AutoCAD-plugin: een aangepaste globale pagina-instelling gebruiken in batch-pdf’s

Dit artikel is van toepassing op:

 • Revu 21 en ouder
Met Revu 21 heeft u een Core- of Complete-abonnement nodig om de Bluebeam-invoegtoepassing te gebruiken. Voor Revu 20 en lager heeft u een CAD- of eXtreme-licentie nodig.

Met de Pagina-instelling in de plugin voor AutoCAD kunt u aangepaste pagina-instellingen maken die u kunt kiezen en hergebruiken, zodat u snel gestandaardiseerde pdf’s kunt maken. Maak eerst een bestand met aangepaste pagina-instellingen:

 1. Selecteer in AutoCAD in het tabblad Output Change Settings (Instellingen wijzigen).
 2. Selecteer het tabblad Page Setup (pagina-instellingen).
 3. Selecteer de knop Manage (beheren).
 4. Selecteer Add (Toevoegen), voer een naam in voor de nieuwe pagina-instelling en druk vervolgens tweemaal op OK om terug te keren naar het tabblad Page Setup.
 5. Selecteer de nieuwe naam in de Page Setup-lijst.
 6. Definieer alle instellingen, inclusief de tabel met de tekenstijl. Als u een pdf in zwart-wit wilt maken, kan het nodig zijn een nieuwe tabel met tekenstijlen te maken waarin alle kleuren als zwart worden gedefinieerd.
 7. Selecteer OK om de nieuwe pagina-instelling op te slaan.

Maak vervolgens een batch aan met de Bluebeam AutoCAD-plugin.

 1. Selecteer het tabblad Uitvoer Batch PDF.
 2. Selecteer Nieuwe batch.
 3. Selecteer Bestanden toevoegen.
 4. Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen aan de batch-lijst, en selecteer Openen.
 5. Selecteer in de lijst met Indelingen of u alle tabbladen of alleen het huidige tabblad naar pdf wilt afdrukken.
 6. Selecteer in de lijst Pagina-instelling de aangepaste pagina-indeling die u heeft gemaakt.
 7. U kunt een van de volgende acties uitvoeren:
  1. Selecteer Eén uitvoerbestand en voer de bestandsnaam in om één pdf te maken van alle geselecteerde tekeningen.
  2. Om voor elke geselecteerde tekening een aparte pdf te maken, selecteert u Eén uitvoerbestand per document.
 8. Selecteer Map instellen en kies de map waarin de bestanden worden aangemaakt.
 9. Selecteer OK.
 10. Selecteer Batch converteren om de batchconversie te starten.

How-to

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Integraties & Plug-ins

Hoe kan ik de Bluebeam-plugin voor AutoCAD gebruiken om pdf’s te maken met dezelfde instellingen voor paginagrootte, schaal, tekenstijl en andere pagina-instellingen? Met het tabblad Pagina-instelling in de plugin voor AutoCAD kunt u aangepaste ‘globale’ pagina-instellingen maken en opslaan die u kunt selecteren en hergebruiken, zodat u snel gestandaardiseerde pdf-bestanden kunt maken. Maak eerst een bestand met aangepaste pagina-instellingen.

Related Articles