Bluebeam-oplossingen whitelisten voor specifieke domeinen of IP-adressen

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 21 en ouder
 • Bluebeam Cloud
 • Studio

Bent u IT-beheerder en wilt u Revu, Studio en/of Bluebeam Cloud whitelisten voor gebruikers? Hieronder vindt u informatie over toegang tot regio’s en diensten, domeinen en jokertekens, en stappen voor het verkrijgen van IP-bereiken van AWS.

AWS-regio’s en -diensten van Bluebeam

Regio VS
 
 • Regio: us-east-1
 • Dienst: AMAZON
 • Dienst: CLOUDFRONT IPS
Regio VK
 
 • Regio: eu-west-2
 • Dienst: AMAZON
 • Dienst: CLOUDFRONT IPS
Regio AU
 
 • Regio: ap-southeast-2
 • Dienst: AMAZON
 • Dienst: CLOUDFRONT IPS
Regio DE
 
 • Regio: eu-central-1
 • Dienst: AMAZON
 • Dienst: CLOUDFRONT IPS
Regio SE
 
 • Regio: eu-north-1
 • Dienst: AMAZON
 • Dienst: CLOUDFRONT IPS

Whitelisten met domeinen of jokertekens

Aanbevolen wordt om whitelisting per domein toe te passen en jokertekens te gebruiken om alle Bluebeam-oplossingen (Revu, Studio en Bluebeam Cloud) te whitelisten. Hierdoor ontvangen gebruikers een e-mail om hun account te activeren voor Revu 21-licenties.

Domeinen VS
 
 • studio.bluebeam.com
 • gds.bluebeam.com
 • studiorealtime.bluebeam.com
 • internalapi.bluebeam.com
 • prime.bluebeam.com (alleen voor Studio Prime)
 • portal.bluebeam.com
 • activation.bluebeam.com (voor het registreren van Revu)
 • login.bluebeam.com
 • login.microsoftonline.com (validatietoken voor licentie voor Revu 20 en lager; geen onderdeel van AWS)
 • accounts.bluebeam.com
 • authserver.bluebeam.com (voor workflows in Studio Prime)
 • identitygateway.bluebeam.com
 • okta.bluebeam.com
 • org-admin.bluebeam.com
 • app.bluebeam.com
 • signin.bluebeam.com (voor aanmelden/inloggen)
 • lagapi.bluebeam.com (voor het autoriseren van Revu 21)
 • revusyncbff.bluebeam.com (voor het synchroniseren van Revu 21-werksets in Bluebeam Cloud)
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (updateservice voor alle versies en regio’s)

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443

Let op: studio.bluebeam.com bevindt zich vóór *.amazonaws.com, dus meestal is het niet nodig om *.amazonaws.com te whitelisten. Maar als het whitelisten van de bovenstaande Bluebeam-domeinen niet werkt, probeer dan ook *.amazonaws.com te whitelisten.

Domeinen VK
 
 • bluebeamstudio.co.uk
 • login.bluebeamstudio.co.uk
 • internalapi.bluebeamstudio.co.uk
 • activation.bluebeamstudio.co.uk (voor het registreren van Revu)
 • studiorealtime.bluebeamstudio.co.uk
 • accounts.bluebeamstudio.co.uk
 • signin.bluebeamstudio.co.uk
 • lagapi.bluebeamstudio.co.uk
 • revusyncbff.bluebeamstudio.co.uk
 • okta.bluebeamstudio.co.uk
 • app.bluebeam.co.uk
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (updateservice voor alle versies en regio’s)

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.bluebeamstudio.co.uk:443
 • *.amazonaws.com:443

Let op: bluebeamstudio.co.uk bevindt zich vóór *.amazonaws.com, dus meestal is het niet nodig om *.amazonaws.com te whitelisten. Maar als het whitelisten van de bovenstaande Bluebeam-domeinen niet werkt, probeer dan ook *.amazonaws.com te whitelisten.

Domeinen Australië
 
 • bluebeamstudio.com.au
 • studiorealtime.bluebeamstudio.com.au
 • internalapi.bluebeamstudio.com.au
 • activation.bluebeamstudio.com.au (voor het registreren van Revu)
 • login.bluebeamstudio.com.au
 • accounts.bluebeamstudio.com.au
 • signin.bluebeamstudio.com.au
 • lagapi.bluebeamstudio.com.au
 • revusyncbff.bluebeamstudio.com.au
 • okta.bluebeamstudio.com.au
 • app.bluebeam.com.au
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (updateservice voor alle versies en regio’s)

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.bluebeamstudio.com.au:443
 • *.amazonaws.com:443

Let op: bluebeamstudio.com.au bevindt zich vóór *.amazonaws.com, dus meestal is het niet nodig om *.amazonaws.com te whitelisten. Maar als het whitelisten van de bovenstaande Bluebeam-domeinen niet werkt, probeer dan ook *.amazonaws.com te whitelisten.

