Radering av verktygssats är inaktiverat

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Problem

Du kan inte radera en verktygssats eftersom knappen Radera är utgråad i fönstret Hantera verktygssatser.

Orsak

När en verktygssats är konfigurerad för att visas i samtliga profiler upprättas ett beroende eller förhållande mellan verktygssatsen och varje profil. Knappen Radera är därför utgråad, så att du inte råkar radera en verktygssats som används i en annan profil av misstag.

Alla nya verktygssatser är konfigurerade för att visas i samtliga profiler.

Lösning

Verktygssatsen kan raderas när du har avmarkerat kryssrutan Visa i alla profiler i dialogrutan Ändra verktygssats:

 1. Öppna Tool Chest-panelen (Alt+X) och klicka på rullgardinsmenyn Tool Chest längst upp i panelen.
 2. Klicka på Hantera verktygssatser.
 3. När fönstret Hantera verktygssatser öppnas klickar du på namnet på den verktygssats som du vill radera.
 4. Klicka på knappen Ändra.
 5. Avmarkera kryssrutan Visa i alla profiler i fönstret Ändra verktygssats och klicka på OK.
  Du kommer då tillbaka till fönstret Hantera verktygssatser.
 6. I fönstret Hantera verktygssatser väljer du verktygssatsen och klickar på knappen Radera för att ta bort den.
Om du raderar en verktygssats tas den bort ur Revu, men motsvarande .btx-fil raderas inte från den plats på din dator där den är sparad.

Mer information

Hantera verktygssatser – Förklarar hur du lägger till, importerar och redigerar verktygssatser.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Med Revu kan du antingen låsa eller införa markeringar för att förhindra att de flyttas eller ändras av misstag. Men hur vet man vilket alternativ som är bäst, och varför?

Related Articles