Studio Enterprise når livscykelns slut den 30 september 2024

Den här artikeln ändrades 2022-03-07 för att spegla senareläggningen av det officiella datumet för livscykelns slut till den 30 september 2024.

Bluebeam har slutat utveckla produkten Bluebeam Studio Enterprise. Bluebeam beslutade nyligen att satsa på att bygga molnbaserade lösningar som levererar kraftfulla funktioner, verktyg och arbetsflöden som är tillgängliga från vilken enhet och plats som helst. För att kunna investera i den här långsiktiga visionen har vi beslutat att avveckla produkten Studio Enterprise den 30 september 2024.

Fortsatt funktionalitet

 • Du har tillgång till den sista korrigeringen för Studio Enterprise som åtgärdar vissa prestandaproblem. Om du vill installera korrigeringen kan du kontakta support@bluebeam.com.
 • Du kan fortsätta att använda dina Studio Enterprise-licenser.
 • Revu 20 kommer att bli den sista klientversionen som har stöd för Studio Enterprise.
  Observera att vissa funktioner i Revu 20 inte är kompatibla med Studio Enterprise. Mer information finns i avsnittet Incompatible Features with Revu 20 i Supportguide för livscykelns slut för Studio Enterprise.
 • Även om vi slutar att utveckla och sälja Studio Enterprise kommer vi att tillhandahålla en stegvis plan för teknisk support till kunder med aktivt underhåll.

Supportplan

Från och med den 1 mars 2019 har Studio Enterprise-kunder vars underhåll är aktivt vid det datumet tillgång till en stegvis supportplan:

Fas 1 (år 1): mars 2019–mars 2020 [komplett produkt- och konfigurationsstöd]

 • Inkluderar tillgång till teknisk support per e-post och/eller telefon: konfigurationsstöd, hjälp med att installera den sista korrigeringen, optimeringar.
 • Inkluderar inga ytterligare korrigeringar, buggfixar, uppdateringar osv.

Fas 2 (år 2): mars 2020–mars 2021 [begränsat produktstöd]

 • Support tillhandahålls för frågor om grundläggande arbetsflöden och funktioner (anslutning, tjänster som körs osv.).

Förlängning av fas 2 (år 3): mars 2021–30 september 2024 [begränsat produktstöd]

 • Support för frågor om grundläggande arbetsflöden och funktioner (anslutning, tjänster som körs osv.).
 • Support för Revu 20 tillagt.

Efter 30 september 2024: ingen support

 • Support är inte längre tillgänglig.

Mer information om livscykelns slut

Mer information om de produkter/versioner som stöds finns i den här artikeln.

Om du har fler frågor kan du kontakta oss.

Konfiguration

Studio Enterprise

Installation

Enterprise

Bluebeam har slutat att utveckla produkten Bluebeam Studio Enterprise. Läs om dina alternativ och hur det här kan påverka din miljö.

Related Articles