Bluebeam Cloud Release Notes

iOS-app version 1.9.6

20 februari 2024

iOS

Nyheter

 • Använd enkelt senast använda egenskaper för text, linjer och fyllning igen på nya markeringar av samma typ, och slipp upprepade steg när du anpassar flera ritningar.
 • Använd Apple Pencil för smidigare och exaktare placering av markeringar på fri hand eller allmän navigering och inmatningar i appen.

iOS-app version 1.9.5

6 februari 2024

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.9.4

1 februari 2024

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar
 
 

 

iOS-app version 1.9.3

23 januari 2024

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.1.0

23 januari 2024

Android

Nyheter

 • Visa informations- och diskussionsflikar för fråga-svar, rondering och allmänna markeringar direkt från de ritningar som du visar.
 • Ladda ner filtyper som inte stöds och som är bifogade till fråga-svar.
 • Se inläsningsindikatorer när markeringsdetaljer läses in.

Åtgärdat

 • Problem med att läsa in cachelagrade ritningar har lösts.
 • Förbättringar av anslutningar och offlinemeddelanden.
 • Många små visuella buggar har åtgärdats.

Android-app version 1.0.15

9 januari 2024

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.9.2

28 november 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.14

28 november 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.9.1

14 november 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.13

14 november 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.9.0

31 oktober 2023

iOS

Nyheter

 • Skapa markeringar utan ansträngning
  • Skapa och hantera smidigt rektanglar, textrutor och pilar direkt i ritningarna i ditt Bluebeam Cloud-projekt. I en projektritning trycker du bara på +-knappen för att enkelt lägga in våra senaste markeringar, tillsammans med de befintliga alternativen för rondering och fråga-svar.
 • Visuell anpassning nära till hands
  • Ta fullständig kontroll över dina markeringar med möjligheten att enkelt justera färg, opacitet och andra visuella egenskaper för rektanglar, textrutor och pilar. Tryck och håll på en rektangel, text eller pilmarkering för att få tillgång till alternativ för att redigera eller ta bort markeringen från ritningen.

Android-app version 1.0.12

31 oktober 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.12

17 oktober 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.12

3 oktober 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.11

3 oktober 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.11

19 september 2023

iOS

Åtgärdat

 • Sökfältet i fältet Tilldelad person för utkast till fråga-svar orsakade att programmet kraschade.
 • Markeringar flyttades inte som de skulle efter byte av enhetens orientering.

iOS-app version 1.8.10

5 september 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.10

22 augusti 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.9

22 augusti 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.9

25 juli 2023

Android

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.8

11 juli 2023

Android

Åtgärdat

 • Problem relaterade till att ladda och rendera bildmarkeringar.
 • Felmeddelanden visades inte korrekt i listorna Ritningar och Projekt.

iOS-app version 1.8.8

11 juli 2023

iOS

Nyheter

 • Sorteringsalternativet Ursprunglig dokumentordning finns nu i ritningslistan för att matcha webbappens funktioner.
 • För att eliminera redundans visas miniatyrbilden av platsen för avvikelsen nu endast på avvikelselistans logg.
 • Stöd för längre ämnesrader för allmänna markeringar.

Åtgärdat

 • Användare med visningsroller kunde inte spara avvikelsebilagor.
 • Föregående RFI-versionspanel visas som standard när en ny version skapats.
 • Känslighetsproblem med kontrollpunkter för markering.
 • Mindre uppdateringar av gränssnittet.

Android-app version 1.0.7

27 juni 2023

Android

Åtgärdat

 • Informera användare när markeringar inte kan läsas in och ge dem möjlighet att uppdatera.
 • Ytterligare förbättring av övergången mellan olika delar av appen.

27 juni 2023

Internet

Nyheter

Delning från Min arbetsyta i Bluebeam Cloud är nu live!

Den nya funktionen för att dela från Min arbetsyta är tillgänglig för Bluebeam Cloud-användare, och ger dig ett enkelt sätt att samarbeta på webben.

 • Du behöver inte ladda ner och installera Revu innan du börjar samarbeta.
 • En webbaserad tjänst tillgänglig för användare med Mac eller PC.
 • Användare med Bluebeam-prenumerationsplaner kan initiera samarbete om PDF-filer, inklusive möjligheten att ställa in behörigheter för samarbetspartners.
 • Samarbetspartners med kostnadsfria (obetalda) konton kan visa delade filer.

