Så här överför du en Revu-licens till en ny dator

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Du behöver ha både ditt serienummer och din produktnyckel till hands för att slutföra den här processen. Du hittar dessa i licenscertifikatet som skickades till licensägaren från registration@bluebeamops.com. Om du inte hittar dina licensuppgifter, se Hitta din produktnyckel för Revu.

Om du inte kan avregistrera en tidigare enhet kan du läsa den här artikeln för hjälp med att släppa din licens. 

Säkerhetskopiera och återställ dina inställningar

Så här överför du din licens

Innan du börjar ska du se till att den dator du överför från har en stabil internetanslutning.

På datorn du överför från

 1. Öppna Revu och gå till Revu > Avregistrera. Stäng Revu.
 2. Öppna Start-menyn i Windows och välj Appar och funktioner (Program och funktioner).
 3. Välj Bluebeam Revu och sedan Avinstallera. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta avinstallera programvaran.
  Om du använder Revu 20 går du vidare till steg 4. Annars fortsätter du till nästa avsnitt om att installera Revu på din nya dator.
 4. Under Appar och funktioner väljer du BluebeamOCR 20. Från och med Revu 20 måste OCR-modulen avinstalleras separat från det generella Revu-programmet.
 5. Välj Avinstallera. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta avinstallera programvaran.

På datorn du överför till

Om du redan har installerat Revu på måldatorn behöver du bara registrera din programvara på den nya enheten. Det gör du genom att öppna Revu och gå till Revu > Registrera. Ange serienumret och produktnyckeln som du hittar i ditt licenscertifikat.

Följ stegen nedan om du inte har installerat Revu på din nya dator ännu.

 1. Ladda ner Revu. En nedladdningslänk för programvaran ingår också i licenscertifikatet. Tänk på att bara ladda ner och installera den utgåva och version för programvaran som anges i ditt licenscertifikat. 
 2. Installera Revu.
 3. Under installationen anger du serienumret och produktnyckeln när du blir ombedd att göra det. Du hittar dem i licenscertifikatet som skickades till dig från registration@bluebeamops.com.

När installationen är klar har din licens för Revu överförts. Du kan behöva starta om Windows innan du startar Revu. Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du startar om.

Felsökning

Om du behöver hjälp med eventuella felmeddelanden under registreringen hittar du en lista över vanliga lösningar i Fel vid registrering av Revu

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Du kan flytta din licens till en ny dator genom att slutföra nedanstående process. Du behöver dock det serienummer och den produktnyckel som anges i licenscertifikatet som skickats till dig från registration@bluebeamops.com.

Om du har tappat bort dessa uppgifter kan du kontakta Licens och registrering för att begära att få licenscertifikatet skickat till dig. När du gör detta måste du uppge serienumret, versionsnumret samt ditt namn, företagsnamn, e-postadress och ett telefonnummer som du kan nås på.

Om du inte känner till ditt serienummer för Revu kan du hitta det genom att öppna Revu och klicka på Hjälp > Om. Serienumret visas längst upp i vänstra hörnet, under titeln och versionsnumret, som du också behöver uppge när du kontaktar Licens och registrering.

Revu 2015 och avvecklingen av Microsoft ACS

Microsoft har avvecklat Access Control Service (ACS), som var en tjänst för molnautentisering som gav användare behörighet att komma åt vissa webbapplikationer och webbtjänster. ACS används i Revu-versionerna 2015.5 och 2015.6 när användare försöker registrera eller aktivera en dator till en Revu-licens online. Därför kommer onlineregistreringen inte längre att fungera för dessa versioner. Om du använder Revu 2015.5 eller 2015.6, se Avveckling av Microsoft ACS och Revu-autentisering för mer information samt instruktioner för hur du överför din licens.

Säkerhetskopiera dina Revu-inställningar

Om du vill behålla de inställningar och stämplar som du använder på din nuvarande dator kan du läsa Säkerhetskopiera och återställa dina inställningar, verktygssatser, profiler och stämplar i Bluebeam Revu.


