Så här använder du kombinationstangenter effektivt i Revu

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Använda kombinationstangenter

Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur musen interagerar med Revu, och därmed göra dina arbetsflöden snabbare och mer effektiva. Varje tangent aktiverar olika funktioner beroende på vilket sammanhang den används i.

Allmänt
 • Du kan använda Ctrl för att åsidosätta inställningar för Snap mot när du skapar eller redigerar en markering, vilket gör att du kan placera punkten var du vill.
 • Håll ned Skift medan du klickar på och drar en markering för att flytta den i en rät linje uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
 • Du kan även använda Ctrl för att växla mushjulet mellan zoomning och panorering. Du hittar mer information i Konfigurera mushjulet.
 • När du placerar ut en markering, flyttar en markering eller håller en kontrollpunkt kan du pausa åtgärden och panorera runt dokumentet genom att hålla ned mellanslagstangenten. Du återgår till att redigera din markering genom att släppa mellanslagstangenten.
Kontrollpunkter i markeringar med Polylinje eller Polygon
 • Lägg till nya linjesegment till en polygon- eller polylinjemarkering (till exempel verktygen Moln , Polygon , Polylinje , Omkrets eller Area ) genom att skapa nya kontrollpunkter. Håll Skift nedtryckt och klicka på ett linjesegment för att lägga till en kontrollpunkt.
 • Radera en kontrollpunkt i en polygon- eller polylinjemarkering genom att hålla ned Skift och klicka på en gul kontrollpunkt.
 • Tryck på Ctrl medan du klickar på en polylinjes kontrollpunkt för att konvertera den från rät till böjd (eller tvärtom). Det här är en genväg till Konvertera kontrollpunkt (högerklicka > Kontrollpunkt > Konvertera kontrollpunkt till kurva).
 • Vanligtvis flyttas handtagen för en böjd punkt tillsammans. Tryck på Ctrl+klicka på ett handtags kontrollpunkt för att flytta på den punkten och inget annat.
Bågar
 • Håll ned Skift-tangenten medan du skapar en båge för att skapa en cirkulär båge.
 • Du skapar en båge från tre punkter genom att välja verktyget Båge, hålla Alt nedtryckt och välja punkter.
 • Skift gör också att proportionen för polylinje- och polygonbaserade markeringar bryts när du flyttar hörnkontrollpunkten. Den här kombinationstangenten gör också att bredd–höjd-förhållandet för bildmarkeringar bryts när du skapar eller redigerar dem.

Läs mer om bågar och kurvor här.

Rotation

Markeringar fästs vid 15-gradiga ökningar då de roteras med hjälp av den översta kontrollpunkten. Håll Skift nedtryckt medan du roterar en markering för att släppa fästet och tillåta rotationer i engradiga ökningar.

Kopiera och klistra in markeringar
 • Tryck på Ctrl och klicka på och dra en markering för att kopiera den.
 • Tryck på Ctrl + Skift och klicka på en markering för att kopiera den och dra sedan kopian i en rät linje.
 • När du har använt Ctrl + C för att kopiera en markering kan du trycka på Ctrl + Skift + V för att klistra in markeringen på samma plats som i originalet. Om du till exempel behöver molnmarkera ett rum som visas på flera sidor kan du skapa ett moln och sedan använda dessa kombinationstangenter för att snabbt skapa samma markering på samma plats på samtliga följande sidor.
Rita räta linjer
 • Håll Skift nedtryckt medan du använder Linje, Pil, Polylinje, Polygon eller någon annan mätningsmarkering för att rita en rät horisontell, vertikal eller 45-gradig linje.
 • Håll Skift nedtryckt medan du använder Polylinjeskiss till skala eller Polygonskiss till skala för att fästa vid 45-gradiga ökningar.
 • Håll Skift nedtryckt medan du använder verktygen Penna eller Markera för att rita raka linjer horisontellt eller vertikalt.
Färgmarkera

Verktyget Färgmarkera omvandlas till en I-markör när inställningen Aktivera textmarkering är aktiv (Revu > Inställningar (Ctrl+K) > Fönster > Surfplatta). Du kan åsidosätta inställningen och rita fritt genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du använder verktyget.

Du kan också rita räta linjer och åsidosätta I-markören samtidigt genom att trycka på Ctrl + Skift över text.
Rita cirklar och kvadrater
 • Håll ned Skift medan du använder verktyget Ellips för att skapa en cirkel.
 • Håll ned Skift medan du klickar på en fyrkantig kontrollpunkt på en ellips för att ändra den till en cirkel och ändra storleken från mitten och utåt.
 • Om du använder verktyget Rektangel kan du hålla Skift nedtryckt för att skapa en kvadrat.
 • Om du vill rita en cirkel från mitten och utåt håller du bara Alt nedtryckt innan du börjar rita med verktyget Ellips. Det här kan vara praktiskt när du vill rita en cirkel baserat på en känd radie.
 Bildtexter 
 • Verktyget Bildtext har många kontrollpunkter som gör att du kan flytta var och en av delarna för sig. Du flyttar hela markeringen genom att hålla Alt nedtryckt medan du klickar och drar den.
 • Du kan också välja Lägg till pil för en bildtext genom att hålla Skift nedtryckt samtidigt som du klickar på en kontrollpunkt där en befintlig pil böjer sig. Tryck på Skift och klicka på kontrollpunkten på pilens spets för att välja Ta bort pil.
Flytta rubriker för mätningar

Håll ned Skift samtidigt som du klickar på rubriken för en Mätningsmarkering för att enbart flytta rubriken, inte markeringen.

