Machtigingsniveaus in Bluebeam Cloud

Dit artikel is van toepassing op:

 • Bluebeam Cloud

Machtigingsniveaus bepalen wat een individuele gebruiker binnen een project kan doen en moeten worden toegewezen wanneer u nieuwe gebruikers uitnodigt. Er zijn drie machtigingsniveaus in Bluebeam Cloud: beheerder, lid en kijker. Hoewel alle gebruikers in een project gepubliceerde tekeningen kunnen zien, zijn sommige acties voorbehouden aan beheerders en leden. De tabel hieronder geeft een globaal overzicht van wat gebruikers met elk machtigingsniveau kunnen doen.

Basics– en alleen-lezenaccounts beschikken per definitie over kijkersmachtigingen. Een projectbeheerder kan kijkers-, leden- of beheerdersmachtigingen toewijzen aan Core- en Complete-abonnees. Zie dit artikel voor meer informatie over de functies die bij elk abonnement beschikbaar zijn in Bluebeam Cloud.

Beheerder

 • Gebruikers uitnodigen
 • Machtigingsniveaus wijzigen
 • Gebruikers in groepen toevoegen en beheren
 • Tekeningen uploaden, publiceren en bewerken
 • Tekeningen, RFI’s en indieningen downloaden
 • RFI’s doorsturen naar projectpartners
 • Eerder gesloten RFI’s opnieuw openen
 • Projectgegevens bewerken
 • Opleverpunten en machtigingen aanmaken en bewerken
 • Rapporten genereren
 • Projectgegevens exporteren

Lid

 • Opleverpunten aanmaken en bewerken
 • Tekeningen, RFI’s en indieningen downloaden
 • RFI’s doorsturen naar projectpartners
 • Foto’s toevoegen aan opleverpunten
 • Locaties en deadlines voor eindcontroles instellen
 • Opleverpunten toewijzen
 • Status van eindcontroles wijzigen
 • Rapporten genereren

Kijker

 • Foto’s aan opleverpunten toevoegen en ze bewerken
 • Tekeningen, RFI’s en indieningen downloaden
 • Foto’s markeren
 • De status van eindcontroles instellen op Klaar voor beoordeling

Machtigingsniveaus bekijken en bewerken

Wanneer een beheerder u uitnodigt voor een project, ziet u uw machtigingsniveau in de uitnodigingsmail. Wanneer u zich bij het project hebt aangesloten, kunt u uw machtigingsniveau zien door naar Profiel > Profiel bewerken te gaan en onder Profielinformatie te kijken.

Projectbeheerders kunnen het machtigingsniveau van gebruikers (inclusief beheerders) op elk moment bekijken of wijzigen in het Teamdashboard.

Projectbeheerders kunnen ook het machtigingsniveau van een hele groep [EN] wijzigen door eerst het selectievakje van een groepslid te selecteren, vervolgens Bewerken en daarna het gewenste niveau te kiezen uit de vervolgkeuzelijst Machtigingsniveau.

Machtigingsniveaus definiëren

Ik wil dat een gebruiker tekeningen uploadt en publiceert

Als u wilt dat een gebruiker tekeningen uploadt en publiceert voor uw project, overweeg dan om de gebruiker een beheerder te maken. De beheerdersmachtiging wordt meestal toegewezen aan een projectmanager of projectingenieur.

Een beheerder kan tekeningen uploaden naar de Bluebeam Cloud-webapp of tekeningen importeren vanuit een integratie [EN]. Wanneer de tekeningen eenmaal zijn gepubliceerd, zijn ze zichtbaar voor alle gebruikers in een project.

Ik wil dat een gebruiker tekeningen kan zien, opleveringspunten kan aanmaken, en toewijzingen en deadlines kan instellen.

Als u wilt dat een gebruiker meerdere machtigingen heeft zonder dat deze de projectgegevens kan bewerken of tekeningen kan uploaden, overweeg dan om de gebruiker een lid te maken. De ledenmachtiging wordt meestal toegewezen aan een eigenaar of architect.

Een lid kan opleverpunten aanmaken en details van eindcontroles zoals locaties, toewijzingen en deadlines bewerken. Daarnaast kunnen leden alle tekeningen zien, maar kunnen ze zelf geen tekeningen uploaden.

Ik wil dat een gebruiker gepubliceerde tekeningen kan zien en op opleverpunten kan reageren

Als u wilt dat een gebruiker vooral tekeningen kan zien en op een beperkt aantal opleverpunten kan reageren, overweeg dan om de gebruiker een kijker te maken. De kijkersmachtiging wordt meestal toegewezen aan gespecialiseerde aannemers.

Een kijker kan alle gepubliceerde tekeningen zien, foto’s toevoegen aan bepaalde opleverpunten, en de status van punten wijzigen naar Klaar voor beoordeling.

Related Articles