Discipliner och Arbetsområden

 • Administratörer kan organisera projektritningar med anpassade discipliner.
 • Användare kan organisera avvikelser med anpassade arbetsområden.
 • Vi erbjuder nu lokaliserad projektstart och administration.

iOS-app version 1.8.7

13 juni 2023

iOS

Åtgärdat

 • Statusfärg för avvikelse som inte alltid visas rätt.
 • Avvikelse- och fråga-svar-markeringar som försvinner när de har placerats ut i kartvyn.

Android-app version 1.0.6

13 juni 2023

Android

Nyheter

 • Förbättrade övergångar mellan olika delar av appen.
 • Kategorisera alla ritningar utan yrkesroll/kunskapsområde till filtret Ej tilldelad.
 • Mindre uppdateringar av gränssnittet.

iOS-app version 1.8.6

30 maj 2023

iOS

Nyheter

 • Stöd för framtida anpassning av discipliner och arbetsområden.

Åtgärdat

 • Statusfärg för rondering som inte alltid visas rätt.

Android-app version 1.0.5

30 maj 2023

Android

Nyheter

 • Bättre inläsningstillstånd och interaktioner i ritningslistor.
 • Markeringar renderas för att matcha webbappen för större enhetlighet.
 • Mindre uppdateringar av gränssnittet.

iOS-app version 1.8.5

16 maj 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android-app version 1.0.4

16 maj 2023

Android

Nyheter

 • Flera mindre uppdateringar av användargränssnittet.

Åtgärdat

 • Teckensnitt visas inte korrekt i textbaserade markeringar.
 • Markeringar överförs inte till nästa ritningsrevision.
 • Interaktionsproblem med navigeringsreglagets bakåtknapp.

iOS-app version 1.8.4

15 maj 2023

iOS

Nyheter

 • Nya standardiseringsfunktioner för framtida kompatibilitet.
 • Förbättrad prestanda för fråga-svar-markeringar.

Åtgärdat

 • Markeringar och utrymmen visas inte på rätt plats i roterade ritningar.

Android-app version 1.0.3

2 maj 2023

Android

Nyheter

 • Nya standardiseringsfunktioner för framtida kompatibilitet.
 • Markeringar överförs nu till nyare ritningsrevisioner.
 • Uppdaterat användargränssnitt för filter, knappar och rullgardinsmenyer.

Android-app version 1.0.2

17 april 2023

Android

Åtgärdat

 • Markeringar med färgmarkör visas nu på ritningar.
 • Informera användare när en lista inte kan läsas in eller uppdateras.
 • Problem med appens cachelagring vid navigering mellan projekt.
 • Har börjat lägga till underliggande stöd för bättre sidövergång.

iOS-app version 1.8.3

3 april 2023

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Android App Version 1.0.1

28 mars 2023

Android

Nyheter

 • Ge vägledning till alla användare när projektlistan är tom.

Åtgärdat

 • Problem med uppdatering av lista och rullning.
 • Laddar problem när du loggar in och ut från flera regioner.
 • Markeringar som raderats från webben uppdateras inte omedelbart.
 • Bättre kommunikation när serverfel uppstår.

Android-app version 1.0.0

21 mars 2023

Android

Nyheter

Välkommen till förhandsgranskningen av Bluebeam Cloud! I den här första versionen kan du:

 • Logga in på Bluebeam Cloud i någon av våra regioner som stöds (USA, Storbritannien, SE, DE, AU).
 • Visa alla dina Bluebeam Cloud-projekt.
 • Visa en lista över publicerade ritningar i ett projekt och använda grundläggande sökning och filtrering.
 • Visa en ritning med markeringar.

Vi vill gärna få din feedback! Om du har några frågor får du gärna kontakta oss.

iOS-app version 1.8.2

20 mars 2023

iOS

Nyheter

 • Träfftestning för markeringar tillagd.

Åtgärdat

 • Bildmarkeringar som placerats på webben visas inte på iOS.
 • Användaren kan inte välja avvikelse- eller RFI-markeringar som är placerade nära andra markeringar.
 • Olika lokaliseringsfel.
 • Om du väljer en antecknings- eller textmarkering öppnas inte en kommentarstråd.
 • Inkonsekvenser i fältet för avvikelsers förfallodatum.
 • Inkonsekvent storlek på avvikelsemarkeringar.
 • Problem med supportärenden som skapats i iOS.
 • Problem med synligheten hos kartlager.

iOS-app version 1.8.1

17 januari 2023

iOS

Nyheter

 • Användare kan nu se ytterligare information när de trycker på formmarkeringar.

