Så här arbetar du offline i Studio

Denna artikel gäller:

 • Revu 21
 • Revu 20

Du kan arbeta med filer i Studio-projekt och Studio-sessioner i Revu utan internetanslutning. När du ställer in filer för offlineåtkomst synkroniseras eventuella redigeringar du gör automatiskt till projektet eller sessionen när du ansluter igen.

Du kan inte arbeta offline hur länge som helst med din prenumerationsplan för Revu 21. Du måste logga in för att återautentisera ditt konto när du har arbetat offline i 14 dagar i rad. För mer information, se Kom åt din prenumeration på Revu 21 offline.

Studio-projekt

Förbered arbete offline

 1. Öppna  Studio-panelen och ditt Studio-projekt.
 2. För att välja vilka filer som du vill arbeta med håller du markören över en fil eller mapp och väljer  Ställ in på synkronisering till höger. Ikonen blir grön för att visa att filen eller mappen är redo att synkroniseras. Filer som inte har markerats som Ställ in på synkronisering är inte tillgängliga när du arbetar offline.
  Om en mapp är inställd på att synkroniseras, så synkroniseras innehållet i mappen och dess undermappar.
 3. Högerklicka på projektnamnet på fliken Projekt och välj  Synkronisera för att skapa lokala, cachelagrade kopior av filerna.
 4. För att checka ut de filer som du behöver arbeta med offline högerklickar du på dem och väljer Checka ut.
  Genom att checka ut filerna säkerställer du att andra inte kan göra ändringar i dem. När du checkar ut en fil markeras den som Väntande i Studio.

Välj Ansluten längst upp i Studio-panelen för att börja arbeta offline.

Ladda upp dina ändringar när du är online igen

När du arbetar offline kan du redigera och spara dokumentet som vanligt.

Undvik att använda Spara som eller Exportera, eftersom det gör att en ny version av dokumentet skapas och att eventuella ändringar inte synkroniseras med projektversionen.

När du är ansluten till internet igen kan du synkronisera dina filer till Studio-projektet.

 1. Välj Offline längst upp i Studio-panelen.
 2. Högerklicka på dokumenten i listan Väntande och välj Checka in.
 3. Lägg till eventuella revisionskommentarer och välj sedan Checka in.

Du kan läsa mer om Studio-projekt och hur du använder Studio offline i hjälpguiden för Revu.

Studio-sessioner

Öppna filerna innan du kopplar ner

När du laddar upp filer till en Studio-session lagras de i molnet av Revu. För att kunna öppna den senaste versionen av en sessionsfil behöver du vara ansluten till internet. Anslut till en Studio-session och öppna de filer som du planerar att arbeta med innan du går offline. Filerna laddas automatiskt ner och cachelagras i sessionen. Detta säkerställer att du har de senaste versionerna av dina dokument.

Arbeta offline

När du har öppnat dina filer kan du koppla ner dig från internet och arbeta som vanligt. Eventuella markeringar som görs i ditt sessionsdokument bevaras och synkroniseras automatiskt med sessionen när du ansluter till internet igen.

Markeringar som görs medan du är offline har också ikonen Väntande uppladdning och finns med i listan på fliken Väntande längst ner i Studio-panelen.

Alla ändringar som görs i en sessionsfil offline läggs in i sessionshistoriken med tidsstämplar som motsvarar tidspunkten när de laddades upp till sessionen (till exempel när användaren anslöt till internet igen). Kolumnen Skapad datum i markeringslistan speglar dock det faktiska datum och den tidpunkt då markeringen skapades.

Du kan läsa mer om att arbeta med Studio-projekt och Studio-sessioner offline i hjälpguiden för Revu.

Du kan läsa mer om att arbeta med Studio-projekt och Studio-sessioner offline i Revu för iPad i guiden till Revu för iPad.

Instruktioner

Revu 20

Revu 21

Studio

Behöver du arbeta med Studio-projektfiler utan internetanslutning? Lär dig hur du förbereder filer för arbete offline och synkroniserar dem senare.

Related Articles