Mängdlänk

This video applies to:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Länka mätningssummor smidigt från flera PDF-filer till Excel®-arbetsblad för automatiska anbudsberäkningar med dina egna fördefinierade formler och format. Finns endast i Revu eXtreme®.

Seamlessly link measurement totals from multiple PDFs to Excel® worksheets for automatic bid calculations using your own predefined formulas and formats. Only available in Revu eXtreme® edition.