Viktig information om Revu

Viktig information om Revu

Du kan hämta Revu i vårt nerladdningscenter.

Viktig information finns tillgänglig för:

 

 
 

Revu 20.3.20

14 november 2023

Åtgärdat

 • Skiss-till-skala-mätningar kunde inte flyttas till en exakt position i 20.3.15.
 • Det gick långsamt att skriva i textrutor i Windows 11 när virtualiserade webbkameradrivrutiner var aktiverade.
 • Utskrift via Word-pluginprogrammet resulterade i feljusterad text.
 • Alternativet Källmap fungerade inte för vissa mappar när Office-pluginprogrammet användes och OneDrive var aktiverat.
 • Det gick inte att redigera text när teckensnittet PT Sans nyligen hade installerats.
 • Skrafferingsmönster (.PAT) importerades inte i system med INTL-inställningar där komma användes som decimaltecken.
 • Ett felmeddelande om att dokumentet inte kunde sparas visades när en fil sparades eller checkades ut.
 • Anpassade kolumner var delvis avskurna i panelen Egenskaper.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.
 

Revu 20.3.15

2 augusti 2023

Nyheter

 • Plugin-stöd för Revit 2024, AutoCAD 2024 och Navisworks 2024.

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att användningen av decimaler som avgränsare för djupmått inte fungerade har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att Bluebeam-skrivaren inte sparade filer med tillhörande specialtecken har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att filer krypterade med FileOpen DRM inte kunde öppnas har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att problem uppstod vid anslutning till SharePoint Online med alternativet Öppna i Revu för första gången har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att mycket stora Studio-projekt inte kunde laddas ner har åtgärdats.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.
 

Revu 20.2.90

25 april 2023

Åtgärdat

 • Ett fel som gjorde att dokument inte kunde öppnas eller anslutas till Studio har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att användare inte kunde ta bort eller infoga sidor i flersidiga filer med trasiga bokmärken har åtgärdats.
 • Ett fel som återställde lager som associerades med anpassade markeringsverktyg har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Revu inte stödde långa filsökvägar i SharePoint har åtgärdats.
 • Ett fel med inkonsekventa sidbrytningar vid rullning högst upp på ett dokument har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Sets med vyer/ritningar inte kom ihåg val för filer i BIM360 har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att PDF-filer som skapades i iTextSharp inte visades som förväntat i Revu har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att vissa hyperlänkar inte öppnades som förväntat har åtgärdats.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.
 

Revu 20.2.85

19 augusti 2022

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att dokument inte öppnades på grund av föråldrade C++-paket har åtgärdats.
 

Revu 20.2.80

9 augusti 2022

Nyheter

 • Den här versionen är kompatibel med Revit, Navisworks och AutoCAD i Autodesk 2023-sviten.

Åtgärdat

 • Ett problem där Signera och stämpla i bulk inte omformades för att matcha bilden har åtgärdats.
 • Ett problem där tabb-tangenten inte bytte sidetiketter har åtgärdats.
 • Ett problem med överlagring av digitala signaturer har åtgärdats.
 • Konvertering av ett e-postmeddelande i Outlook till en PDF-fil i Revu 20.2.50 genererade popup-fönstret Ett okänt fel inträffade under körningen av Bluebeam PDF-Plugin.
 • Användare kan inte öppna tidigare versioner av projektfilen om den aktuella versionen är 0 kB
 • Fäst till innehåll respekterar inte isometriska rutnätskorsningar
 • Om filen Bentley OpenRoads Designer öppnas i Revu fylls katalogen LargeImageCache med gigabyte av data som aldrig rensas
 • Fixade förvrängd text för PDF-filer genererade i Revu, Acrobat och Foxit/Nitro.
 • DocuSign-signaturen visas som ogiltig i Revu
 • Teckenförklaringar visar symboler som roterar om den första förekomsten av en kommentar på sidan har ett rotationsvärde
 • Revu är inte standard för modern autentisering när SharePoint DMS-poster fylls i automatiskt i gränssnittsinställningarna
 

Revu 20.2.70

29 mars 2022

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att val av teckensnitt i det dynamiska verktygsfältet för egenskaper fick Revu att krascha har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att text som lades till i en textruta inte registrerades i en session har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att incheckningsinformationen inte uppdaterades i dialogrutan för SharePoint-versionshistorik har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att signaturer felaktigt visades som ogiltiga har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att heldraget linjeformat skrevs över och ersattes med molnformat har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att inmatning av japanska tecken med full bredd som skala fick Revu att krascha har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att stämpelmappens plats inte exporterades till XML-filer med Revu-inställningar har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att fel Revu-version visades under Om har åtgärdats.
 