Flytta licensen på Windows 10, 8.1 och 7 SP1

 1. Gå till kompatibilitetstabellen för Bluebeam Revu och bekräfta att din version av Revu är kompatibel med det operativsystem och den programvara du använder på din nya dator.
 2. Använd Bluebeam Kontrollpanel för att avregistrera programvaran medan datorn är ansluten till internet.
  1. I Windows 10: Klicka på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.
   I Windows 8.1 klickar eller trycker du på Start och anger Bluebeam Administrator.
   I Windows 7 SP1: Klicka på Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.
  2. I menyn Verktyg klickar du på Avregistrera.
  3. Klicka på OK.
 3. Avinstallera Revu från den ursprungliga datorn.
  1. I Windows 10: Högerklicka på Start och sedan på Appar och funktioner eller Program och funktioner högst upp.
   I Windows 8.1: Högerklicka på Start och sedan på Program och funktioner högst upp.
   I Windows 7 SP1: Klicka på Start > Kontrollpanel och sedan på Avinstallera ett program eller Program och funktioner.
  2. Välj Bluebeam Revu och klicka på Avinstallera.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta avinstallera programvaran.
 4. Ladda ner och installera programvaran på den nya datorn. Det ingår en nedladdningslänk för programvaran i licenscertifikatet och du kan också ladda ner programvaran från sidan Downloads & Updates.
  Tänk på att bara ladda ner och installera den utgåva och version för programvaran som anges i ditt licenscertifikat.
 5. Under installationen blir du ombedd att ange samma serienummer och produktnyckel som du fick från Bluebeam.
  Följ anvisningarna för att slutföra den onlinebaserade eller manuella processen för att auktorisera programvaran på den nya datorn.

Om Revu redan har installerats på den nya datorn följer du nedanstående steg för att slutföra registreringsprocessen:

 1. Öppna Revu.
 2. Klicka på Hjälp > Registrera.
 3. Vid behov kopierar och klistrar du in serienumret och produktnyckeln från licenscertifikatet i de motsvarande fälten i dialogrutan Registrering.
 4. Klicka på Registrera och sedan på Slutför.
  Om ett felmeddelande visas vid registreringen kan du klicka här för mer information om felet och hur du åtgärdar det. Om du får ett felmeddelande om problem med nätverket eller anslutningen vid av- eller omregistrering kan du gå till den här artikeln.

Flytta licensen på Windows XP

Även om vi har tillhandahållit instruktionerna nedan är det viktigt att känna till att Microsoft inte längre stöder Windows XP. Mot bakgrund av detta kan vi inte längre erbjuda stöd för Revu-versioner som inte är kompatibla med versioner av Windows som för närvarande stöds. Om du vill veta mer kan du läsa vår kompatibilitetsinformation.

Om du vill köra Bluebeam Revu på en version av Windows som stöds kan du köpa den aktuella versionen online i Bluebeam-butiken.

 1. Gå till kompatibilitetstabellen för Bluebeam Revu och bekräfta att din version av Bluebeam Revu är kompatibel med det operativsystem och den programvara som du använder på din nya dator.
 2. Avregistrera programvaran medan datorn är ansluten till internet.
  1. Klicka på Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator.
  2. Gå till menyn Verktyg och klicka på Avregistrera.
  3. Klicka på OK.
 3. Avinstallera Bluebeam-programvaran från den ursprungliga datorn.
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Lägg till eller ta bort program.
  3. Välj Bluebeam Revu i listan.
  4. Klicka på Ändra/ta bort och slutför avinstallationen.
 4. Ladda ner och installera programvaran på den nya datorn.
  1. Det ingår en nedladdningslänk för programvaran i licenscertifikatet och du kan också ladda ner programvaran från sidan Downloads & Updates.
   Tänk på att bara ladda ner och installera den utgåva och version för programvaran som anges i ditt licenscertifikat.
  2. Under installationen ombeds du att ange samma serienummer och produktnyckel som du fått från Bluebeam.
  3. Slutför den onlinebaserade eller manuella processen för att auktorisera programvaran på den nya datorn.

Om Revu redan har installerats på den nya datorn följer du nedanstående steg för att slutföra registreringsprocessen:

 1. Öppna Revu.
 2. Klicka på Hjälp > Registrera.
 3. Vid behov kopierar och klistrar du in serienumret och produktnyckeln från licenscertifikatet i de motsvarande fälten i dialogrutan Registrering.
 4. Klicka på Registrera och sedan på Slutför.
  Om ett felmeddelande visas vid registreringen kan du klicka här för mer information om felet och hur du åtgärdar det. Om du får ett felmeddelande om problem med nätverket eller anslutningen vid av- eller omregistrering kan du gå till den här artikeln.

Konfiguration

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Installation

Licensiering och registrering

Visste du att du kan överföra din Revu-licens till en annan dator? Läs mer om hur du säkerhetskopierar dina inställningar och följ vår steg-för-steg-guide här.

Related Articles