Verktyg och menyobjekt är utgråade under en session

Använder du Revu 21?

Gäller för:

  • Revu 20 eller tidigare

Problem

Vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i en session.

Orsaker

Du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehåll
När du arbetar i en session kan du placera ut markeringar och skapa kommentarer i ett dokument. Funktioner som är till för att redigera dokumentets innehåll är dock inaktiverade i sessioner och därför utgråade.

Följande funktioner är avaktiverade i sessioner:

  • Anpassade statusar
  • Anpassade kolumner
  • Lägg till bokmärke
  • Rotera sidan
  • Ta bort sidan
  • Ersätt sidor
  • Alla andra funktioner som används för att redigera dokumentinnehåll

Sessionsvärden har begränsat dina behörigheter
Sessionsvärden kan begränsa en deltagares möjligheter att spara, skriva ut eller lägga till markeringar i dokument i sessionen. Om dessa menyobjekt är utgråade under en session har värden troligen inte gett dig behörighet att utföra de aktuella funktionerna.

Lösningar

Om du försöker använda ett verktyg som är till för att redigera dokumentinnehåll
Du måste då flytta dokumentet från sessionen och göra dina ändringar offline. När du är klar kan du ladda upp dokumentet till sessionen igen. För mer information, se Det går inte att skapa anpassade kolumner eller statusar i en session.

Om sessionsvärden har begränsat dina behörigheter
Be sessionsvärden att ändra dina behörigheter.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Studio

Markera

Om vissa verktyg eller menyobjekt är utgråade när du arbetar i en session beskriver den här artikeln hur du löser problemet.

 

Related Articles