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.8.0

21 december 2022

iOS

Nyheter

 • Vi presenterar möjligheten att visa och svara på markeringskommentarer.
 • Uppdatera status för dina markeringar när du är på språng.

Markeringsstatus i Bluebeam Cloud

8 december 2022

Webb

Nyheter

Webbteam 2.0

 • På vår uppdaterade teamsida har vi introducerat två nya flikar: Användare och Grupper.
 • Fliken Användare fortsätter att fungera som ett verktyg för administration av teammedlemmar. Det omfattar möjligheten att bjuda in användare till projektet, exportera en lista över användare eller ändra användares åtkomst och behörigheter.Bluebeam Cloud Permission Level Details dialog
 • På fliken Grupper finns ett särskilt avsnitt för att skapa och byta namn på teamgrupper. Från den här vyn kan admin också visa och hantera alla användare inom en grupp.Groups tab in Bluebeam Cloud

iOS-app version 1.7.3

15 november 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

9 november 2022

Webb

Nyheter

Prestandaförbättringar för rondering

Tack vare prestandaförbättringarna för rondering i Bluebeam Cloud kan du nu skapa så många avvikelser du behöver utan att behöva hindras av långsam inläsning. Dessutom kan du organisera kolumner på det sätt som du själv föredrar och som passar ditt arbetssätt. Här är de viktigaste prestandaförbättringarna:

 • Snabbare inläsning som stöd för tyngre ronderingsbehov
 • Förbättringar av flerval och redigering
 • Förbättringar av sökning och filtrering

Förbättringar av avvikelserapporter

Med vår nya PDF-tjänst för avvikelserapporter kan du skapa och ta emot avvikelserapporter av alla storlekar utan förvirring eller fel. När du går till ronderingssidan och väljer Generera rapport och Som PDF omfattar den nya exportprocessen följande förbättringar:

 • Du blir informerad om att en PDF-rapport kommer att skickas till dig per e-post så fort den är klar
 • Rapporter av alla storlekar genereras utan fel som beror på filstorlek eller antal bifogade filer
 • Grupper inkluderas (om de är tilldelade)
 • Du får ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ner rapporten, som gäller i 24 timmar

iOS-app version 1.7.2

18 oktober 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.7.1

4 oktober 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

Min arbetsyta

Min arbetsytaMin arbetsyta ger dig ett eget utrymme i Bluebeam Cloud där du snabbt och privat kan ladda upp PDF-filer och markera dem utanför ett Bluebeam Cloud-projekt. Med Min arbetsyta kan du:

 • Göra egna anteckningar i en ritning eller specifikation.
 • Göra utkast till kommentarer innan du är redo att dela dem.
 • Börja granska ett dokument på din egen dator och sedan fortsätta där du slutade i vilken webbläsare som helst.

iOS-app version 1.7.0

20 september 2022

Bluebeam Cloud är här!

Collaborate in Bluebeam Cloud

Få jobbet gjort var du än är med Bluebeam Cloud – vår nya uppsättning webb- och mobillösningar som smidigt ansluter till dina dokument och verktygssatser i Revu. Du kan komma åt din Verktygslåda från Revu, markera projektfiler i Studio eller hantera rondering, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag var du än är.

Webb och iOS

Nyheter

Markeringsredigerare

Markup Editor

 • Visa dina PDF-baserade dokument och ritningar i full upplösning på webben eller mobilen för att se alla viktiga detaljer med stor visuell tydlighet.
 • Markera och samarbeta om projektfiler i webbappen Bluebeam Cloud med välbekanta markeringsverktyg som Moln+.
 • Kom åt dina anpassade verktygssatser från Revu för att standardisera kommunikationen mellan medarbetare.
 • Spåra kommentarer, svara på markeringar och ändra statusar i markeringslistan – däribland anpassade statusar som har ställts in i Revu.
 • Visa de senaste ritningarna i mobilappen Bluebeam Cloud – inklusive markeringar.