Revu 20.2.60

25 oktober 2021

Nyheter

 • Studio-användare kommer nu att förbli inloggade tills de väljer att logga ut.

Åtgärdat

 • Ett problem med verktyg som visades i fel verktygssats har lösts.
 • Ett problem med att filer i vissa fall skadades när formulärfält skapades automatiskt har lösts.
 • Ett problem som gjorde att kopiering av text med ligaturtecken resulterade i ett ofullständigt val har lösts.
 • Ett problem med att dokument stängdes med osparade ändringar när ett felmeddelande stängdes har lösts.
 • Ett problem som gjorde att det i vissa fall inte gick att infoga sidor från PDF-filer med bokmärken har lösts.
 • Ett problem som gjorde att vissa bilder lästes in som svarta rutor har lösts.
 • Ett problem med att filer kunde svälla när digitala IGC-certifikat lades till har lösts.
 • Ett problem med att Revu kunde frysa när vissa markeringar kopierades och klistrades in upprepade gånger har lösts.
 

Revu 20.2.50

31 augusti 2021

Åtgärdat

 • Ett problem med SharePoint-tillägget som gällde snabbmenyn för Öppna i Revu vid distribution till flera innehavare har åtgärdats.
 • SharePoint-autentiseringen har uppdaterats och använder nu Modern som standard.
 • Ett fel som gjorde att ett felmeddelande visades när ett Outlook-meddelande konverterades till PDF har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att filer felaktigt betraktades som redigerade när de öppnades har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att användare inte kunde radera eller infoga sidor i vissa flersidiga filer har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Revu kunde krascha när rapporter med långa filnamn skapades har åtgärdats.
 

Revu 20.2.40

20 juli 2021

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att vissa distribuerade installationer kraschade vid uppdateringar av Windows har lösts.
 • Flera relaterade problem som gjorde att filstorleken ökade när en PDF-fil signerades digitalt har lösts.
 • Ett problem som gjorde att pluginprogrammet för AutoCAD inte kunde aktiveras av Standard-användare har lösts.
 • En bugg som gjorde att text skadades efter användning av Batch: signera och stämpla med ett digitalt ID av PFX-typ har åtgärdats.
 • En bugg som gjorde att mellanslaget för att avgränsa tusental byttes ut mot eurosymbolen i PDF-sammanfattning har åtgärdats.
 • Korrigering av Höjd/fall-värdet i markeringslistan när en ritning kalibreras med en förinställd skala på 1:10 eller 1:20.
 • Ett problem som gjorde att Batch Slip Sheet blockerades när Infoga Reviderade sidor före Aktuella sidor valdes har lösts.
 • Uppdaterat stöd för FileOpen, så att säkrade PDF-filer kan öppnas.
 • En bugg som gjorde att Batchöverlagring inte respekterade inställningen för Avancerad färgskuggning har åtgärdats.
 

Revu 20.2.30

Den 18 maj 2021

Nyheter

 • Plugin-stöd för de senaste versionerna av AutoCAD, Revit och Navisworks.

Åtgärdat

 • Ett fel som gjorde att innehåll inte visades som förväntat har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att vissa filer inte öppnades med Sharepoint-tillägget har åtgärdats.
 

Revu 20.2.20

14 april 2021

Åtgärdat

 • Åtgärdade ett fel som gjorde att tillfälliga PostScript-filer inte raderades efter utskrift i Revu.
 

Revu 20.2

16 mars 2021

Revu 20.2 innehåller förbättrade mätverktyg baserat på feedback från kunder som du. Till exempel går det nu att enkelt ställa in skalor för flera ritningar samtidigt och tillämpa längdenheter oberoende av sidans skala.

