Bluebeam Cloud Release Notes

Android App Version 1.0.1

28 mars 2023

Android

Nyheter

 • Ge vägledning till alla användare när projektlistan är tom.

Åtgärdat

 • Problem med uppdatering av lista och rullning.
 • Laddar problem när du loggar in och ut från flera regioner.
 • Markeringar som raderats från webben uppdateras inte omedelbart.
 • Bättre kommunikation när serverfel uppstår.

Android-app version 1.0.0

21 mars 2023

Android

Nyheter

Välkommen till förhandsgranskningen av Bluebeam Cloud! I den här första versionen kan du:

 • Logga in på Bluebeam Cloud i någon av våra regioner som stöds (USA, Storbritannien, SE, DE, AU).
 • Visa alla dina Bluebeam Cloud-projekt.
 • Visa en lista över publicerade ritningar i ett projekt och använda grundläggande sökning och filtrering.
 • Visa en ritning med markeringar.

Vi vill gärna få din feedback! Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

iOS-app version 1.8.2

20 mars 2023

iOS

Nyheter

 • Träfftestning för markeringar tillagd.

Åtgärdat

 • Bildmarkeringar som placerats på webben visas inte på iOS.
 • Användaren kan inte välja avvikelse- eller RFI-markeringar som är placerade nära andra markeringar.
 • Olika lokaliseringsfel.
 • Om du väljer en antecknings- eller textmarkering öppnas inte en kommentarstråd.
 • Inkonsekvenser i fältet för avvikelsers förfallodatum.
 • Inkonsekvent storlek på avvikelsemarkeringar.
 • Problem med supportärenden som skapats i iOS.
 • Problem med synligheten hos kartlager.

iOS-app version 1.8.1

17 januari 2023

iOS

Nyheter

 • Användare kan nu se ytterligare information när de trycker på formmarkeringar.

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.0

21 december 2022

iOS

Nyheter

 • Vi presenterar möjligheten att visa och svara på markeringskommentarer.
 • Uppdatera status för dina markeringar när du är på språng.

Markeringsstatus i Bluebeam Cloud

8 december 2022

Webb

Nyheter

Webbteam 2.0

 • På vår uppdaterade teamsida har vi introducerat två nya flikar: Användare och Grupper.
 • Fliken Användare fortsätter att fungera som ett verktyg för administration av teammedlemmar. Det omfattar möjligheten att bjuda in användare till projektet, exportera en lista över användare eller ändra användares åtkomst och behörigheter.Bluebeam Cloud Permission Level Details dialog
 • På fliken Grupper finns ett särskilt avsnitt för att skapa och byta namn på teamgrupper. Från den här vyn kan admin också visa och hantera alla användare inom en grupp.Groups tab in Bluebeam Cloud

15 november 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

9 november 2022

Webb

Nyheter

Prestandaförbättringar för rondering

Tack vare prestandaförbättringarna för rondering i Bluebeam Cloud kan du nu skapa så många avvikelser du behöver utan att behöva hindras av långsam inläsning. Dessutom kan du organisera kolumner på det sätt som du själv föredrar och som passar ditt arbetssätt. Här är de viktigaste prestandaförbättringarna:

 • Snabbare inläsning som stöd för tyngre ronderingsbehov
 • Förbättringar av flerval och redigering
 • Förbättringar av sökning och filtrering

Förbättringar av avvikelserapporter

Med vår nya PDF-tjänst för avvikelserapporter kan du skapa och ta emot avvikelserapporter av alla storlekar utan förvirring eller fel. När du går till ronderingssidan och väljer Generera rapport och Som PDF omfattar den nya exportprocessen följande förbättringar:

 • Du blir informerad om att en PDF-rapport kommer att skickas till dig per e-post så fort den är klar
 • Rapporter av alla storlekar genereras utan fel som beror på filstorlek eller antal bifogade filer
 • Grupper inkluderas (om de är tilldelade)
 • Du får ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner rapporten, som gäller i 24 timmar

18 oktober 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

4 oktober 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

Min arbetsyta

Min arbetsytaMin arbetsyta ger dig ett eget utrymme i Bluebeam Cloud där du snabbt och privat kan ladda upp PDF-filer och markera dem utanför ett Bluebeam Cloud-projekt. Med Min arbetsyta kan du:

 • Göra egna anteckningar i en ritning eller specifikation.
 • Göra utkast till kommentarer innan du är redo att dela dem.
 • Börja granska ett dokument på din egen dator och sedan fortsätta där du slutade i vilken webbläsare som helst.

20 september 2022

Bluebeam Cloud är här!

Collaborate in Bluebeam Cloud

Få jobbet gjort var du än är med Bluebeam Cloud – vår nya uppsättning webb- och mobillösningar som smidigt ansluter till dina dokument och verktygssatser i Revu. Du kan komma åt din Verktygslåda från Revu, markera projektfiler i Studio eller hantera rondering, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag var du än är.