Fältverktyg

Field Tools

 • Hantera ditt team, ställ in behörigheter och tilldela grupper så att alla har rätt behörighetsnivå för att få jobbet gjort.
 • Hantera rondering, informationsförfrågningar (RFI:er) och underlag var du än är.
 • Sök, sortera, filtrera, exportera och skapa avvikelse- eller RFI-rapporter på webben.
 • Publicera ritningar direkt från Studio-projekt och andra ledande dokumenthanteringsleverantörer som Egnyte, SharePoint och Google Drive.
 • Exportera ett fullständigt arkiv över dina relationshandlingar som avancerade Revu-kompatibla PDF-filer för att göra projektöverlämningen smidig.

iOS-app version 1.6.0

27 juni 2022

iOS

Nyheter

 • Markeringar som görs i Bluebeam Cloud på webben kan också visas i iOS på ritningar och i kartvyn.

iOS-app version 1.5.1

2 maj 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.5.0

19 april 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

 • Appen har omprofilerats till Bluebeam Cloud

iOS-app version 1.4.5

7 april 2022

Webb och iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Nyheter

 • Språkval har introducerats för fem språkversioner (engelska (USA), engelska (Australien), engelska (Storbritannien), svenska, tyska)

iOS-app version 1.4.3

7 mars 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

iOS-app version 1.4.2

3 februari 2022

iOS

Åtgärdat

 • Buggfixar

Internet

Nyheter

 • Sök på platsen innan du placerar det första lagret
 • Initiera projektkartan vid platsen för tidigare placerade lager
 • Sök och positionera om kartan till en mer ungefärlig plats
 • Visa en dragbar nål för att positionera lager över långa avstånd
 • Förbättrad visuell återgivning av ritningar som placeras i steget Placera på karta.

iOS-app version 1.4.0

16 december 2021

Webb och iOS

I den här versionen tillkommer möjligheten att gruppera personer i projektgruppen och tilldela avvikelser till en grupp, vilket sparar värdefull tid och säkerställer att rätt intressenter hålls informerade.

Nyheter

 • Gruppera personer i projektgruppen.
 • Tilldela avvikelser till en grupp – gruppmedlemmarna får e-postaviseringar om tilldelade objekt.
 • Filtrera efter tilldelad grupp

iOS-app version 1.3.0

6 december 2021

iOS

Nyheter

 • Uppdaterade ritningspaneler ger möjlighet att visualisera olika innehåll samtidigt
 • Navigera till alla RFI-versioner från RFI-detaljerna i ritningar eller på kartan
 • Buggfixar och interaktionsförbättringar

iOS-app version 1.2.0

22 november 2021

iOS

Nyheter

 • Öppna informationsförfrågningar (RFI:er) igen för att be om ytterligare förtydligande utan att behöva öppna en ny RFI.
 • Navigera till alla publicerade ritningar från RFI-detaljerna i RFI-loggen.
 • Buggfixar

19 oktober 2021

iOS

Nyheter

 • Buggfixar

27 september 2021

iOS

Nyheter

 • Tilldelade personer för RFI:er kan nu vidarebefordra RFI:er till projektintressenter för ytterligare kommentarer innan det officiella svaret skickas tillbaka till RFI-skaparen.
 • Buggfixar

15 september 2021

iOS

Få bättre insyn i ditt projekt och undvik omarbetningar med ett nytt sätt att visualisera och organisera data på en karta – allt från din telefon.

Nyheter

 • Kom åt all relevant projektinformation med den nya panelen för överlagring.
 • Hantera enkelt dina arbetsflöden med möjligheten att visa RFI-, avvikelse- och underlagsinformation på kartan.
 • Växla snabbt mellan listvyn och kartvyn med den nya hamburgermenyn.
 • Svara mer exakt på frågor med hjälp av den nya knappen Hitta mig, som hjälper dig att identifiera relevant information baserat på din plats. ​

Webb

​Minska risken för att missa information och förbättra kommunikationen, nu med större flexibilitet vid hantering av RFI:er.

Nyheter

 • ​​Håll all information samlad på ett ställe genom att enkelt öppna befintliga RFI:er igen istället för att skapa nya.
 • Granska och lös väntande RFI:er snabbt genom att visa dem i den relaterade ritningen.

30 augusti 2021

iOS

Nyheter

 • Visualisera information från flera ritningar samtidigt på kartan.
 • Visa ritningar och markeringar i sitt sammanhang med gatu- och satellitkartor.
 • Hitta information i närheten av din mobila enhets plats på kartan.

19 juli 2021

Nyheter

 • Uppdateringar av gränssnittet och buggfixar.

29 juli 2021

Nyheter

 • Appens huvudnavigering har flyttats till en meny som är tillgänglig genom en hamburgerikon längst upp i högra hörnet av skärmen.

Meddelanden

Bluebeam Cloud

Release Notes

 

Related Articles