Samarbejd offline i Revu

Denne artikel gælder for:

  • Revu 21
  • Revu 20

Der kan være tidspunkter, hvor du skal arbejde offline i Revu, f.eks. når du arbejder på eksterne byggepladser eller i organisationer med et sikret netværk, der begrænser adgangen til Bluebeam Studio. Denne artikel beskriver to arbejdsgange, der gør det muligt for dig at arbejde offline.

Lineær gennemgang

Ved lineær gennemgang skiftes hver reviewer til at gennemgå, tilføje markeringer og kommentere på et dokument, før det overdrages til den næste reviewer.

  1. Reviewer A gennemgår tegningerne og tilføjer markeringer.
  2. Reviewer A giver Reviewer B besked og sender dem den reviderede PDF.
  3. Reviewer B gennemgår tegningerne, tilføjer markeringer og svarer på tidligere markeringer.
  4. Reviewer B underretter den næste reviewer i køen og sender vedkommende den reviderede PDF.

Disse trin fortsætter, indtil gennemgangen er fuldført.

Asynkron gennemgang

Ved en asynkron gennemgang arbejder hver reviewer på en kopi af den eller de primære PDF-filer. Derefter overfører en dokumentadministrator alle markeringer til den primære PDF-fil.

  1. Administratoren distribuerer kopier af de primære dokumenter til alle korrekturlæsere.
  2. Alle reviewers tilføjer deres annotationer og sender deres kopier tilbage til administratoren.
  3. Administratoren eksporterer annotationerne fra alle reviewers.
  4. Administratoren importerer markeringerne fra hver kopi til den primære PDF-fil.

Administratoren distribuerer opdaterede kopier af dokumenterne til alle reviewers til videre gennemgang.

Sådan gør du

Revu 20

Revu 21

Denne artikel forklarer, hvordan du arbejder offline ved hjælp af Revu.

Related Articles