Studio-sessioner

This video applies to:

  • Revu 20
wfh, work from home

Studio-sessioner tar onlinesamarbetet till en helt ny nivå. Revu-användare kan lägga till markeringar i samma PDF-dokument, samtidigt i realtid eller individuellt när som helst medan sessionen är aktiv. Alla markeringsaktiviteter spåras i historiken som smidigt länkar tillbaka till PDF-filerna i sessionen. Den inbyggda chattfunktionen underlättar kommunikationen.


Bluebeam Studio takes online collaboration to a new level. Revu users can add markups to the same PDF document together in real-time using Studio Sessions, or individually at any time while the Session is active. All markup activity is tracked in the Record that conveniently links back to the Session PDFs, and a built-in chat feature aids communication during the collaboration Session.