Nyheter

Materialberäkning och sidskalor

Vi gör det enklare att ställa in sidskalor så att det går snabbare och smidigare att garantera noggranna mätningar på alla dina ritningar. Nu kan du spara anpassade och kalibrerade skalor i din lista med förinställda skalor och återanvända dem när du vill. Du kan också ställa in X- och Y-skalor och vyportar till olika skalor eller snabbt använda skalor på ett anpassat sidintervall i ritningar.

Oberoende måttenheter

Enheterna för längdmått är inte längre bundna till sidans skala. Oavsett om skalan ökas eller minskas, eller om du använder ett annat måttsystem, kan du nu ta längdmått med de enheter du behöver.

Hjälp

En länk till Bluebeam University, Bluebeams webbaserade utbildningsprogram, har lagts till i Hjälpmenyn.

Plugin-program

 • Support för Sketchup 2021 har lagts till.
 • Installationen av SharePoint-tillägget på flera SharePoint-platser har förbättrats.

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att ett oåterkalleligt fel uppstod när Revu 20.1 öppnades med .NET Framework 4.7.1 har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att inloggningsskärmen för Studio var tom eller inte fungerade för vissa användare har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att vissa filer inte öppnades korrekt har åtgärdats.
 • Problem med att skapa PDF-filer från Revu och Outlook när Bifogningsläge är inställt på Bifoga har åtgärdats.
 • Åtgärdande av flera renderingsproblem som påverkade vissa PDF-filer, inklusive rendering av skrafferingsmönster vid vissa zoomnivåer, fel bakgrundsfärger i bilder och en blå nyans i vissa filer skapade i InDesign.
 • Ett problem där tidigare sidhuvud eller sidfot skrevs över när man lade till ytterligare sidhuvud eller sidfot i en PDF har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att verktygen för antalsmått i verktygssatser var tomma har åtgärdats.
 • Ett problem där muspekaren hoppade när man höll Skift nedtryckt med vissa verktyg från Tool Set har åtgärdats.
 • Ett problem med renderingen av radioknappar och kryssrutor har åtgärdats.
 

Revu 20.1 -- Studio SE

27 january 2021

Nyheter

Vi har lanserat en ny Studio-instans i Sverige och användare där kan nu samarbeta och uppfylla de lokala kraven på datahemvist. Revu 20-användare ser instansen automatiskt i listan över tillgängliga servrar. Läs mer.

 

Revu 20.1

Den 19 january 2021

I Revu 20.1 utvidgas förbättringarna av markeringsverktyget och Studio från Revu 20.0. Dessutom ingår uppdaterat stöd för SharePoint, så att du kan autentisera Revu säkert och öppna dokument i alla moderna webbläsare.

Nyheter

SharePoint

Studio

 • När du loggar in på Studio måste du nu ange din e-postadress innan du blir ombedd att ange ett lösenord.
 • Administratörer kan nu tilldela om ägande av markeringar på ett säkert sätt när en medarbetare lämnar en session permanent. Det sparar tid och minskar risken för missförstånd. Nya ägare får också ett e-
 • Ett problem med registreringen av Enterprise License på virtuella datorer har åtgärdats.
 • postmeddelande som bekräftar deras nya status. Ändringar av ägande noteras i sessionshistoriken och kan tas med i sammanfattningar och rapporter.
Det går nu att tilldela om en nekad sessionsanvändares markeringar till en aktiv användare. Sessionens administratör kan tilldela om markeringar genom att gå till Sessionsinställningar och välja Deltagare.

Markeringar

 • En visuell indikator visas vid markeringar som har svar i markeringslistan, så att du alltid märker när en kommentar kräver din uppmärksamhet. Om du klickar på ikonen kommer du direkt till svaren i markeringslistan. Du kan också välja att hålla muspekaren över ikonen för att se en förhandsgranskning av svaret.
Revu 20.1 Reply to Markups
En liten visuell indikator visas vid markeringar som har svar. Du kan hålla muspekaren över indikatorn för att förhandsgranska svaret, eller klicka för att se det i markeringslistan.
 • Funktionen Tillämpa på sidorna för markeringar har förbättrats, och du kan nu tillämpa markeringar på ett anpassat intervall sidor eller på alla jämna, udda, liggande eller stående sidor.
Du kan tillämpa markeringar på ett anpassat sidintervall, som kan omfatta en valfri kombination av individuella sidor eller sidintervall avgränsade med kommatecken.
 • När du placerar ut flera markeringar ser du nu en förloppsindikator och kan spåra förloppet.
 • Egenskaperna för pilar i bildtexter och textrutor har förbättrats och justeras nu automatiskt för att förhindra överlappning när formen på dessa markeringar ändras.