Det här gäller endast måtten Längd, Omkrets, Area och Volym.
File Access och hyperlänkar

Tryck på Ctrl och klicka på en hyperlänk eller PDF på fliken File Access för att öppna den som en ny fil i bakgrunden (dvs. att filen eller länken inte blir aktiv flik eller aktivt fönster). Använd detta kommando om du vill öppna något som du kan titta på senare.

Välj flera markeringar

Tryck på Skift och klicka på var och en av markeringarna. Den här metoden kan användas som ett alternativ till att klicka och dra en rektangel runt markeringarna.

 

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Gränssnitt och navigering

Komma igång

Modifierartangenter är tangentbordsgenvägar som används för att låsa upp ytterligare funktioner för dina favoritverktyg i Revu. Läs mer om hur du använder tangenterna Alt, Skift och Ctrl i Revu.

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Om alla funktioner placerades i menyer skulle många uppgifter bli för komplicerade, så vissa av funktionerna i Revu går att komma åt genom att bara hålla en tangent nedtryckt och klicka.

Här går vi igenom några av de många kombinationstangenterna i Revu. De här tangenterna ändrar hur musen normalt interagerar med olika markeringar och verktyg. Vissa av de här genvägarna gör det enklare att snabbt ändra egenskaperna för en markering eller ett verktyg, medan andra hjälper dig att öppna filer mer effektivt. Som alla tangentbordsgenvägar gör kombinationstangenter att du kan uträtta ditt arbete snabbare.

Skift

Om du någon gång undrar hur du ska göra för att ändra en form- eller linjemarkering är svaret sannolikt att använda Skift-tangenten.

Som du kanske vet kan du genom att hålla Skift nedtryckt medan du använder något av verktygen Linje Linje, Polylinje polylinje och Polygon polygon få linjen att fästa vid 0, 45 eller 90 grader. Men visste du att du också kan använda den här tangenten för att skapa en cirkel eller kvadrat när du använder den tillsammans med verktyget Ellips Cirkel eller Rektangel rektangel?

Det är inte allt: Skift kan även användas när man drar en markering för att flytta den i en rät linje vertikalt eller horisontellt. Om ditt arbete kräver att markeringar placeras på exakt rätt ställe kan den här funktionen vara en räddare i nöden. Du kan också välja Lägg till pil pil för en bildtext Bildtext genom att hålla Skift nedtryckt medan du klickar på kontrollpunkten där en befintlig pil böjer sig. Håll Skift nedtryckt och klicka på kontrollpunkten på pilens spets för att välja Ta bort pil radera pil.

Prova gärna den här kombinationstangenten med andra verktyg. Du blir nog förvånad över hur många nya saker du kan göra!

Alt

En annan tangent som är bra att komma ihåg när du arbetar med markeringar är Alt, som ger dig tillgång till två olika metoder för att skapa cirklar och bågar:

 • Håll Alt nedtryckt medan du klickar och drar ut en Ellips Cirkel så skapar du en tvåpunktscirkel från mitten och utåt. Det här verktyget är användbart när du ska rita cirklar baserade på en viss radie.
 • Du kan rita en Båge Båge genom att klicka på tre punkter i bågens radie medan du håller Alt nedtryckt.

Ctrl

Precis som Skift har Ctrl ett antal användbara, kontextberoende funktioner. Om du till exempel håller Ctrl nedtryckt och klickar på en fil på fliken File Access file access så öppnas filen i bakgrunden.

Du kanske får användning för Ctrl ofta för följande funktioner:

 • Håll Ctrl nedtryckt och klicka på en kontrollpunkt på en Polylinje- polylinje eller Polygon-polygonmarkering för att konvertera en rak linje till en böjd linje eller vice versa. Det här är en genväg till Konvertera till båge konvertera kontrollpunkt båge.
 • För vissa markeringar, till exempel Polylinje polylinje, kan du använda Ctrl och klicka på ett handtag för att bara böja vissa segment av en linje och på så sätt markera unika former i dina ritningar.
 • Håll Ctrl nedtryckt medan du klickar på en kontrollpunkt för att smidigt koppla samman alla punkter i ett segment till en båge.

ctrl-klicka

Använda Ctrl medan du klickar på ett handtag för att markera en unik form.

Den här artikeln beskriver bara de viktigaste kombinationstangenterna som du kommer att använda i Revu. Om du vill se hela listan kan du ta en titt på listan över kombinationstangenter.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Markering

Gränssnitt och navigering

Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur musen interagerar med Revu, och därmed göra dina arbetsflöden snabbare och mer effektiva.

Related Articles