Lista över kombinationstangenter

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018


summary > .style-svg { width: 22px; height: 22px; fill: #00579c; } .notice .style-svg { fill: #fff; } #highlighter { fill: #000; } ul li { margin-bottom: 20px; }

Använda kombinationstangenter

Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur musen interagerar med Revu, och därmed göra dina arbetsflöden snabbare och mer effektiva. Varje tangent aktiverar olika funktioner beroende på vilket sammanhang den används i.

Allmänt Kontrollpunkter Bågar Rotation Kopiera och klistra in Rita räta linjer Markera Rita cirklar och fyrkanter Bildtexter Flytta rubriker för mätningar File Access och Hyperlänkar Välja flera markeringar
Allmänt
 • Du kan använda Ctrl för att åsidosätta inställningar för Snap mot när du skapar eller redigerar en markering, vilket gör att du kan placera punkten var du vill.
 • Håll ned Skift medan du klickar på och drar en markering för att flytta den i en rät linje uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
 • Du kan även använda Ctrl för att växla mushjulet mellan zoomning och panorering. Du hittar mer information i Konfigurera mushjulet.
 • När du placerar ut en markering, flyttar en markering eller håller en kontrollpunkt kan du pausa åtgärden och panorera runt dokumentet genom att hålla ned mellanslagstangenten. Du återgår till att redigera din markering genom att släppa mellanslagstangenten.
Kontrollpunkter i markeringar med Polylinje eller Polygon
 • Lägg till nya linjesegment till en polygon- eller polylinjemarkering (till exempel verktygen Moln , Polygon , Polylinje , Omkrets eller Area ) genom att skapa nya kontrollpunkter. Håll Skift nedtryckt och klicka på ett linjesegment för att lägga till en kontrollpunkt.
 • Radera en kontrollpunkt i en polygon- eller polylinjemarkering genom att hålla ned Skift och klicka på en gul kontrollpunkt.
 • Tryck på Ctrl medan du klickar på en polylinjes kontrollpunkt för att konvertera den från rät till böjd (eller tvärtom). Det här är en genväg till Konvertera kontrollpunkt (högerklicka > Kontrollpunkt > Konvertera kontrollpunkt till kurva ).
 • Vanligtvis flyttas handtagen för en böjd punkt tillsammans. Tryck på Ctrl+klicka på ett handtags kontrollpunkt för att flytta på den punkten och inget annat.
Bågar

Läs mer om bågar och kurvor här.

 • Håll ned Skift-tangenten medan du skapar en båge för att skapa en cirkulär båge.
 • Du skapar en båge från tre punkter genom att välja verktyget Båge , hålla ner Alt-tangenten och välja de önskade punkterna.
 • Skift gör också att proportionen för polylinje- och polygonbaserade markeringar bryts när du flyttar hörnkontrollpunkten. Den här kombinationstangenten gör också att bredd–höjd-förhållandet för bildmarkeringar bryts när du skapar eller redigerar dem.
Rotation

Markeringar fästs vid 15-gradiga ökningar då de roteras med hjälp av den översta kontrollpunkten. Håll Skift nedtryckt medan du roterar en markering för att släppa fästet och tillåta rotationer i engradiga ökningar.

Kopiera och klistra in markeringar
 • Tryck på Ctrl och klicka på och dra en markering för att kopiera den.
 • Tryck på Ctrl + Skift och klicka på en markering för att kopiera den och dra sedan kopian i en rät linje.
 • När du har använt Ctrl + C för att kopiera en markering kan du trycka på Ctrl + Skift + V för att klistra in markeringen på samma plats som originalet. Om du till exempel behöver molnmarkera ett rum som visas på flera sidor kan du skapa ett moln och sedan använda dessa kombinationstangenter för att snabbt skapa samma markering på samma plats på samtliga följande sidor.
Rita räta linjer
 • Håll ned Skift medan du använder Linje , Pil , Polylinje , Polygon eller någon annan Mätningsmarkering för att rita en rät, horisontell, vertikal eller 45-gradig linje.
 • Håll Skift nedtryckt medan du använder Polylinjeskiss till skala eller Polygonskiss till skala för att fästa vid 45-gradiga ökningar.
 • Håll Skift nedtryckt medan du använder verktygen Penna eller Markera för att rita raka linjer horisontellt eller vertikalt.
Markera

Verktyget Markera omvandlas till en I-markör när inställningen Aktivera textmarkering är aktiv (Revu > Inställningar (Ctrl+K) > Fönster > Surfplatta). Du kan åsidosätta inställningen och rita fritt genom att hålla ner Ctrl medan du använder verktyget.

Du kan också rita räta linjer och åsidosätta I-markören samtidigt genom att trycka på Ctrl + Skift över text.
Rita cirklar och fyrkanter
 • Håll ned Skift medan du använder verktyget Ellips för att skapa en cirkel.
 • Håll ned Skift medan du klickar på en fyrkantig kontrollpunkt på en ellips för att ändra den till en cirkel och ändra storleken från mitten och utåt.
 • Om du använder verktyget Rektangel håller du ned Skift för att skapa en fyrkant.
 • Om du vill rita en cirkel från mitten och utåt håller du bara Alt nedtryckt innan du börjar rita med verktyget Ellips . Det här kan vara praktiskt när du vill rita en cirkel baserat på en känd radie.
Bildtexter
 • Verktyget Bildtext har många kontrollpunkter som gör att du kan flytta var och en av delarna enskilt. Du flyttar hela markeringen genom att hålla Alt nedtryckt medan du klickar och drar den.
 • Du kan också välja Lägg till pil för en bildtext genom att hålla Skift nedtryckt medan du klickar på en kontrollpunkt där en befintlig pil böjer sig. Tryck på Skift och klicka på kontrollpunkten på pilens spets för att välja Ta bort pil .
Flytta rubriker för mätningar

Håll ned Skift samtidigt som du klickar på rubriken för en Mätningsmarkering för att enbart flytta rubriken, inte markeringen.

Det här gäller endast måtten Längd , Omkrets , Area och Volym.
File Access och hyperlänkar

Tryck på Ctrl+klicka på en hyperlänk eller PDF-fil på fliken File Access för att öppna den som en ny flik i bakgrunden (dvs. att filen eller länken inte blir aktiv flik eller aktivt fönster). Använd detta kommando om du vill öppna något som du kan titta på senare.

Välj flera markeringar

Tryck på Skift och klicka på var och en av markeringarna. Den här metoden kan användas som ett alternativ till att klicka och dra en rektangel runt markeringarna.

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markera

Gränssnitt och navigering

Kom igång

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Svaren på många av de vanligaste frågorna om Bluebeam Studio.

Related Articles