Mätningar

 • Mätvärden i realtid visas nu i en liten beskrivningstabell längst nere i högra hörnet av ritningen medan du placerar ut mått.
measurement-totals-box
Mätvärden visas och uppdateras i realtid i ett litet fönster längst ner i högra hörnet i Revu medan du placerar ut mått.

Plugin-program

 • Stöd för SolidWorks 2021 har lagts till.
 • Det går nu att automatiskt skapa bokmärken enligt namnen på filerna i batchen för PDF-filer som skapas genom funktionen Batcha PDF i plugin-programmet för Word.
 • Det går nu att spara bokmärkeskonfigurationer i plugin-programmet för ACAD.

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att utskriften slutade efter några sidor på vissa skrivare har lösts.
 • Buggar i funktionen Batch Slip Sheet har korrigerats.
 • Problem med att spara filer på en nätverksenhet har åtgärdats.
 • Hanteringen av användarinstallerade teckensnitt har förbättrats.
 

Revu 20.0.30

16 November 2020

Åtgärdat

 • Vi har löst ett problem som gjorde att det inte gick att skrolla uppåt och nedåt vid inzoomning i vissa visningslägen.
 • Vi har åtgärdat ett fel som gjorde att Revu kraschade för vissa användare efter att de uppdaterade Windows.
 

Revu 20.0.20 -- Studio DE

09 November 2020

Nyheter

Vi har lanserat en ny Studio-instans i Tyskland och användare där kan nu samarbeta och uppfylla de lokala kraven på datahemvist. Revu 20-användare ser instansen automatiskt i listan över tillgängliga servrar. Läs mer.

 

Revu 20.0.20

26 October 2020

Nyheter

 • För Open License-användare släpper Revu nu klientlicensen för användare som är inaktiva. Mer information om hur det här fungerar hittar du i administrationshandboken för Revu.
 • Revus uppstartsprestanda har förbättrats.

Åtgärdat

 • Ett problem som gjorde att Revu 20 kraschade när användaren försökte använda automatisk storleksinställning för textrutemarkeringar som skapades med en äldre version av Revu har åtgärdats.
 • Ett skrollningsproblem i markeringslistan har lösts.
 • Vissa installationsproblem har åtgärdats, bland annat uppdateringar från uppdateraren i appen som skrev över befintliga parametrar, samt oväntade omstarter.
 • Andra buggfixar har utförts i alla delar av Revu.
 

Revu 20

18 August 2020

Revu 20 gör det enklare än någonsin för ditt team att få mer gjort tillsammans. Nya funktioner för användar- och innehållshantering ger större flexibilitet och kontroll; förbättrade markerings- och mätverktyg innebär bättre hantering av projektdata, snabbare rendering, med mera.

Nyheter

Studio

 • Inbjudningsprocessen i Studio har blivit mycket enklare. Du kan nu snabbt bjuda in projektpartners från dina Studio-grupper och din adressbok i Outlook, bara genom att kopiera och klistra in en e-postlista. Revu hjälper dig sedan att bearbeta och förfina listan tills du är helt nöjd.
 • Studio-administratörer kan nu bjuda in och tilldela behörigheter till användare innan de ens har skaffat ett Studio-konto, och enkelt skicka påminnelser till inbjudna personer som ännu inte har gått med i en session eller ett projekt. Du får större synlighet, säkerhet och deltagande från dina projektpartners.
 • Du kan nu se en lista över aktiva sessioner och projekt som är ordnad efter Gått med/Inte gått med, och ansluta till dem direkt från Revu.
 • Vi har lanserat en ny Studio-instans i Australien och användare där kan nu samarbeta och uppfylla de australiska kraven på datahemvist. När nya Studio-instanser aktiveras läggs de dessutom automatiskt till i listan över tillgängliga servrar.

