TrueType-text klipps bort i kanten på ett blad eller en vyport

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

TrueType-teckensnitt klipps bort i kanten på ett blad eller en vyport – oftast längst ner och till vänster – när PDF-filen skapas med Bluebeams skrivardrivrutin i AutoCAD®.

Lösning

Du kan åtgärda problemet genom att använda något av följande alternativ.

 1. Använd efterbehandling när du skapar en PDF:
  1. Markera kryssrutan Aktivera i fönstret Spara som i avsnittet Efterbehandling.
  2. Klicka på knappen Hantera.
  3. Markera kryssrutan Ta bort textklippning och klicka på OK.
 2. Hur man använder Reparera sidinnehåll i en PDF som redan har skapats:
  1. Öppna PDF-filen i Revu.
  2. Gå till Dokument > Reparera PDF.
  3. Markera kryssrutan Ta bort textklippning och klicka på OK.
 3. I AutoCAD ändrar du marginalerna som fastställts för sidstorleken. AutoCAD använder en standardmarginal på 1/8" i varje riktning för ritningar.
  1. Ändra marginalen till 0 mm (eller 0 tum) för samtliga kanter.
  2. Klicka här för information om hur du ändrar den utskrivbara sidstorleken.
 4. Ändra så att pluginprogrammet använder Heidi-drivrutinen. Heidi-drivrutinen konverterar TrueType-text till former och därmed sker ingen klippning. Så här använder du Heidi-drivrutinen:
  1. Avsluta AutoCAD.
  2. I Revu, gå till Revu > Kontrollpanel .
  3. När Kontrollpanelen startats klickar du på fliken AutoCAD-sidstorlekar.
  4. Välj Heidi eller Skrivardrivrutin i rullgardinsmenyn.
  5. Klicka på OK för att avsluta kontrollpanelen.
  6. Starta om AutoCAD. Ändringarna kommer att tillämpas när AutoCAD har startats om.
Obs! TrueType-text kommer inte vara sökbar i PDF-filen när Heidi-drivrutinen används eftersom TrueType-teckensnitt i ritningen kommer att exporteras som vektorlinjesegment och inte som sökbar text. Klicka här om du vill veta mer om olika typer av element i en PDF-fil.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Redigera dokument

Om vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i en session beskriver den här artikeln hur du löser problemet.

Related Articles