Konfiguration af musehjulet

Gælder for:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Musehjulet har to forskellige funktioner i Revu: zoom og rulning. Musehjulets standardfunktion afhænger af det aktive sidelayout, men kan ændres efter præference.

Skift af sidelayout

Dit sidelayout bestemmer musehjulets standardfunktion:

 • Enkelt side (Ctrl+4) – Zoom
 • Fortløbende sider (Ctrl+5) – Rul
 • Side om side (Ctrl+6) – Zoom
 • Fortsat side om side (Ctrl+7) – Rul

Du skifter sidelayout ved at gå til menuen Visning og vælge en af ovenstående muligheder. Eller klik på det tilsvarende ikon i navigationslinjen.

Du kan skifte mellem zoom og rulning ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du drejer på musehjulet. Så hvis musehjulet er i zoomtilstand, vil musehjulet rulle, når Ctrl holdes nede, og omvendt hvis musehjulet er i rulletilstand.

Indstilling af standardfunktion og layout

 Sådan justerer du musehjulets funktionsmåde:

 1. Klik på Revu > Indstillinger , eller brug tastaturgenvejen Ctrl+K.
 2. Klik på Generelt > Navigering.
 3. Klik på Forstør eller Rul på rullelisterne Enkeltsidetilstand og Kontinuerlig tilstand for at indstille den ønskede funktionsmåde for hver visning.

Sådan justerer du standardsidelayoutet:

 1. Klik på fanen Dokument.
 2. Vælg den ønskede indstilling i rullemenuen Sidelayout. Indstillingen bestemmer, hvilket layout der aktiveres, når et nyt dokument åbnes.
  • Dokumentbaseret: Flersidede PDF-filer åbnes i fortløbende tilstand. Enkeltsidede PDF-filer åbnes i enkelt side-tilstand.
  • Automatisk registrering efter sidestørrelse – Sidelayoutet bestemmes ud fra sidestørrelsen: Sider med en længde under 14″ bruger indstillingen Fortsat, mens sider med en længde på 14″ og derover bruger indstillingen Enkelt side.
 3. Klik på OK.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Sådan gør du

Indstillinger

Related Articles