TrueType-text klipps bort i kanten på ett blad eller en vyport

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:


Problem

TrueType-teckensnitt klipps bort i kanten av ett blad eller en vyport – oftast längst ner och till vänster – när PDF-filen skapas med Bluebeam-skrivardrivrutinen i AutoCAD.

Lösning

Du kan åtgärda problemet genom att använda något av följande alternativ.

 1. Använd efterbehandling när du skapar en PDF:
  1. I fönstret Spara som väljer du alternativet Aktivera under Efterbehandling.
  2. Välj Hantera.
  3. Markera alternativet Ta bort textklippning och klicka på OK.
 2. Hur man använder Reparera sidinnehåll i en PDF som redan har skapats:
  1. Öppna PDF-filen i Revu.
  2. Välj Dokument > Reparera PDF.
  3. Markera alternativet Ta bort textklippning och klicka på OK.
 3. I AutoCAD ändrar du marginalerna som fastställts för sidstorleken. AutoCAD använder en standardmarginal på 1/8" i varje riktning för ritningar.
  1. Ändra marginalen till 0 mm (eller 0 tum) för samtliga kanter.
  2. Klicka här för information om hur du ändrar storleken på den utskrivbara sidan.
 4. Ändra så att pluginprogrammet använder Heidi-drivrutinen. Heidi-drivrutinen konverterar TrueType-text till former och därmed sker ingen klippning. Så här använder du Heidi-drivrutinen:
  1. Avsluta AutoCAD.
  2. I Revu väljer du Revu > Kontrollpanel.
  3. Välj fliken AutoCAD-sidstorlekar.
  4. Välj Heidi eller Skrivardrivrutin i listrutan.
  5. Klicka på OK för att avsluta kontrollpanelen.
  6. Starta om AutoCAD.
TrueType-text blir inte sökbar i PDF-filen om Heidi-drivrutinen används, eftersom TrueType-teckensnitt i ritningen exporteras som vektorlinjesegment och inte som sökbar text. Klicka här om du vill veta mer om olika typer av element i en PDF-fil.

Felsökning

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Redigera dokument

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Text med TrueType-teckensnitt klipps bort i kanten av ritningen eller vyporten när du använder Bluebeams AutoCAD-pluginprogram eller Bluebeam PDF-skrivardrivrutinen.

Relevanta produkter

Bluebeam® Revu® CAD och eXtreme

Problem

TrueType-teckensnitt klipps bort i kanten av en ritning eller vyport – oftast längst ner och till vänster – när PDF-filen skapas med hjälp av pluginprogrammet för AutoCAD, om programmet är konfigurerat för att använda skrivardrivrutinen.

Lösning

Du kan åtgärda problemet genom att använda något av följande alternativ.
 1. Använd efterbehandling när du skapar en PDF:
  1. Markera kryssrutan Aktivera i fönstret Spara som i avsnittet Efterbehandling.
  2. Klicka på knappen Hantera.
  3. Markera kryssrutan Ta bort textklippning och klicka på OK.
 2. Använd Reparera sidinnehåll i en PDF som redan har skapats:
  1. Öppna PDF-filen i Bluebeam Revu.
  2. Klicka på Dokument > Bearbeta > Reparera PDF eller Reparera sidinnehåll.
  3. Markera kryssrutan Ta bort textklippning och klicka på OK.
 3. Ändra de marginaler som har ställts in för sidstorleken. I AutoCAD används en standardmarginal på 1/8" på alla fyra sidor av ritningen.
  1. Ändra marginalen till 0 mm (eller 0 tum) för samtliga kanter.
  2. Klicka här för information om hur du ändrar den utskrivbara sidstorleken.
 4. Ändra till att använda Heidi-drivrutinen för pluginprogrammet. Heidi-drivrutinen konverterar TrueType-text till former och därmed sker ingen klippning. Så här använder du Heidi-drivrutinen:
  1. Avsluta AutoCAD.
  2. Välj Start och skriv Bluebeam Administrator.
  3. Högerklicka på Bluebeam Administrator och välj Kör som administratör.
  4. Klicka på fliken AutoCAD-sidstorlekar.
  5. Välj Heidi eller Skrivardrivrutin i rullgardinsmenyn.
  6. Klicka på OK för att avsluta kontrollpanelen.
  7. Starta om AutoCAD. Ändringarna kommer att tillämpas när AutoCAD har startats om.

Obs! TrueType-text blir inte sökbar i PDF-filen om Heidi-drivrutinen används, eftersom TrueType-teckensnitt i ritningen exporteras som vektorlinjesegment och inte som sökbar text. Klicka här om du vill veta mer om olika typer av element i en PDF-fil.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Redigera dokument

TrueType-teckensnitt klipps bort i kanten av ett blad eller en vyport – oftast längst ner och till vänster – när PDF-filen skapas med Bluebeams skrivardrivrutin i AutoCAD.

Related Articles