Jämförelsefunktionerna i Bluebeam® Revu®

Med hjälp av de två jämförelsefunktionerna i Bluebeam® Revu® – Jämför dokument och Överlagra sidor – kan du enkelt se skillnaderna mellan dina reviderade ritningar. Jämför dokument visar ändringar med molnmarkeringar, medan Överlagra sidor framhäver skillnader genom att stapla ritningarna ovanpå varandra som lager. Du kan även kombinera dessa två verktyg för ytterligare fördelar. Här tar vi upp några av verktygens funktioner och skillnader:

Jämför dokument

 • Skillnader mellan PDF:er visas som molnmarkeringar.
 • Markeringslistan möjliggör rapportering och tilldelning.
 • Kan jämföra högst två dokument åt gången.
 • Kan jämföra införda och återställda markeringar.

Överlagra sidor

 • Staplar PDF:er ovanpå varandra i lager, som på ett ljusbord.
 • Kan jämföra två eller fler dokument åt gången.
 • Lagerfunktionen gör att du snabbt kan dölja specifika revisioner.
 • Kan enbart jämföra införda markeringar.
 

Använda Jämför dokument

Jämför dokument tar två PDF-filer, analyserar dem pixel för pixel och genererar en tredje PDF-fil som lyfter fram alla skillnader mellan de två dokumenten med molnmarkeringar. Du hittar Jämför dokument under Dokument > Jämförelse > Jämför dokument. Kolla in Revu Hjälp för en guide till samtliga funktioner. När du har skapat din nya PDF med molnändringarna har vi några tips på vad du kan göra härnäst:

 • De molnmarkeringar som genereras av Jämför dokument är låsta som standard. Om du vill låsa upp dem högerklickar du på en molnmarkering och väljer Lås. Sedan kan du redigera molnmarkeringen. Du kan exempelvis tilldela det här molnet till en kollega genom att använda Anpassad kolumn i markeringslistan, vilket gör att kollegan meddelas om att ändringen nu är hans eller hennes ansvar.
 • Om molnmarkeringen är olåst kan du använda kolumnen Bock i markeringslistan för att bekräfta vilka ändringar som har behandlats. Du kan också högerklicka på specifika markeringar och välja Svara, för att bifoga en detaljerad kommentar till molnmarkeringen.
 • Skapa en sammanfattning av PDF-markeringar för att se en bild av varje förändring. Om du klickar på bilden kommer du till den exakta platsen för förändringen i PDF:en.

Använda Överlagra sidor

Överlagra sidor staplar två eller fler ritningar ovanpå varandra som lager i en PDF. Varje ritning får en unik färg vilket gör det enkelt att se skillnaderna mellan revisioner. Du hittar Överlagra sidor under Dokument> Jämförelse> Överlagra sidor. Om du vill ha mer djupgående information om Överlagra sidor och alla dess funktioner kan du kolla in Revu Hjälp. Här är några avancerade tekniker som du kan använda med Överlagra sidor:

 • Öppna Lagerfliken och klicka på ögat bredvid ett lager för att dölja den revisionen från vyn. Om du klickar på ögat igen visas revisionen. Det här är användbart när du har flera ritningar som visas i överlägget och vill fokusera på vissa av dem.
 • I Överlagra sidors dialogruta Ändra klickar du på Välj region för att begränsa överlägget till ett specifikt område, istället för att överlagra hela sidan. Du kan sedan använda funktionen Justera efter punkter för att justera dina överlägg korrekt.
 • Istället för projektrevisioner kan du använda Överlagra sidor för att stapla dina byggområden. Varje område visas i PDF-filen som ett lager, vilket gör att du enkelt kan växla från och till dem efter behov.

Använda båda tillsammans

Du kan kombinera Jämför dokument och Överlagra sidor för att ännu lättare kunna se skillnaderna mellan dina ritningar.

 1. Kör Jämför dokument på dina två PDF:er.
 2. När jämförelsen slutförts klickar du på Arkiv > Markeringar > Exportera > Exportera markeringar och sparar .BAX-filen på datorn.
 3. Kör sedan Överlagra sidor på samma PDF:er.
 4. När överlägget har genererats klickar du på Arkiv > Markeringar > Importera och väljer den .BAX-fil du skapade tidigare. Då importeras molnmarkeringarna från din första jämförelse till det nya överlägget.

Genom att kombinera dessa två funktioner får du det bästa från två världar. Molnmarkeringar lyfter fram området med förändringar, medan det underliggande överlägget visar vilka uppdateringar som gjorts.


Mer information

Jämföra dokument – en artikel med all information om Jämföra dokument som finns i Revu Hjälp. Överlagra sidor – innehåller all information om Överlagra sidor som finns i Revu Hjälp.

Videor

Gränssnitt och navigering

Related Articles