Domeinen Duitsland
 
 • bluebeamstudio.de
 • studiorealtime.bluebeamstudio.de
 • internalapi.bluebeamstudio.de
 • activation.bluebeamstudio.de (voor het registreren van Revu)
 • login.bluebeamstudio.de
 • accounts.bluebeamstudio.de
 • signin.bluebeamstudio.de
 • lagapi.bluebeamstudio.de
 • revusyncbff.bluebeamstudio.de
 • okta.bluebeamstudio.de
 • app.bluebeam.de
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (updateservice voor alle versies en regio’s)

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.bluebeamstudio.de:443
 • *.amazonaws.com:443

Let op: bluebeamstudio.de bevindt zich vóór *.amazonaws.com, dus meestal is het niet nodig om *.amazonaws.com te whitelisten. Maar als het whitelisten van de bovenstaande Bluebeam-domeinen niet werkt, probeer dan ook *.amazonaws.com te whitelisten.

Domeinen Zweden
 
 • bluebeamstudio.se
 • studiorealtime.bluebeamstudio.se
 • internalapi.bluebeamstudio.se
 • activation.bluebeamstudio.se (voor het registreren van Revu)
 • login.bluebeamstudio.se
 • accounts.bluebeamstudio.se
 • signin.bluebeamstudio.se
 • lagapi.bluebeamstudio.se
 • revusyncbff.bluebeamstudio.se
 • okta.bluebeamstudio.se
 • app.bluebeam.ses
 • org-admin.bluebeam.com
 • updatesservice-p-xx-ue1.bluebeam.com (updateservice voor alle versies en regio’s)

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.bluebeamstudio.se:443
 • *.amazonaws.com:443

Let op: bluebeamstudio.se bevindt zich vóór *.amazonaws.com, dus meestal is het niet nodig om *.amazonaws.com te whitelisten. Maar als het whitelisten van de bovenstaande Bluebeam-domeinen niet werkt, probeer dan ook *.amazonaws.com te whitelisten.

Wereldwijde services
 

Jokertekens

Als u jokertekens * kunt gebruiken, zijn dit de enige domeinen die u nodig hebt om een whitelist te maken:

 • *.gds.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443
 • *.login.okta.com:443

Whitelisten op IP-adres

Als u de oplossingen van Bluebeam niet kunt whitelisten met de bovenstaande domeinen/jokertekens, omdat uw firewall vereist dat u IP-adressen gebruikt, raden wij aan om Amazon IP-bereiken op te vragen op basis van uw Bluebeam-regio/-dienst.

IP-bereiken verkrijgen
 

Elke regio waarin de oplossingen van Bluebeam worden gehost heeft dynamische IP-bereiken en AWS werkt hun JSON-bestand met IP-bereiken regelmatig bij. Op hun website vermeldt Amazon de volgende best practices voor het ophalen van de IP-bereiken van AWS:

Amazon Web Services (AWS) publiceert zijn huidige IP-adresbereiken in een JSON-bestand. Download het .json-bestand om de huidige bereiken te bekijken. Sla eerdere versies van het .json-bestand op uw systeem op om de geschiedenis te bewaren. Om te bepalen of er wijzigingen zijn geweest sinds de laatste keer dat u het bestand heeft opgeslagen, kunt u de publicatietijd van het huidige bestand vergelijken met de publicatietijd van het laatste bestand dat u heeft opgeslagen.

 1. Download en installeer AWS PowerShell.
 2. Voer de volgende opdracht uit om alle IP-adressen op uw geografische locatie te retourneren en de resultaten weer te geven in de PowerShell-console.
  (@(Get-AWSPublicIpAddressRange -Region us-east-1) | ? { $.IpAddressFormat -eq 'Ipv4'-and $.Service -eq 'AMAZON' }).IpPrefix

  Opdracht IP-bereik AWS Powershell

 3. Voer de volgende opdracht uit om de resultaten op te slaan in een .txt-bestand.
  (@(Get-AWSPublicIpAddressRange -Region us-east-1) | ? { $.IpAddressFormat -eq 'Ipv4'-and $.Service -eq 'AMAZON' }).IpPrefix > C:\Users\\Downloads\AMAZON.txt

  IP-adressen AWS in .txt-bestand

Aanvullende informatiebronnen

IP-adressen toevoegen aan geautoriseerde afzenders
 

Als u het Sender Policy Framework (SPF)-record gebruikt, moet u de IP-adressen voor uw regio toevoegen aan de lijst met geautoriseerde afzenders, zodat gebruikers hun Bluebeam ID-account (BBID) kunnen valideren en automatische e-mails van Bluebeam kunnen ontvangen.

 • VS: 54.240.43.6, 54.240.43.7
 • Duitsland: 76.223.184.4, 76.223.184.48
 • Zweden: 23.251.241.6, 23.251.241.7
 • Australië: 69.169.234.170, 69.169.234.171
 • VK: 23.249.219.49, 23.249.219.50

Bluebeam Cloud

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 & ouder

How-to

Studio

Bij het whitelisten van Bluebeam-oplossingen, toegang krijgen tot regio’s en diensten, domeinen en jokertekens, en stappen voor het verkrijgen van IP-bereiken van AWS.

Related Articles