Tecken som inte stöds i Studio

Gäller för:

  • Alla versioner av Revu

Problem

I Studio kan du inte använda vissa tecken när du namnger nya sessioner, projekt, mappar eller filer. Du kan till exempel inte skapa en Studio-session med ett snedstreck (/) i namnet. Det fungerar dock om du ändrar tecknet till ett et-tecken (&).

Lösning

Endast tecken som stöds av Windows filstruktur kan användas i Studio. Här är en lista över tecken som inte stöds i Studio, så att du bättre kan standardisera dina namnkonventioner för sessioner och projekt:

  • < (mindre än)
  • > (mer än)
  • : (kolon godtas, men bör undvikas eftersom de kan störa vissa NTFS-filsystem.)
  • " (dubbelt rakt citattecken)
  • / (snedstreck)
  • \ (omvänt snedstreck)
  • | (vertikalstreck eller lodstreck)
  • ? (frågetecken)
  • * (asterisk)
Ovanstående lista över tecken som inte stöds gäller även för alla tillgängliga Studio Prime-integrationer.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Studio

Integrationer och plugin-program

Se en fullständig lista över tecken som inte stöds i namn på sessioner, projekt, mappar och filer i Studio.

Related Articles