Sammenlign dokumenter vs. sideoverlejring

Gælder for:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I Revu er der to måder at sammenligne originale tegninger med deres revisioner på i projektgranskningsfasen. Sammenlign dokumenter fremhæver forskellene mellem to PDF-filer ved hjælp af skymarkeringer, mens Overlejr sider samler PDF-indhold fra to eller flere filer og viser eventuelt redigeret indhold i en separat farve.

I denne artikel gennemgår vi de vigtigste forskelle og ligheder mellem de to funktioner og viser dig, hvordan du opretter en PDF-fil til sammenligning og overlejring til gennemgang af tegninger.

Revu 21-brugere skal have et Core- eller Complete-abonnement for at få adgang til disse funktioner.

Oversigt

Selv om både Sammenlign dokumenter og Overlejr sider bruges til at analysere tegninger og revisioner på effektiv vis, har hver funktion sine egne unikke fordele. Se nedenstående tabel for at afgøre, hvilket værktøj der passer bedst til dit projekts behov:

Funktion/fordel Sammenlign dokumenter Overlejr sider
Opretter en tredje PDF-fil uden at ændre den oprindelige eller reviderede tegning
Kan sammenligne mere end to PDF-filer  
Fungerer med scannede PDF-filer  
Forskelle på tegningerne inkluderet i annotationslisten  

Sammenlign dokumenter

Funktionen Sammenlign dokumenter bruges i vid udstrækning til officielle revisionsprocesser. Du kan se en hurtig introduktion til denne funktion i vores undervisningsvideo

Følg disse trin for at komme i gang.

 1. Åbn Revu.
 2. Gå til Dokument > Sammenlign dokumenter.
 3. I dialogboksen Sammenlign dokumenter skal du vælge Dokument A ved at klikke på ikonet med de to prikker, som åbner Stifinder. Vælg Dokument A
 4. Gentag trin 3 for Dokument B.
  For at sikre, at forskellene mellem begge PDF-filer fremhæves korrekt, skal Dokument A være den originale tegning, og Dokument B skal være den reviderede version.
 5. Da funktionen Sammenlign dokumenter opretter en tredje PDF-fil, kan du vælge en outputmappe til at gemme den nye fil i.
 6. Hvis du arbejder med scannede PDF-filer, der er forkert justeret, kan du bruge Vælg vindue eller Vælg punkter til manuelt at justere justeringen.
 7. Under Andre indstillinger kan du vælge en opdelt skærmvisning for sammenlignings-PDF-filen samt sammenligningstype. Indskannede dokumenter
  En af de største fordele ved at bruge Sammenlign dokumenter er, at du kan arbejde med scannede PDF-filer, hvilket ikke er muligt med Sideoverlejring.
 8. Vælg Avancerede indstillinger for at tilpasse sammenlignings-PDF-filen yderligere, herunder skymarkeringen, der fremhæver forskellene mellem originalen og revisionen. Avancerede indstillinger for markering
 9. Når du er færdig med at vælge, skal du vælge OK.

Der åbnes en ny PDF-fil i Revu. Som standard fremhæves forskellene mellem den oprindelige og den reviderede tegning med orange skymarkeringer. Du kan også få adgang til disse markeringer i annotationslisten for at lette sporing og rapportering.

Forskelle i annotationslisten

Overlejr sider

En anden måde at sammenligne originale og reviderede tegninger i Revu på er via sideoverlejring. Denne funktion er især nyttig, hvis du har brug for at se ændringer i tegningen ved et hurtigt blik og/eller hvis du gerne vil sammenligne mere end to versioner. Du kan se en oversigt over funktionen sideoverlejring her

Følg disse trin for at komme i gang:

 1. Åbn Revu.
 2. Gå til Dokument > Overlejr sider i navigationslinjen.
 3. Klik på Tilføj i dialogboksen Overlejr sider for at vælge de PDF-filer, du vil sammenligne, fra Stifinder.
  I modsætning til Sammenlign dokumenter kan du vælge mere end to tegninger, der skal sammenlignes som flere lag.
 4. Hvis du har brug for at ændre siderne eller sideområder, skal du vælge et dokument individuelt og klikke på Ændre.
 5. Hvis du vil ændre farverne for hvert lag, skal du vælge Rediger standarder.
 6. I dialogboksen Overlejringsstandarder kan du også justere stillingen og andre indstillinger. Overlejringsstandarder
 7. Når du er færdig med at redigere standardindstillingerne, skal du klikke på OK.
 8. Hvis du overlejrer tegninger i forskellige størrelser, kan du vælge Juster punkter i dialogboksen Overlejr sider. Juster punkters overlejring
  Du kan få mere at vide om at tilpasse PDF-filer med overlejrede sider i denne artikel [EN].
 9. Når du har valgt dokumenter, redigeret standardindstillinger og/eller justeret punkter, skal du klikke på OK i dialogboksen Overlejr sider.

Der åbnes en ny PDF-fil med overlejring i Revu, som viser indholdet fra de valgte tegninger som lag i forskellige farver.

Eksempel på overlejring

Opret en PDF-fil med sammenligning og overlejring

Hvis du vil have det bedste fra begge verdener, mens du gennemser dokumenter, er der en måde at oprette en overlejrings-PDF-fil, der indeholder de fremhævede forskelle (skymarkeringer) fra funktionen Sammenlign dokumenter. Følg blot disse trin:

Da du skal køre både funktionerne Sammenlign dokumenter og Sideoverlejring igennem for at udføre denne proces, vil det ikke give det ønskede resultat at arbejde med scannede PDF-filer.
 1. Åbn Revu.
 2. Gå først til Dokument > Sammenlign dokumenter.
 3. Vælg de dokumenter, du sammenligner, for Dokument A og Dokument B. Sørg for, at Dokument A er den originale tegning, og at Dokument B er den reviderede version.
 4. Klik på OK.
 5. Åbn annotationslisten i den nye sammenlignings-PDF-fil.
 6. Gå til Annotationsliste > Markeringer > Eksporter markeringer (Ctrl+F2). Eksporter markeringer
 7. Gem markeringerne i en mappe/et sted, hvor du nemt kan få adgang til dem igen for at importere dem senere.
 8. Når du har eksporteret markeringerne, skal du gemme PDF-filen til sammenligning af dokumenter ved at gå til Filer > Gem som.
 9. Luk sammenlignings-PDF-filen.
 10. Opret derefter overlejrings-PDF-filen ved at gå til Dokument > Overlejr sider.
 11. Vælg de samme to PDF-filer, som du brugte i processen Sammenlign dokumenter.
 12. Klik på OK.
 13. I den nye overlejrings-PDF-fil skal du åbne annotationslisten.
 14. Gå til Annotationsliste > Markeringer > Importer (Ctrl+F3)
 15. Vælg eksportfilen med markeringer fra PDF-filen Sammenlign dokumenter.
 16. Klik på OK i Stifinder.

Nu vil alle markeringer, herunder de fremhævede forskelle fra PDF-filen Sammenlign dokumenter, være tilgængelige i overlejrings-PDF-filen.

Forskelle på sammenlign + overlejring

Hvis du gerne vil lære flere nyttige tricks til at arbejde effektivt i Revu, kan du besøge vores side Tips og tricks.

Sådan gør du

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Tegningsadministration

PDF-håndtering

Dokumenthåndtering

Tips og trick

Related Articles