Release Notes All

Revu 21.0.50

17 oktober 2023

Nyheter

Markeringar och mätningar

 • Multiplicera – skapa förskjutna kopior av markeringar och mätningar. Du kan ange riktning, rotation, avstånd i aktuell skala och antal kopior samt förhandsgranska innan du placerar ut dem i ditt dokument.
 • Anpassade bildtexter – anpassa bildtexterna för dina mätningar med data från kolumnerna i markeringslistan. Du kan välja bland kolumnerna i Revu eller visa värden från dina anpassade kolumner.
 • Mittkoordinater – du kan nu också lägga till värden för mittkoordinater i markeringslistan. Det här ger ökad precision för arbetsflöden som kräver markeringarnas exakta mittpunkter.

Studio

 • Bluebeam-användare som är inbjudna att samarbeta i en Studio-session men inte ingår i en prenumerationsplan ännu kan nu samarbeta mer effektivt. Samarbetspartners kan nu också använda färger, stämplar, ögonblicksbilder, Moln+ och Markera.
 • Revu innehåller nu profilen BEAst 3.0 och har fullt stöd för den. Revu-användare i Sverige kan använda den senaste profilversion som överensstämmer med den nordiska BEAst-standarden.

Åtgärdat

 • Skiss-till-skala-mätningar kunde inte flyttas till en exakt position i 21.0.40.
 • Det gick långsamt att skriva i textrutor i Windows 11 när virtualiserade webbkameradrivrutiner var aktiverade.
 • Utskrift via Word-pluginprogrammet resulterade i feljusterad text.
 • Alternativet Källmap fungerade inte för vissa mappar när Office-pluginprogrammet användes och OneDrive var aktiverat.
 • Det gick inte att redigera text när teckensnittet PT Sans nyligen hade installerats.
 • Skrafferingsmönster (.PAT) importerades inte i system med INTL-inställningar där komma användes som decimaltecken.
 • Ett felmeddelande om att dokumentet inte kunde sparas visades när en fil sparades eller checkades ut.
 • Anpassade kolumner var delvis avskurna i panelen Egenskaper.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.

iOS-app version 1.9.2

28 november 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.14

28 november 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

Internet

27 juni 2023

Nyheter

Delning från Min arbetsyta i Bluebeam Cloud är nu live!

Den nya funktionen för att dela från Min arbetsyta är tillgänglig för Bluebeam Cloud-användare, och ger dig ett enkelt sätt att samarbeta på webben.

 • Du behöver inte ladda ner och installera Revu innan du börjar samarbeta.
 • En webbaserad tjänst tillgänglig för användare med Mac eller PC.
 • Användare med Bluebeam-prenumerationsplaner kan initiera samarbete om PDF-filer, inklusive möjligheten att ställa in behörigheter för samarbetspartners.
 • Samarbetspartners med kostnadsfria (obetalda) konton kan visa delade filer.

Discipliner och Arbetsområden

 • Administratörer kan organisera projektritningar med anpassade discipliner.
 • Användare kan organisera avvikelser med anpassade arbetsområden.
 • Vi erbjuder nu lokaliserad projektstart och administration.

Revu 20.3.20

14 november 2023

Åtgärdat

 • Skiss-till-skala-mätningar kunde inte flyttas till en exakt position i 20.3.15.
 • Det gick långsamt att skriva i textrutor i Windows 11 när virtualiserade webbkameradrivrutiner var aktiverade.
 • Utskrift via Word-pluginprogrammet resulterade i feljusterad text.
 • Alternativet Källmap fungerade inte för vissa mappar när Office-pluginprogrammet användes och OneDrive var aktiverat.
 • Det gick inte att redigera text när teckensnittet PT Sans nyligen hade installerats.
 • Skrafferingsmönster (.PAT) importerades inte i system med INTL-inställningar där komma användes som decimaltecken.
 • Ett felmeddelande om att dokumentet inte kunde sparas visades när en fil sparades eller checkades ut.
 • Anpassade kolumner var delvis avskurna i panelen Egenskaper.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.