Låsa eller sammanfoga markeringar

Sammanfattning

Skillnaderna mellan att låsa och sammanfoga markeringar och rekommendationer för var och en av funktionerna.

Relevanta produkter

Bluebeam Revu
Med Bluebeam Revu kan du antingen låsa eller sammanfoga markeringar för att förhindra att de flyttas eller redigeras av misstag. Men hur vet du vilken funktion du ska använda, och varför? Svaret beror på vad du vill uppnå – försöker du göra markeringarna till en permanent del av dokumentinnehållet som aldrig kan redigeras? Eller vill du bara se till att de inte ändras eller raderas av misstag? För att hjälpa dig bestämma vilken funktion du ska använda och när, går vi först igenom skillnaderna mellan funktionerna Lås och Sammanfoga och deras fördelar.

Låsa

Att låsa en markering är användbart om du vill förhindra att den oavsiktligt ändras eller raderas medan du arbetar på dokumentet. Detta ger dig även flexibilitet att exportera eller kopiera markeringen, samt göra vissa ändringar, som att svara eller ändra status på den om det behövs. Om det finns flera markeringar kan du dessutom återställa dem en och en.Ta reda på hur du låser markeringar (kommentarer) i Revu-manualen.

Inför

När markeringar sammanfogas införlivar Revu dem i ”sidan”, vilket gör att de blir till en del av det ursprungliga sidinnehållet (innehållslagret). När detta sker kan du inte ändra eller redigera dem och de visas inte längre i markeringslistan. Även om du kan högerklicka på en enskild markering och återställa den påverkar sammanfogningen samtliga markeringar på sidan. Det här är de viktiga skillnaderna mellan funktionerna Lås och Sammanfoga.

Processer som förhindrar återskapande av markeringar

Även om du kan aktivera alternativet Tillåt återskapande av markeringar i dialogrutan Sammanfoga markeringar ändrar de nedanstående funktionerna innehållet och förhindrar de sammanfogade markeringarna från att återskapas:
  • Redigera text
  • Sök och ersätt
  • Radera innehåll
  • Klipp ut innehåll
  • Reparera sidinnehåll
  • Minska filstorlek
  • Tillämpa bortredigeringar
  • Färgbearbetning
Detta kan ibland komma som en överraskning, i synnerhet om du arbetar på ett dokument under en längre tid. Du kanske använder dig av ett arbetsflöde där markeringar läggs till och sammanfogas innan du sparar och stänger filen. I slutändan går du tillbaka till dokumentet när du glömt att det sammanfogats och bestämmer dig för att använda en av ovanstående funktioner. Innehållslagret ändras och du kan inte återskapa markeringarna.
Sammanfogade formfält kan inte återställas under några omständigheter.
Med det sagt gör sammanfogningen av dina markeringar inte bara att de blir ”säkra”, utan säkerställer även att markeringar och kommentarer syns i läsare och mobilappar som enbart visar PDF-innehåll och där du annars inte kan se markeringar och kommentarer som finns inkluderade i en PDF-fil. Du kan ta reda på hur du sammanfogar dina markeringar (kommentarer) i Revu-manualen.

Related Articles