Sådan bruges Google Maps til opmålingsestimeringer

Gælder for:

 • Revu 21 og ældre

Du kan bruge Google Maps eller andre satellitbilleder online som en hurtig måde at foretage estimeringer i Revu. Billeder kan kopieres fra din browser og indsættes i Revu, hvor du kan bruge værktøjet Mål til at bestemme afstande og areal. Sådan gør du:

Opret en ny PDF-fil i Revu
 1. Åbn Revu.
 2. Gå til Filer > Ny PDF.
 3. Vælg de ønskede dokumentindstillinger, og vælg OK.
Kopiér kortbilledet
 1. Åbn din browser, og gå til maps.google.com eller dit foretrukne websted for kort.
 2. Find det område, hvor du skal foretage opmålinger.
 3. Åbn det klippeværktøj, der er inkluderet i Windows.
 4. Vælg Tilstand > Rektangulært klip.
 5. Vælg Ny.
 6. Tegn et rektangel på kortet for det område, du vil kopiere. Medtag skalaen i nederste hjørne, så du kan bruge den til at kalibrere skalering i PDF-filen.
 7. Vælg Rediger > Kopier.
Indsæt billedet i Revu
 1. Gå tilbage til Revu.
 2. Indsæt billedet i dokumentet.
 3. Hold Ctrl nede, og træk i hjørnet af billedet for at bevare størrelsesforholdet.
 4. Når billedet er på den ønskede placering, skal du vælge Dokument > Samkopier billede.
 5. Vælg Samkopier.
Kalibrer og opmål arealet
 1. Åbn panelet Opmålinger.
 2. Vælg Kalibrer, og brug skalaen i hjørnet af billedet.

Dine opmålingsværktøjer bruger nu samme målestoksforhold som satellitbilledet.

Tips
 • Sørg for, at du ser et fladt kort (dvs. en visning direkte ovenfra) og ikke en vippet visning eller en 3D-visning. Et vippet billede er forvrænget, og eventuelle målinger vil være forkerte.
 • Du behøver ikke at bruge klippeværktøjet. Alle metoder, der kan opfange billedet, virker.
 • Brug værktøjet Beskær Billede, hvis du vil beskære det indsatte billede.

Sådan gør du

Revu 2019

Opmåling

Revu 20

Revu 21

Du kan bruge Google Maps eller andre satellitbilleder online som en hurtig måde at foretage estimeringer i Revu.

Related Articles