Opret en indholdsfortegnelse | Revu 21

Bruger du en ældre version af Revu? [Engelsk]

Denne artikel gælder for:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Revu kan oprette en interaktiv indholdsfortegnelse i et dokument. Hvis PDF-filen allerede indeholder bogmærker, er processen så enkel som at eksportere bogmærkerne og derefter indsætte eksporten i begyndelsen af den oprindelige PDF.

Opret en indholdsfortegnelse

 1. Åbn en PDF-fil i Revu.
 2. Brug funktionen Eksportér bogmærker til at oprette en ny PDF-fil, der indeholder en hyperlinkliste over de eksisterende bogmærker:
   1. Gå til Vindue > Paneler > Bogmærker (Alt+B).
   2. På værktøjslinjen i Bogmærkepanelet skal du vælge Bogmærker > Eksportér bogmærker.
   3. I dialogboksen Eksportér bogmærker skal du sørge for, at Åbn fil efter oprettelse er valgt.
   4. Klik på Gem. En ny PDF åbnes automatisk med en hyperlinket liste over bogmærker fra den oprindelige fil.
 3. Brug funktionen Indsæt sider til at placere den eksporterede liste i begyndelsen af den originale PDF:
  1. Åbn den originale PDF-fil igen, og gå derefter til Dokument > Indsæt > Sider fra dokument (Ctrl+Skift+I).
  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Indsæt sider, vælg den eksporterede fil (gemt som Originalfilnavn_Bookmarks.pdf), og klik på Åbn.
   Du kan også klikke på Tilføj åbne filer og fjerne alle dokumenter fra listen undtagen filen med eksporterede bogmærker.
 4. Klik på rullemenuen i afsnittet Ind i i dialogboksen Indsæt sider, og vælg derefter Før.
 5. Vælg Første side.
 6. Klik på OK.

Hvis der ikke findes bogmærker

Hvis den originale PDF-fil indeholder søgbar tekst, kan du bruge AutoMark til automatisk at oprette bogmærker. Du kan også tilføje bogmærker manuelt.

Kun abonnenter på Bluebeam Core og Bluebeam Complete kan oprette automatiske bogmærker og sideetiketter ud fra PDF-indhold.

Sådan gør du

PDF-håndtering

Revu 21

Related Articles