Sådan føjer du billedtekster til markeringer

Gælder for:

 • Revu 21

Revu kan vise flere værdier inden for en opmålingsmarkering. Du kan f.eks. foretage en arealmåling, der viser en omkredsmåling.

Vis flere opmålinger

Ligesom med andre opmålinger skal du sørge for at kalibrere dokumentet først. I disse eksempler foretager vi en arealmåling.

 1. Gå til Værktøjer > Mål > Område.
 2. Foretag dine opmålinger.
  Hvis der ikke er angivet et målestoksforhold på dokumentet, vises et vindue, hvor du kan indstille målestoksforholdet.
 3. Vælg din opmåling.
 4. Åbn panelet Egenskaber og derefter:
  1. Under Udseende skal du vælge Vis billedtekst.
  2. Vælg Rediger, og vælg de opmålingsværdier, du vil have vist.

Du kan flytte billedteksten ved at holde Shift-tasten nede og trække billedteksten til en mere synlig placering.

Vis brugerdefinerede billedtekster

Revu 21.0.50 giver dig mulighed for at vise data, herunder brugerdefinerede kolonner, fra din markeringsliste. For eksempel kan du tage en længdemåling, der inkluderer data fra dine brugerdefinerede kolonner som materialer og omkostninger. 

I eksemplet nedenfor skal du forstå de begreber, der bruges i denne artikel om, hvordan du bruger brugerdefinerede kolonner til at beregne omkostninger.

Når du har oprettet dine brugerdefinerede kolonner, kan du bruge disse trin til at tilføje dem som billedtekster til dine opmålingsmarkeringer.

 1. Vælg din opmåling.
 2. Åbn panelet  Egenskaber.
 3. I feltet Etiket under Generelt skal du skrive <<Materiale>> - <<Omkostning>>
  Brugerdefinerede billedtekster skal indtastes mellem to åbne og lukkede vinklede parenteser. Rullemenuen viser potentielle etiketter baseret på kompatible kolonner i din markeringsliste. Inkompatible etiketter bliver vist som i eksemplet nedenfor.

Mellemrum og placering af tegn påvirker, hvordan billedteksterne ser ud. Indtast <<Materiale>> <<Omkostning>> som én streng vil resultere i følgende billedtekst:

Sådan gør du

Tips og trick

Opmåling

Revu 21

I Revu kan du bruge værktøjet Multiplicer til at oprette parallelle kopier af markeringer og opmålinger.

Related Articles