Webb och iOS

Nyheter

Markeringsredigerare

Markup Editor

 • Visa dina PDF-baserade dokument och ritningar i full upplösning på webben eller mobilen för att se alla viktiga detaljer med stor visuell tydlighet.
 • Markera och samarbeta om projektfiler i webbappen Bluebeam Cloud med välbekanta markeringsverktyg som Moln+.
 • Kom åt dina anpassade verktygssatser från Revu för att standardisera kommunikationen mellan medarbetare.
 • Spåra kommentarer, svara på markeringar och ändra statusar i markeringslistan – däribland anpassade statusar som har ställts in i Revu.
 • Visa de senaste ritningarna i mobilappen Bluebeam Cloud – inklusive markeringar.

Fältverktyg

Field Tools

 • Hantera ditt team, ställ in behörigheter och tilldela grupper så att alla har rätt behörighetsnivå för att få jobbet gjort.
 • Hantera rondering, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag var du än är.
 • Sök, sortera, filtrera, exportera och skapa avvikelse- eller RFI-rapporter på webben.
 • Publicera ritningar direkt från Studio-projekt och andra ledande dokumenthanteringsleverantörer som Egnyte, SharePoint och Google Drive.
 • Exportera ett fullständigt arkiv över dina relationshandlingar som avancerade Revu-kompatibla PDF-filer för att göra projektöverlämningen smidig.

27 juni 2022

iOS

Nyheter

 • Markeringar som görs i Bluebeam Cloud på webben kan också visas i iOS på ritningar och i kartvyn.

2 maj 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

19 april 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

 • Appen har omprofilerats till Bluebeam Cloud

7 april 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

 • Språkval har introducerats för fem språkversioner (engelska (USA), engelska (Australien), engelska (Storbritannien), svenska, tyska)

7 mars 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

3 februari 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Internet

Nyheter

 • Sök på platsen innan du placerar det första lagret
 • Initiera projektkartan vid platsen för tidigare placerade lager
 • Sök och positionera om kartan till en mer ungefärlig plats
 • Visa en dragbar nål för att positionera lager över långa avstånd
 • Förbättrad visuell återgivning av ritningar som placeras i steget Placera på karta.

16 december 2021

Webb och iOS

I den här versionen tillkommer möjligheten att gruppera personer i projektgruppen och tilldela avvikelser till en grupp, vilket sparar värdefull tid och säkerställer att rätt intressenter hålls informerade.

Nyheter

 • Gruppera personer i projektgruppen.
 • Tilldela avvikelser till en grupp – gruppmedlemmarna får e-postaviseringar om tilldelade objekt.
 • Filtrera efter tilldelad grupp

6 december 2021

iOS

Nyheter

 • Uppdaterade ritningspaneler ger möjlighet att visualisera olika innehåll samtidigt
 • Navigera till alla RFI-versioner från RFI-detaljerna i ritningar eller på kartan
 • Buggfixar och interaktionsförbättringar

22 november 2021

iOS

Nyheter

 • Öppna informationsförfrågningar (RFI:er) igen för att be om ytterligare förtydligande utan att behöva öppna en ny RFI.
 • Navigera till alla publicerade ritningar från RFI-detaljerna i RFI-loggen.
 • Buggfixar

19 oktober 2021

iOS

Nyheter

 • Buggfixar

27 september 2021

iOS

Nyheter

 • Tilldelade personer för RFI:er kan nu vidarebefordra RFI:er till projektintressenter för ytterligare kommentarer innan det officiella svaret skickas tillbaka till RFI-skaparen.
 • Buggfixar

15 september 2021

iOS

Få bättre insyn i ditt projekt och undvik omarbetningar med ett nytt sätt att visualisera och organisera data på en karta – allt från din telefon.

Nyheter

 • Kom åt all relevant projektinformation med den nya panelen för överlagring.
 • Hantera enkelt dina arbetsflöden med möjligheten att visa RFI-, avvikelse- och underlagsinformation på kartan.
 • Växla snabbt mellan listvyn och kartvyn med den nya hamburgermenyn.
 • Svara mer exakt på frågor med hjälp av den nya knappen Hitta mig, som hjälper dig att identifiera relevant information baserat på din plats. ​

Webb

​Minska risken för att missa information och förbättra kommunikationen, nu med större flexibilitet vid hantering av RFI:er.

Nyheter

 • ​​Håll all information samlad på ett ställe genom att enkelt öppna befintliga RFI:er igen istället för att skapa nya.
 • Granska och lös väntande RFI:er snabbt genom att visa dem i den relaterade ritningen.

30 augusti 2021

iOS

Nyheter

 • Visualisera information från flera ritningar samtidigt på kartan.
 • Visa ritningar och markeringar i sitt sammanhang med gatu- och satellitkartor.
 • Hitta information i närheten av din mobila enhets plats på kartan.

19 juli 2021

Nyheter

 • Uppdateringar av gränssnittet och buggfixar.

29 juli 2021

Nyheter

 • Appens huvudnavigering har flyttats till en meny som är tillgänglig genom en hamburgerikon längst upp i högra hörnet av skärmen.

Meddelanden

Bluebeam Cloud

Release Notes

 

Related Articles