Spaces

Utrymmen gör att du kan namnge specifika delar av ritningen med ett osynligt lager. Alla markeringar placerade i ett utrymme kan bli organiserade baserat på det utrymme de befinner sig i.Ett exempel, du har en ritning med flera sidor, där varje sida representerar ett våningsplan och varje våning innehåller flera oilka rum. Du kan nu skapa en specifik yta eller utrymme kallad “Våning 1” som omfattar hela första våningen. Inuti Våning 1 kan du sedan skapa fler individuella utrymmen, exempelvis rum kallade “Rum 1”, “Rum 2” och så vidare. Efter att din besiktning eller genomgång är färdig, kommer de olika utrymmen som finns på ritningen göra det möjligt för dig att enkelt hitta och organisera alla markeringar i ett specifikt rum eller på ett specifikt våningsplan.Utrymmen skapas och hanteras via Utrymmesfliken. För att få tillgång till Utrymmesfliken, klicka > Utrymmen eller tryck Alt+S.För att skapa en yta, klicka Lägg till utrymme , skapa sedan formen av utrymmet så som du skulle ha gjort med en vanlig markering.Du kan se att rummet är upplyst i blått. För att stänga av upplysningen, klicka Markera Utrymmen .Alla markeringar placerade i det utrymme du skapat kan bli organiserade av det utrymmet. Om du behöver förstora ytan till en rintningssida, kan du enkelt ta en ögonblicksbild av utrymmet.

  • Högerklicka på utrymmets namn, klicka sedan Ögonblicksbild .

 

Utrymmen i Markeringslistan

Markeringslistan innehåller nu en kolumn kallad utrymme. För att visa den här kolumnen i Markeringslistan, klicka på Kolumner i markeringslistans knappmeny, klicka sedan på Utrymme. När den blivit synlig, klicka på kolumnen som visar sortera genom Utrymmen. Klicka på Filter, klicka sedan på pilen till höger om Utrymmeskolumnen för att välja att se markeringar enbart inom vissa utrymmen.

Utrymmen i en PDF-Sammanfattning

Utrymmesnamn kommer automatiskt visas i PDF-sammafattningen, vilket gör det enklare att identifiera från summeringen var en markering befinner sig.

Revu 2019

Revu 2018

Videor

Redigera dokument

Related Articles