon till hjälp med att hantera projektet. Då kan värden lägga till användaren i listan över användare/grupper, markera användaren och sedan välja en behörighetsinställning (Tillåt eller Neka) i listrutan för var och en av de tillämpade behörigheterna.

Användare eller grupper som tilldelas behörigheten Full kontroll får fullständig kontroll över flikarna Användaråtkomst, Behörigheter och Mappbehörigheter, liksom möjligheten att radera projektet. Eftersom det är värden som äger projektet och alla grupper som han eller hon har skapat kan administratörer dock inte blockera eller ta bort värden från projektet, eller redigera värdens grupper.

Mappbehörigheter

På fliken Mappbehörigheter kan du ställa in användar- och gruppbehörigheter för alla mappar och undermappar i ett Studio-projekt.

Precis som på fliken Behörigheter innehåller varje nytt projekt en grupp som kallas Alla i listan över användare/grupper och som används för att styra mappbehörigheterna för samtliga Studio-användare.

Stegen för att lägga till användare och grupper och ange deras respektive behörighetsuppsättningar fungerar på samma sätt som på fliken Behörigheter. Lägg till varje användare och/eller grupp och välj sedan en behörighetsinställning i listrutan för varje mapp i den lista över tillämpade behörigheter som du vill ändra.

Tillgängliga mappbehörigheter visas i listan nedan. Du hittar mer information om dessa i hjälpguiden för Revu 2019.

 • Ärv från överordnad (standard)
 • Dold
 • Läs
 • Läs/skriv
 • Läs/skriv/ta bort
Dessa behörigheter gäller inte för värden eller projektadministratörerna.

Behörighetshierarkier

Kom ihåg att Studio använder behörighetshierarkier för att fastställa förhållandet mellan behörighetsuppsättningar och de behörighetsinställningar som har tilldelats till användare och grupper:

 • Behörigheter som tilldelas till gruppen Alla är mest restriktiva, eftersom de är inställda på Neka för alla tillämpade behörigheter.
 • Individuella användarbehörigheter har företräde framför gruppbehörigheter.
 • Om en användare ingår i två olika grupper med motstridiga behörighetsuppsättningar hämtas användarens åtkomst och rättigheter från den mest restriktiva av de två.

 

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Studio

Säkerhet

Lär dig de olika sätten att markera och avmarkera markeringar i Revu.

Related Articles