Markeringar

 • Du kan nu lägga till pilar till textrutor (så att de fungerar som bildtexter) eller ta bort dem från bildtexter (så att de fungerar som textrutor). Bildtexter och textrutor kan dessutom ha hur många pilar som helst som leder från vissa eller alla sidor, vilket sparar tid när du behöver kommunicera en liknande ändring för flera objekt.
 • Vi har förbättrat funktionen för automatisk storleksjustering av textrutor, bildtexter och Moln+, så att radbrytningar inte ändras.
 • Vi har lagt till en sexkantig form (hexagon) för textmarkeringar (textrutor, bildtexter och Moln+) för att hjälpa dig att kommunicera ännu mer effektivt.

Markeringslista

 • Du kan nu lägga till pilar till textrutor (så att de fungerar som bildtexter) eller ta bort dem från bildtexter (så att de fungerar som textrutor). Bildtexter och textrutor kan dessutom ha hur många pilar som helst som leder från vissa eller alla sidor, vilket sparar tid när du behöver kommunicera en liknande ändring för flera objekt.
 • Du kan nu spara filter att använda senare eller i andra PDF-filer.
 • I sammanfattningar som genereras från markeringslistan kan markeringssvar nu filtreras bort för en renare rapport.

Mätningar

 • Du kan nu använda anpassade och avancerade linjeformat för de flesta markeringsverktyg. Spara tid och identifiera olika typer av mått korrekt i dina ritningar.

Nya funktioner

 • Med den nya funktionen Hitta verktyg och kommandon kan du söka efter verktyg och kommandon i hela Revu och snabbare hitta det du letar efter.

Plugin-program

 • Vi har lagt till stöd för AutoCAD/AutoCAD LT 2021, Navisworks 2021 och SketchUp Pro 2020.

Åtgärdat

Installation och uppdatering

 • Ett installationsproblem som innebar att vissa användare fick ett felmeddelande om att en ”angiven nyckel inte finns i lexikonet” har lösts.
 • Ett problem med internationella installationer som gjorde att den förvalda måttenheten ändrades från centimeter till tum när Revu uppdaterades har lösts.

Rendering

 • Prestandan för filer som innehåller CCITT-kodade bilder har förbättrats.
 • Bilder visas inte längre som svarta rutor när Skia-renderingsmotorn används.

Plugin-program

 • Ett fel som gjorde att sidor roterades när de skrevs ut från Revit har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att vissa AutoCAD-block som innehöll borttagningar blev helsvarta vid utskrift från andra PDF-läsare har lösts.
 • AutoCAD-filer visar inte längre textmaskering i Revu eller när de skrivs ut fysiskt.
 • Plugin-programmet för Revit har blivit bättre på att omvandla rum till utrymmen.

Studio

 • Ett problem som hindrade användare i vissa miljöer från att skicka Studio-inbjudningar till användare utanför sin domän har lösts.
 • Historikobjekt kan nu filtreras i rapporter för Studio-sessioner.
 • Användarnamn med fler än 50 tecken hindras inte längre från att gå med i sessioner.
 • Att lägga till stora grupper till listan över användaråtkomst för ett projekt fungerar nu som det ska.

Markeringar

 • Markeringar kan nu återigen roteras med delar av grader.
 • Ett fel som gjorde att användare kunde försöka sammanfoga räknemått på olika sidor trots att den funktionen inte stöds har åtgärdats.
 • Ögonblicksbild fungerar nu korrekt på sidor med teckenförklaringar.
 • Radienoder kan nu flyttas för linjer som har omvandlats till bågar.

Mätningar

 • Automatisk ifyllning av fälten Ämne och Etikett fungerar nu som det ska när det alternativet är aktiverat.
 • Ett problem med kolumnerna Höjd och Bredd för roterade sidor har lösts.

Miniatyrvy

 • Ett fel som gjorde att en sida förblev markerad efter att den kopierats och klistrats in från miniatyrbildspanelen har åtgärdats.
 • Att byta ordning på miniatyrbilder gör inte längre att sidetiketterna flyttas till andra sidor.
 • Ett fel som gjorde att Revu återgick till helsidesläget och att zoomnivå/plats försvann när användaren bytte sida i miniatyrbildspanelen medan en del av sidan var inzoomad har åtgärdats.

Övrigt

 • Bluebeam PDF-skrivare behåller nu orienteringsinställningarna vid utskrift från Revu.
 • PDF-bokmärken som skapas av Bluebeam Stapler har förbättrats.
 • Andra buggfixar har utförts i alla delar av Revu.
 

Related Articles