Release Notes All

Revu 21.0.30

28 mars 2023

Nyheter

Microsoft Information Protection (MIP)

Revu stöder nu möjligheten att öppna PDF-filer som skyddas av MIP (Microsoft Information Protection). MIP-skyddade filer som delas inom en organisation kan nu öppnas skrivskyddade.

Åtgärdat

 • Ett fel som ledde till att dokument inte kunde öppnas eller inte kunde anslutas till Studio har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att användare inte kunde ta bort eller infoga sidor i flersidiga filer med trasiga bokmärken har åtgärdats.
 • Ett fel som återställde lager som associerades med anpassade markeringsverktyg har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Revu inte stödde långa filsökvägar i SharePoint har åtgärdats.
 • Ett fel med inkonsekventa sidbrytningar vid rullning till toppen av ett dokument har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att JavaScript-stämplar inte fungerade som förväntat har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Sets med vyer/ritningar inte kom ihåg val för filer i BIM360 har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att PDF-filer som skapades i iTextSharp inte visades som förväntat i Revu har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att vissa hyperlänkar inte öppnades som förväntat har åtgärdats.
 • Ett problem som påverkade markering av text har åtgärdats.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.

iOS-app version 1.8.6

30 maj 2023

iOS

Nyheter

 • Stöd för framtida anpassning av discipliner och arbetsområden.

Åtgärdat

 • Statusfärg för rondering som inte alltid visas rätt.

Android-app version 1.0.5

30 maj 2023

Android

Nyheter

 • Bättre inläsningstillstånd och interaktioner i ritningslistor.
 • Markeringar renderas för att matcha webbappen för större enhetlighet.
 • Mindre uppdateringar av gränssnittet.

Webb

8 december 2022

Nyheter

Webbteam 2.0

 • På vår uppdaterade teamsida har vi introducerat två nya flikar: Användare och Grupper.
 • Fliken Användare fortsätter att fungera som ett verktyg för administration av teammedlemmar. Det omfattar möjligheten att bjuda in användare till projektet, exportera en lista över användare eller ändra användares åtkomst och behörigheter.Bluebeam Cloud Permission Level Details dialog
 • På fliken Grupper finns ett särskilt avsnitt för att skapa och byta namn på teamgrupper. Från den här vyn kan admin också visa och hantera alla användare inom en grupp.Groups tab in Bluebeam Cloud

Revu 20.2.90

25 april 2023

Åtgärdat

 • Ett fel som gjorde att dokument inte kunde öppnas eller anslutas till Studio har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att användare inte kunde ta bort eller infoga sidor i flersidiga filer med trasiga bokmärken har åtgärdats.
 • Ett fel som återställde lager som associerades med anpassade markeringsverktyg har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Revu inte stödde långa filsökvägar i SharePoint har åtgärdats.
 • Ett fel med inkonsekventa sidbrytningar vid rullning högst upp på ett dokument har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att Sets med vyer/ritningar inte kom ihåg val för filer i BIM360 har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att PDF-filer som skapades i iTextSharp inte visades som förväntat i Revu har åtgärdats.
 • Ett fel som gjorde att vissa hyperlänkar inte öppnades som förväntat har åtgärdats.
 • Ytterligare förbättringar och korrigeringar.