Aangepaste kolommen gebruiken voor hoeveelheidsbepalingen

Dit artikel is van toepassing op:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Als u hoeveelheidsbepalingen uitvoert in Revu, kunt u aangepaste kolommen gebruiken om uw workflows efficiënter te maken. Keuzekolommen en formulekolommen kunnen uw markeringen dynamischer en flexibel maken.

Aangepaste kolommen in de Lijst met markeringen

U kunt aangepaste kolommen bekijken, bewerken en beheren met de Lijst met markeringen (Alt + L):

  1. Als u de Lijst met markeringen geopend hebt, klikt u op Lijst met markeringen > Kolommen > Kolommen beheren.
  2. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op de aangepaste kolommen
  3. Klik op Toevoegen.

In dit artikel richten we ons op de keuze- en formulekolommen. Hier leest u meer over alle types aangepaste kolommen.

Keuzekolommen

Keuzekolommen maken een vervolgkeuzemenu van door de gebruiker gedefinieerde selecties in de Lijst met markeringen, waardoor u aanvullende gegevens en context kunt toepassen op de markeringen die u aanmaakt. Een keuzekolom met de naam “Materialen” kan bijvoorbeeld een vervolgkeuze bevatten met verschillende soorten bouwmaterialen. Door een waarde toe te kennen aan elk van uw markeringen voor materialen, kunt u een samenvattingsrapport aanmaken waarin het aantal benodigde materialen staat voor uw taak (Samenvatting > Samenvatting PDF).

Uw keuze-onderdelen kunnen ook numerieke waarden bevatten, welke kunnen worden gebruikt in combinatie met formulekolommen om de kosten te genereren.

Formulekolommen

Met formulekolommen kunt u wiskundige handelingen uitvoeren tussen meerdere kolommen. In combinatie met de keuzekolommen kan dit een zeer krachtig middel zijn. Met de kolom Materialen als voorbeeld, zou u een formulekolom kunnen maken die uw metingen vermenigvuldigt met de numerieke waarde die u aan elk van uw materialen hebt toegewezen, waardoor u een schatting van de kosten krijgt voor elk onderdeel. Meer informatie over deze workflow vindt u in de Helphandleiding.

Meer mogelijkheden

U kunt aanvullende kolommen aanmaken om de gegevens uit te breiden die in de Lijst met markeringen worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld een formulekolom aanmaken om de kosten voor installatie te berekenen. Er kunnen ook keuzekolommen worden aangemaakt om te definiëren welk discipline of welke aannemer de taak gaat uitvoeren. Als u uw volgende bepaling uitvoert, vergeet dan niet om aangepaste kolommen en de flexibiliteit van de Lijst met markeringen te gebruiken.

Modifier keys zijn sneltoetsen op het toetsenbord waarmee extra functies van uw favoriete hulpmiddelen in Revu worden ontgrendeld. Lees meer over het gebruik van de Alt-, Shift- en Ctrl-toetsen in Revu.

Related Articles